Практична робота "Дослідження якісного складу солей"

Додано: 18 квітня
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 118 разів
18 запитань
Запитання 1

У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини хлоридної кислоти, барій нітрату, калій хлориду. При внесенні лакмусового папірця у всі пробірки, він став червоний лише в третій. При додаванні розчину натрій сульфату до першої і другої пробірки, у другій ніяких змін не відбулося, у першій - випав білий осад. Яка речовина була у другій пробірці?

варіанти відповідей

 Ba(NO3)2

HCl

  KCl

Запитання 2

Який газ можна розпізнати за допомогою вапняної води Са(ОН)2

варіанти відповідей

 NH3

 СО2

 CO

 О2

Запитання 3

До певного розчину додали хлоридну кислоту. В результаті цього випав склоподібний осад. Отже, розчин містив:

варіанти відповідей

 калій бромід

  кальцій нітрат

 барій хлорид

 натрій силікат

Запитання 4

Який реактив є спільним для визначення хлорид- і ортофосфат-йонів?

варіанти відповідей


AgNO2

  AgCl

  AgNO3

 Al(NO3)3

Запитання 5

При додаванні до досліджуваного зразку розчину калій гідроксиду, виділяється газ з різким специфічним запахом амоніаку. Досліджуваний зразок містив:

варіанти відповідей

 карбонат-йон

  амоній-йон

  сульфід-йон

 кислоту

Запитання 6

У двох пронумерованих пробірках містяться безбарвні прозорі розчини ферум(ІІ) хлориду і ферум(ІІІ) хлориду. При додаванні розчину натрій гідроксиду в обох пробірках випадає осад. У першій пробірці сіро-зелений осад поступово буріє. Яка речовина у другій пробірці?

варіанти відповідей

  FeCl3

 FeCl2

Запитання 7

В одній пробірці міститься розчин магній хлориду, а в іншій – розчин алюміній хлориду. Визначити вміст пробірок можна за допомогою розчину речовини, формула якої: 

варіанти відповідей

 AgNO3                                               

  Na2SO4

 NaOH

  H2SO4

Запитання 8

При взаємодії йонів Fe2+   і Fe3+ із жовтою кровяною сіллю можуть утворитися

варіанти відповідей

 бруднозелений осад

  бурий осад

 речовина із тривіальною назвою " берлінська лазур"

 речовина із тривіальною назвою "турнбулева синь"

  речовина, схожа на кров

Запитання 9

Скорочене йонне рівняння

3 Ag+ +PO43- =Ag3POхарактеризує взаємодію

варіанти відповідей

AgNO3 + HCl

  AgNO3 + Cu

 AgNO3 + ALPO4

 AgNO3 + Na3PO4

Запитання 10

При внесення у полумя солей Літію спостерігається

варіанти відповідей

 забарвлення полум'я у жовтий колір  

 забарвлення полум'я у зелений колір

  забарвлення полум'я у фіолетовий колір

 забарвлення полум'я у кармінно- червоний колір

Запитання 11

Якісні реакції - це

варіанти відповідей

 реакції, під час яких виділяється газ

 реакції, за допомогою яких виявляють йони 

реакції, що супроводжуться випадінням осаду.

 реакції під час яких відбувається зміна кольору речовин.

Запитання 12

Укажи речовину, у розчині якої метиловий оранжевий стане жовтого кольору

варіанти відповідей

 жодна відповідь не підходить

 кислота

 луг

  вода

 всі відповіді підходять

Запитання 13

Зовнішнім ефектом якісних реакцій на йони Fe2+ і Fe3+ є:

варіанти відповідей

  утворення осаду

виділення теплоти

 виділення газу

Запитання 14

Якщо піднести змочений лакмусовий папірець до отвору пробірки, де відбувається якісна реакція на йон амонію, то він забарвиться:

варіанти відповідей

 у синій колір

  у червоний колір

 у жовтий колір

 колір не зміниться

Запитання 15

Оберіть формулу берлінської лазурі, яка утворюється при янісному визначенні йонів Fe3+

варіанти відповідей

 Fe4[Fe(CN)6]3

 

 KFe[Fe(CN)6]

FeCl3

Запитання 16

При взаємодії аргентум нітрату з калій йодидом випадає осад

варіанти відповідей

 жовтого кольору

  білого кольору

 блакитного кольору

 зеленого кольору

Запитання 17

У двох пронумерованих пробірках містяться розчини калій карбонату і калій сульфіту. При додаванні хлоридної кислоти до обох пробірок, виділяються гази. У першій - безбарвний з різким запахом, у другій - безбарвний без запаху.Яка речовина у другій пробірці?

варіанти відповідей

калій сульфіт

 калій карбонат

Запитання 18

У двох пронумерованих пробірках містяться прозорі розчини калій хлориду і барій нітрату. При додаванні розчину натрій сульфату до розчину у першій пробірці не спостерігається ніяких візуальних змін. При додаванні натрій сульфату до розчину у другій пробірці – випадає осад білого кольору. Яка речовина у першій пробірці?

варіанти відповідей

 Ba(NO3)2

 KCl

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест