Права та свободи людини

Додано: 23 лютого
Предмет: Правознавство, 10 клас
Тест виконано: 115 разів
12 запитань
Запитання 1

ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ - ЦЕ:

варіанти відповідей

СУКУПНІСТЬ РИС, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ПОЗИТИВНІ МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ

УСВІДОМЛЕННЯ ЛЮДИНОЮ СВОЄЇ ГРОМАДСЬКОЇ ВАГИ, ГРОМАДСЬКОГО ОБОВ'ЯЗКУ

ВСІ ВІДПОВІДІ Є ПРАВИЛЬНИМИ

Запитання 2

ПОНЯТТЯ "ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ" , ЯК ОСНОВА ПРАВ ЛЮДИНИ ВПЕРШЕ ЗГАДУЄТЬСЯ В :

варіанти відповідей

ЗАКЛЮЧНОМУ АКТІ НБСЄ

МІЖНАРОДНОМУ ПАКТІ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

ЗАГАЛЬНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

КОНВЕНЦІЇ РЄ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Запитання 3

ОСНОВОЮ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Є :

варіанти відповідей

МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

ПРИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ

Запитання 4

СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ БУЛО СПРИЧИНЕНЕ:

варіанти відповідей

ЖАХЛИВИМИ ПОДІЯМИ ІІ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

ТРАГІЧНИМИ НАСЛІДКАМИ І СВІТОВОЇ ВІЙНИ

НЕГАТИВНИМИ НАСЛІДКАМИ ПАНУВАННЯ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ

Запитання 5

ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ СПРИЧИНИЛА :

варіанти відповідей

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПОЯВУ ООН

ПОЯВУ ОБСЄ

УМОВНИЙ ПОДІЛ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ПОКОЛІННЯ

Запитання 6

НА СКІЛЬКИ ПОКОЛІНЬ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХНЬОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ, ПОДІЛЯЮТЬ ПРАВА ЛЮДИНИ:

варіанти відповідей

НА ДВА

НА ЧОТИРИ

НА П'ЯТЬ

НА ТРИ

Запитання 7

ПРАВО НА МИР НАЛЕЖИТЬ ДО :

варіанти відповідей

ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Запитання 8

З ЯКОГО РОКУ В УКРАЇНІ РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ Є ВИЗНАЧАЛЬНИМИ :

варіанти відповідей

1997 РОКУ

1995 РОКУ

1945 РОКУ

Запитання 9

ПРАВА ДИТИНИ СТАЛИ ЮРИДИЧНО ЗАХИЩЕНИМИ З :

варіанти відповідей

КІНЦЯ 18 СТОЛІТТЯ

ПОЧАТКУ 19 СТОЛІТТЯ

СЕРЕДИНИ 19 СТОЛІТТЯ

КІНЦЯ 19 СТОЛІТТЯ

Запитання 10

ФУДАМЕНТОМ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ ВВАЖАЄТЬСЯ :

варіанти відповідей

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ ООН

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ

ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ

Запитання 11

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ МОЖЛИВО:

варіанти відповідей

КОЛИ ВСІ МОЖЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ СУДОЧИНСТВА ВЖЕ ВИЧЕРПАНО

У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН

ВІДРАЗУ Ж ПІСЛЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Запитання 12

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ МОЖЕ РОЗГЛЯДАТИ:

варіанти відповідей

ПОРУШЕННЯ З БОКУ ДЕРЖАВИ

ПОРУШЕННЯ З БОКУ ПРИВАТНИХ ОСІБ

ПОРУШЕННЯ З БОКУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

БУДЬ-ЯКІ ВИДИ ПОРУШЕНЬ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест