ПРАВОПИС НЕОЗНАЧЕНИХ ТА ЗАПЕРЕЧНИХ ЗАЙМЕННИКІВ (САМОСТІЙНА РОБОТА)

Додано: 1 травня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 534 рази
29 запитань
Запитання 1

Ніхто, ніщо, ніякий, нікотрий, ніскільки - це займенники..?

варіанти відповідей

Заперечні

 Особові

Відносні

Неозначені

Запитання 2

Визначити рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться разом.

варіанти відповідей

 Ні/до/чого, ні/в/чому, ні/який, ні/з/чим.

 Ні/хто, ні/з/ким, ні/на/що, ні/в/кого.

Ні/ким, ні/що, ні/скільки, ні/котрий.

Ні/за/що, ні/ким, ні/який, ні/в/кого.

Запитання 3

Укажіть рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться окремо.

варіанти відповідей

Ні/до/чого, ні/який, ні/з/ким, ні/кого.

Ні/з/ким, ні/в/чому, ні/для/кого, ні/за/кого.

Ні/ким, ні/який, ні/за/що, ні/на/що.

Ні/що, ні/з/чим, ні/чого, ні/в/кого. 

Запитання 4

У якому рядку всі слова пишуться окремо?

варіанти відповідей

Ні/до/кого, ні/у/скількох, ні/з/чим;

 ні/в/кого, ні/з/ким, ні/хто;

ні/хто, ні/який, ні/в/що;

ні/кого, ні/скільки, ні/за/що.

Запитання 5

Разом треба писати всі займенники рядка

варіанти відповідей

 будь/з/ким, аби/хто, де/який

 ні/ким, аби/що, де/котрий

 бозна/чому, аби/якій, ні/що

ні/за/ким, ні/перед/чим, яке/сь

Запитання 6

Яким членом речення виступатиме заперечний займенник у реченні: "Ніщо не забуте, на попіл ніхто не згорів".

варіанти відповідей

присудок

додаток

 підмет

означення

Запитання 7

Заперечні займенники пишуться окремо, якщо:

варіанти відповідей

між займенником і часткою є прийменник

 вони мають різні основи

вони мають частки

Запитання 8

Визначте речення у якому є заперечний займенник:

варіанти відповідей

Візьми цей росток і засяєш.

Наша дружба не допускала будь-яких секретів.

Погана людина та, яка нічого не знає.

Не поспішай, коли від тебе залежить життя інших.

Запитання 9

До ЗАПЕРЕЧНИХ займенників належать:

варіанти відповідей

ніякий, весь, всякий, ми

ніщо, твій, наш, свій

 нічий, який, котрий, скільки

ніхто, ніщо, нікотрий, ніякий

Запитання 10

Укажіть рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться окремо.

варіанти відповідей

Ні/до/чого, ні/який, ні/з/ким, ні/кого.

Ні/з/ким, ні/в/чому, ні/для/кого, ні/в/кого.

Ні/ким, ні/який, ні/за/що, ні/на/що.

Ні/що, ні/з/чим, ні/чого, ні/в/кого. 

Запитання 11

У якому рядку всі слова пишуться окремо?

варіанти відповідей

Ні/до/кого, ні/у/скількох, аби/з/чим;

 казна/в/кого, ні/з/ким, хто/сь;

аби/хто, ні/який, ні/в/що;

будь/хто, ні/скільки, ні/за/що.

Запитання 12

Усі займенники записано правильно у рядку...

варіанти відповідей

Ні хто, нідочого, казна-скільки

Ні хто, нідочого, щось

 Нічий, ніякий, абихто

скільки-небудь, ні за що, де хто

Запитання 13

Три займенники вжито в реченні

варіанти відповідей

 Добре того навчати, хто хоче все знати.

Тяжко тому жить, хто не хоче робить.

 Кожна жаба своє болото хвалить.

 У кого бджоли, у того й мед.

Запитання 14

Ой … в лузі озовись! Ой … росте без коріння? А … біжить без повода? А … росте без цвіту? Ой … то кінь стоїть, … сива гривонька? Ой … то хата не заметена, ой … то дівчина не заплетена?

Для довідок: хто (1); чий(2); що(3); чия(4).

Вставте правильно займенники

варіанти відповідей

1,3,1,3,2,3,4,4

1,4,1,3,4,2,4,4

4,4,1,3,2,2,1,4

 2,3,1,4,1,3,3,4

Запитання 15

Усі займенники заперечні в рядку

варіанти відповідей

 він, вона, ніхто, ніякий

хто, що, який, ніякий

ніхто, ніщо, абихто, абиякий

нікого, нічим, ніякого, нічиїм

ніщо, ніякий, нічий, такий

Запитання 16

У якому рядку всі займенники пишуться через дефіс?

варіанти відповідей

Аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто.

Де/котрий, аби/який, будь/що, чий/небудь.

 Казна/що, будь/який, хтозна/що, який/небудь.

Де/який, казна/який, аби/який, де/що.

Запитання 17

Усі займенники написано ПРАВИЛЬНО в рядку

варіанти відповідей

 у декого, будь-до чого, бозна-що, будь із ким

 казна про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого

 аби-яка, якась, казна з ким, будь-що

з будь-чим, будь із чим, ніякий, казна-чий

Запитання 18

Разом треба писати всі займенники рядка

варіанти відповідей

будь/з/ким, аби/хто, де/який

 який/сь, аби/що, де/котрий

хтозна/чому, аби/якій, де/що

будь/за/ким, казна/перед/чим, яке/сь

Запитання 19

Будь-що, хтозна-хто, що-небудь, абичий, щось - це займенники..?

варіанти відповідей

Заперечні

Особові

Відносні

Неозначені

Запитання 20

Укажіть рядок, у якому всі займенники пишуться разом.

варіанти відповідей

Хто/небудь, казна/в/кого, будь/який, будь/з/ким

Будь/який, хтозна/який, казна/кого, чий/небудь. 

 Аби/чий, де/хто, аби/хто, кому/сь.

Чий/небудь, кого/сь, будь/хто, казна/хто

Запитання 21

Допущено помилку при написанні займенників у рядку...

варіанти відповідей

Аби до кого, казна-що

Хто-небудь, будьякий

Де-кому, девкого

Щось, аби-кому

Запитання 22

Усі займенники записано ПРАВИЛЬНО у рядку...

варіанти відповідей

 Ніхто, нідочого

Якийсь, казна-в-кого

Абичий, деякий

де-кого, аби-хто

Запитання 23

Допущено помилку при написанні займенників у рядку...

варіанти відповідей

 Аби до кого, казна-ким, дещо.

Хто-небудь, будь у якому, будь-що.

Де-кому, девкого, якого-сь

казна-якому, що-небудь, абиякого

Запитання 24

Позначте рядок, у якому всі займенники належать до одного розряду:

варіанти відповідей

він, мене, вам, тобі, ніхто;

казна з ким, абихто, декому, бозна-чий, когось

кожному, всім, іншого, нічийого, ми

нічий, нікотрого, нікому, ні з ким, будь з ким.

Запитання 25

У якому рядку всі займенники неозначені:

варіанти відповідей

що-небудь, стільки, його, хто-небудь

інший, той, абищо, жодний

казна-що, щось, деякого, будь-хто

жоден, стільки, її, хто-небудь

Запитання 26

Додаванням часток аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтознадо питальних займенників утворюються:

варіанти відповідей

означальні займенники

неозначені займенники

вказівні займенники

заперечні займенники

Запитання 27

Від яких займенників утворюються неозначені та заперечні займенники?

варіанти відповідей

 присвійних

особових

відносних

означальних

Запитання 28

Усі займенники слід писати окремо в рядку

варіанти відповідей

де/в/чому, аби/хто, казна/на/чому, аби/що.

аби/з/ким, аби/чий, ні/в/кого, де/хто

де/який, хтозна/в/кого, ні/перед/ким, аби/кому;

аби/з/ким, будь/у/кого, де/з/ким, де/в/чому;

Запитання 29

Яку синтаксичну роль виконує неозначений займенник у реченні: «Будь-яка подорож розширює горизонти»?

варіанти відповідей

 присудок

додаток

обставина

підмет

означення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест