Практична робота "Дослідження якісного складу солей"

Додано: 13 квітня
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 271 раз
12 запитань
Запитання 1

При додаванні до досліджуваного зразку розчину калій гідроксиду, виділяється газ з різким специфічним запахом амоніаку. Досліджуваний зразок містив:

варіанти відповідей

карбонат-йон

амоній-йон

сульфід-йон

кислоту

Запитання 2

До певного розчину додали хлоридну кислоту. В результаті цього випав склоподібний осад. Отже, розчин містив:

варіанти відповідей

барій хлорид

калій бромід

кальцій нітрат

натрій силікат

Запитання 3

Який реактив є спільним для визначення хлорид- і ортофосфат-йонів?

варіанти відповідей

AgNO2

Al(NO3)3

AgNO3

AgCl

Запитання 4

У двох пронумерованих пробірках містяться прозорі розчини калій хлориду і барій нітрату. При додаванні розчину натрій сульфату до розчину у першій пробірці не спостерігається ніяких візуальних змін. При додаванні натрій сульфату до розчину у другій пробірці – випадає осад білого кольору. Яка речовина у першій пробірці?

варіанти відповідей

KCl

Ba(NO3)2

Запитання 5

У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини хлоридної кислоти, барій нітрату, калій хлориду. При внесенні лакмусового папірця у всі пробірки, він став червоний лише в третій. При додаванні розчину натрій сульфату до першої і другої пробірки, у другій ніяких змін не відбулося, у першій - випав білий осад. Яка речовина була у другій пробірці?

варіанти відповідей

HCl

Ba(NO3)2

KCl

Запитання 6

У двох пронумерованих пробірках містяться безбарвні прозорі розчини ферум(ІІ) хлориду і ферум(ІІІ) хлориду. При додаванні розчину натрій гідроксиду в обох пробірках випадає осад. У першій пробірці сіро-зелений осад поступово буріє. Яка речовина у другій пробірці?

варіанти відповідей

FeCl2

FeCl3

Запитання 7

У двох пронумерованих пробірках містяться розчини калій карбонату і калій сульфіту. При додаванні хлоридної кислоти до обох пробірок, виділяються гази. У першій - безбарвний з різким запахом, у другій - безбарвний без запаху.

Яка речовина у другій пробірці?

варіанти відповідей

калій карбонат

калій сульфіт

Запитання 8

Написати рівняння реакції між кальцій хлоридом і аргентум нітратом. У відповіді вказати коефіцієнт перед речовиною, що випадає в осад.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 9

Який газ можна розпізнати за допомогою вапняної води (Са(ОН)2

варіанти відповідей

 О2

  

 NH3

CO

  CO2

Запитання 10

За допомогою індикатору фенолфталеїну не можна визначити наявність в розчині:

  

варіанти відповідей

 гідрооксид іонів

 гідроген іонів

всі правильно

Запитання 11

Якісними називають реакції за допомогою яких можна


варіанти відповідей

добути більш якісні речовини

 виявити наявність певної речовини чи йонів у суміші

 виявити відсутність певної речовини чи йонів в суміші

 неорганічні речовини перетворити на органічні

Запитання 12

Допишіть рівняння реакції: Na3PO4 + 3AgNO3 →

варіанти відповідей

NaNO3 + AgPO4

 3NaNO+ Ag3PO4

NaNO3 + Ag(PO4)3

 NaNO3 + Ag3PO4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест