8 клас Самостійна робота «Стилі. Структура документа. Автоматизоване створення змісту. Гіперпосилання»

9 запитань
Запитання 1

Що являє собою Зміст документа у текстовому редакторі?

варіанти відповідей

Це повідомлення, що розміщуються у верхньому або нижньому полі кожної сторінки документа

Це перелік назв структурних частин документа з відповідними номерами сторінок, де цей фрагмент тексту розпочинається

Це впорядкований список слів із зазначенням номерів сторінок, на яких вони згадуються

Це структурна складова документа, яка завершується недрукованим символом розриву розділу

Запитання 2

Для створення автоматичного змісту потрібно виконати такі команди...


 

варіанти відповідей

 Макет - Зміст

 Подання - Зміст

Посилання - Зміст

 Вставлення - Зміст

Запитання 3

Продовжіть висловлювання: "Структура документа - це ..."

варіанти відповідей

ієрархічна схема розміщення складових частин документа

автозміст документа

перелік стилів в документі

список розділів документа

Запитання 4

Встановіть правильну послідовність дій при автоматичному створенні змісту:

1. Примінити стилі до заголовка ("заголовок 1, заголовок 2, заголовок 3.....)

2. Перейти на вкладку "Посилання", натиснути на "Зміст".

3. Обрати необхідний вигляд змісту документа.

4. Встановити курсор у тому місці документа, де потрібно розмістити зміст документа

варіанти відповідей

1-2-3-4

1-4-2-3

4-3-2-1

2-3-4-1

Запитання 5

Без якого елементу не буде створено автоматизований зміст?

варіанти відповідей

Нумерації

Стилю "Заголовок"

Вирівняного тексту та розміщення заголовку по центру

Жодної правильної відповіді

Запитання 6

Стиль - це ...

варіанти відповідей

набір значень властивостей певного типу об'єктів, який має своє власне ім'я

сукупність параметрів форматування об'єктів документа, які визначають вигляд

іменована сукупність об'єктів документа, які визначають його зовнішній вигляд

параметри редагування об'єктів документа, які визначають його зовнішній вигляд

Запитання 7

Навіщо застосовують стильове оформлення?

варіанти відповідей

Тому що без застосування стильового оформлення потрібно менше часу для форматування складних документів Word

Для прискорення оформлення документів та їх об'єктів

Щоб прискорити набір друку у Word

Для зменьшення об`єму тексту

Запитання 8

Де знаходиться вкладка Стиль в текстовому редакторі Microsoft Word?

варіанти відповідей

Вкладка Дизайн

Вкладка Вид

Вкладка Основне

Вкладка Макет

Запитання 9

На малюнку зображено ескізи експрес-стилів для...

варіанти відповідей

спеціальних символів

текстових об'єктів

малюнків

таблиць

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест