Права працівників на охорону праці під час роботу на підприємстві

Додано: 21 жовтня 2020
Предмет: Основи здоров’я, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Про що повинен бути проінформований громадянин під розписку при укладені трудового договору:

варіанти відповідей

про умови роботи;

про наявність на його робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуті;

про можливі наслідки впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на здоров’я;

про права працівника на пільги і компенсації за роботу в небезпечних та шкідливих умовах;

Запитання 2

2. Чи має право роботодавець укласти трудовий договір з особою, якій за медичними показниками протипоказана запропонована робота:

варіанти відповідей

ні;

так;

так, якщо роботодавець не заперечує;

так, якщо найманий працівник підпише розписку про відсутність претензій до роботодавця в майбутньому;

Запитання 3

3. Норма тривалості робочого часу працівників не може перевищувати: 


варіанти відповідей

25 годин на тиждень; 

36 годин на тиждень; 

41 годину на тиждень; 

40 годину на тиждень; 

Запитання 4

4. Неповнолітні проходять медичні огляди:

варіанти відповідей

перед початком роботи;

щомісяця;

щорічно;

перед виконанням важких робіт;

Запитання 5

5. Хто одержує пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці:

варіанти відповідей

жінки, що мають дітей у віці до 16 років;

особи, що не досягли віку 18 років;

всі працюючі, якщо це обумовлено колективним договором;

всі працюючі зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці;

Запитання 6

6. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство з охорони праці й умови колективного договору із цих питань?

варіанти відповідей

не має права;

має право;

має прав, якщо це передбачено колективним договором;

має право за умови спільної згоди з роботодавцем;

Запитання 7

7. Який встановлено мінімальний розмір вихідної допомоги при звільнені за власним бажанням, якщо роботодавцем порушено законодавств з охорони праці:

варіанти відповідей

не менше 1-місячного заробітку;

не менше 2-місячного заробітку;

не менше 3-місячного заробітку;

не менше 6-місячного заробітку;

Запитання 8

8. Які пільги і компенсації передбачено законодавством за важкі і шкідливі умови праці:

варіанти відповідей

лікувально-профілактичне харчування;

безкоштовний проїзд у міському транспорті;

оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

скорочення тривалості робочого часу;

додаткова оплачувана відпустка;

оплата праці у підвищеному розмірі;

видача безкоштовних путівок;

Запитання 9

9. За забезпечення працівників засобами індивідуального захисту відповідає:

варіанти відповідей

роботодавець;

робітник;

спеціаліст служби з охорони праці;

профспілковий комітет;

Запитання 10

10. Прийняття на роботу осіб, яким не виповнилося 16 років: 

варіанти відповідей

можливе за згодою сторін; 

можливе тільки з дозволу батьків;

вікові обмеження відсутні;

не допускається; 

Запитання 11

11. Тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років: 

варіанти відповідей

визначається роботодавцем;

24 години на тиждень; 

36 години на тиждень; 

38 години на тиждень; 

Запитання 12

12. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців на підприємстві укладається:

варіанти відповідей

колективний договір;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

статут;

угода про співпрацю;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест