Правопис слів іншомовного походження 11-А

Додано: 22 квітня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 67 разів
12 запитань
Запитання 1

1.     Подвоєння літер відбувається в УСІХ словах рядка:

варіанти відповідей

а)  Гол..андія,ім..іграція, мадон..а;

б) брут..о,новел..а, піц..а;

в) тон..а,профес..ор,вет..о.

Запитання 2

1.     Подвоєння літер НЕ відбувається в УСІХ словах рядка:

варіанти відповідей

а) кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний;

б) іл..юстрація, інтел.ігент, ір..аціональний;

в) ал..ея, гал..ерея, кол..егія.

Запитання 3

1.     Подвоєння літер НЕ відбувається в УСІХ словах рядка:

варіанти відповідей

а) Одіс..ей,ван..а, іл..юзія;

б) барок..о, ком..сія, тер..ор;

в) бон..а, Андр..а, кол..ібрі

Запитання 4

1.     Знайдіть іншомовне слово, у якому пишеться апостроф:

варіанти відповідей

а) деб..ют;

б) дос..є;

в) грав..юра;

г) інтерв..ю.

Запитання 5

1.     Знайдіть іншомовне слово, у якому замість крапок слід вживати апостроф:

варіанти відповідей

а) бракон..єр;

б) Н..ютон;

в) п..єдестал;

г) кур..йоз.

Запитання 6

1.     Знайдіть слово, у якому пишеться м’який знак:

варіанти відповідей

а) н..юанс;

б) ател..є;

в) ад..ютант;

г) к...ювет.

Запитання 7

7. Оберіть слово, яке пишеться з м'яким знаком:

варіанти відповідей

а) бул..йон;

б) р..юкзак;

в) манік..юр;

г) інтерв..ю.

Запитання 8

1.     Оберіть рядок,де в УСІХ власних назвах слід писати И:

варіанти відповідей

а) Вірдж..нія, Алж..р, Ч..лі;

б) Цюр..х, Австр..я, Р..о-де-Жанейро;

в) Флор..да, Колх..да, Л..вія.

Запитання 9

Знайдіть рядок, у якому в УСІХ словах потрібно писати букву И:

варіанти відповідей

а) л..мон,п..аніно, кл..єнт;

б) пс..хологія, єп..скоп, д..скета;

в) д..алект, експер..мент,к..парис.

Запитання 10

Знайдіть рядок, у якому в УСІХ словах потрібно писати букву і :

варіанти відповідей

а) в..заві, жур.., ..нжир;

б) пенальт.., ци..рк, метод..ка;

в) мерс.., р..ф, ч..пси.

Запитання 11

1.     Оберіть рядок,де в УСІХ власних назвах пишемо і :

варіанти відповідей

а) С..нгапур, С..лезія, Флор..да;

б) М..ссісіпі, Джерс.., С..дней;

в) Ка..р, Ізма..л,Мадр..д.

Запитання 12

1.     Виберіть рядок, у якому в УСІХ словах НЕ відбувається спрощення:

варіанти відповідей


а) радіс..ний, кіс..лявий, пес..ливий;

б) контрас..ний, хворос..няк, шіс..надцять;

в) сер..цевий, облас..ний, кількіс..ний.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест