1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Правила вживання апострофа та м'якого знака

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 50 разів
12 запитань
Запитання 1

Без апострофа треба писати всі слова в рядку


варіанти відповідей

верб..я, кур..йозний, тьм..яний

моркв..яний, розз..явити, цв..яшок

дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний


дво..ярусний, різьб..яр, Лук..янович

духм..яний, присв..ята, прим..ятий

Запитання 2

М’який знак на місці крапок НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десят


вагаєш..ся, скрин..ці, ослін..чик


хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин


русал..чин, спитаєш.., нен..чин


радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр

Запитання 3

Апостроф треба писати на місці обох пропусків рядка


варіанти відповідей

рел..єф міжгір..япам..ятати інтерв..ю

присв..ятити сім..ї


сер..йозний об..єкт


люб..язна конс..єржка

Запитання 4

М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку


варіанти відповідей

виставковий павіл..йон, шановне пан..ство


громадянс..ка позиція, здаєт..ся в орендуп’ят..сот гривень, перевірка знан..


абсолютна мен..шість, пол..ське посольство


підійти близ..ко, гетьман..ський палац

Запитання 5

Прочитайте речення.


Коли переконуєт(1)ся, що все йде за його сценарієм, малюсін(2)кий жайвір починає повіл(3)но, ніби на невидимій ниточ(4)ці, підніматися в т(5)мяну височину.


М’який знак треба писати на місці всіх цифр, окрім


варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 6

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

зім..ятий, реп..ях, жираф..ячий


матір..ю, між..ярусний, бур..ячок


з..єднати, кур..йозний, міжгір..я


тім..я, розв..язання, св..ятковий


кав..ярня, черв..як, медв..яний

Запитання 7

Усі слова написано правильно в рядку


варіанти відповідей

польовий, рельєф, камінчик, дівчиньці


боязкий, медальйон, портьєра, гуаш


різбяр, подільський, гребінчик, сімдесят


ін'єкція, нюанс, тоньший, няньчити


кізоньці, він’єтка, батальйон, ательє

Запитання 8

М'який знак НЕ ПИШЕТЬСЯ в усіх словах рядка


варіанти відповідей

міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший


Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина


безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..сю


ін..ший, жен..шень, спіл..чанський


кин..мо, ріж..мо, насип..мо

Запитання 9

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка


варіанти відповідей

надвечір..я, в..юниться, сором..язливий


св..яткування, з..єднання, ластів..ятко


фортеп..яно, р..ясненький, черв..ячок


під..язиковий, медв..яний, кур..єрський

Запитання 10

Правильно написані всі слова в рядку


варіанти відповідей

верхів'я, довір'я, різдв'яний, пов'язаний


круп'є, міжбрів'я, ряска, з'юрмитися


різьбяр, верб'я, перемир'я, інтервью


сузір..я, під..яремний, зв..язківець, б..юджет


зав'язь, розєднати, іньєкція, бряжчати

Запитання 11

Позначте рядок дієслів у формі наказового способу, які пишуться з м’яким знаком


варіанти відповідей

залуч…те, визнач…те, не муч…те


встан…те, відправ…те, звір…те


пересяд…те, поглян…те, забуд…те


позич…те, поплач…те, пробач…те


пересип…те, повір…те, приголуб…те

Запитання 12

Знайдіть слово, в якому в орудному відмінку буде стояти апостроф


варіанти відповідей

мама


тінь


жовч


мораль


Любов

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест