Правопис слів іншомовного походження 10-Б

Додано: 22 квітня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 160 разів
34 запитання
Запитання 1

Літеру и треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

д..лема, д..ктатура, д..алектика

д..ван, т..тан, т..ара

граф..н, в..мпел, вакц..на

ав..ація, пац..фіст, в..раж

Запитання 2

Літеру і треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

гр..ф, М..лан, каз..но

шн..цель, ч..пси, піцер..я

аж..отаж, шамп..ньйон, маг..страль

сп..рт, ем..грант, зод..ак

Запитання 3

Помилку в написанні слова допущено в рядку

варіанти відповідей

кишлак, кипарис, чипси

шкіпер, капучіно, глінтвейн

біткоїн. гладіолус, дивізія

ажіотаж, симпозіум, синус

Запитання 4

Подвоєння літер треба писати у всіх словах рядка

варіанти відповідей

стел..а, ват.., барок..о

спагет..і, піц..а, дон..а

бон..а, ван..а, біл..ь

Кампанел..а, кампанел..а, Стел..а

Запитання 5

Подвоєння літер треба писати у всіх словах рядкаваріанти відповідей

новел..а, нет..о, пас..ажир

Ніц..а, Бон.., тон..а

бул..а, лібрет..о, іл..юстрація

Джульєт..а, Рус..о, фортис..имо

Запитання 6

Подвоєння літер треба писати у всіх словах рядкаваріанти відповідей

трол..ейбус, хоб..і, буд..изм

ел..егія, мас..они, ем..іграція

ім..іграція, гол..андський, ніц..ький

ван..а, ір..адіація, проф..і

Запитання 7

Подвоєння літер треба писати у всіх словах рядкаваріанти відповідей

ан..али, Мек..а, ін..овація

пан..а, Брюс..ель, лат..е

ак..орд, Філіп..іни, мул..а

От..ава, пен..і, фін..и

Запитання 8

Помилку в написанні слова допущено в рядку

варіанти відповідей

броколі, іммігрант, Таллін

Міссурі, Апенніни, беладона,

лібрето, брутто, ірраціональний

шосе, хобі, Еллада

Запитання 9

Правильно написано всі слова в рядку

варіанти відповідей

Л'юіс, нетто, конферансьє

Лісабон, іммобілізація, Кордильєри

сумма, іньєкція, портьєра

Ліванн, Шиллер, Монпасє

Запитання 10

Однакову літеру на місці пропусків треба писати в усіх випадках, ОКРІМ

варіанти відповідей

ауді..нція, коефіці..нт

ф..йлетон, д..пресія

фе..рверк, клі..нт

спані..ль, Рафа..ль

Запитання 11

Літеру і треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

аж..отаж, імб..р, поз..ція

ч..лійський, к..ргиз, х..мера

нотар..ус, кондиц..онер, г..дравл..ка

 піан..симо, форт..с..мо, генет..ка

Запитання 12

Букву и треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ф..зика, аж..отаж, форт..с..мо

р..єлтор, д..зайн, трен..нг

 реч..татив, див..дент, хар..зма

 граф..н, субс..дія, хр..стиянство

Запитання 13

Букву ї треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ю..та, каприч..о, м..гдаль

проза..к, інц..дент, ауд..торія

сю..та, альтру..зм, конво..р

рец..див, х..рург, реж..м

Запитання 14

Подвоєння приголосних відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

гол..андський, пан..а, мул...а

ім..ітація, ап..еляція, піц..а

марок..анець, кол..ектив, ем..іграція

тон..а, лібрет..о, сум..а

Запитання 15

Зі знаком м'якшення пишуться всі слова в рядку, крім

варіанти відповідей

грил..яж, шампін..йон, порт..єра

 батал..йон, бракон..єр, пас..янс

н..юанс, іл..юзія, мад..яр

дос..є, він..єтка, Севіл..я

Запитання 16

З апострофом треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

грав..юра, ф..юзеляж, п..юпітр

кеш..ю, вар..яг, ком..юніке

ад..ютант, пан..європейський, комп..ютер

 манік..юр, к..ювет, М..юллер

Запитання 17

Без апострофа треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

кап..юшон, м..юзикл, деб..ют

ін..єкція, кар..єр, кар...єра

 миш..як, ад..ютант, прем..єра

Х..юстон, вар..яг, В..єтнам

Запитання 18

М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

шифон..єр, б..ювет, Севіл..я

бул..йон, Кордил..єри, т..юбик

кан..йон, павіл..йон, Ал..яска

тел..є, конс..єрж, жен..шень

Запитання 19

Апостроф на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

сек..юриті, ад..ютант

ін..єкція, м..юслі

кон..юктивіт, п..юре

Рив..єра, грав..юра

Запитання 20

Літеру і на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

такс.., с..гнал

д..адема, адаж..о

Ч..каго, Ч...лі

Берл..н, Ч..лі

Запитання 21

Подвоєні приголосні треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

нет..о, ал..ея

ван..а, віл..а

тер..аса, пен..і

пан..а, хоб..і

Запитання 22

Помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

папарацці, теніс, брускетта

Будда, Одіссей, Джонні

брутто, клас, голландка

новела, оперета, імунітет

Запитання 23

1.     Подвоєння літер відбувається в УСІХ словах рядка:

варіанти відповідей

а)  Гол..андія,ім..іграція, мадон..а;

б) брут..о,новел..а, піц..а;

в) тон..а,профес..ор,вет..о.

Запитання 24

1.     Подвоєння літер НЕ відбувається в УСІХ словах рядка:

варіанти відповідей

а) кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний;

б) іл..юстрація, інтел.ігент, ір..аціональний;

в) ал..ея, гал..ерея, кол..егія.

Запитання 25

1.     Подвоєння літер НЕ відбувається в УСІХ словах рядка:

варіанти відповідей

а) Одіс..ей,ван..а, іл..юзія;

б) барок..о, ком..сія, тер..ор;

в) бон..а, Андр..а, кол..ібрі

Запитання 26

1.     Знайдіть іншомовне слово, у якому пишеться апостроф:

варіанти відповідей

а) деб..ют;

б) дос..є;

в) грав..юра;

г) інтерв..ю.

Запитання 27

1.     Знайдіть іншомовне слово, у якому замість крапок слід вживати апостроф:

варіанти відповідей

а) бракон..єр;

б) Н..ютон;

в) п..єдестал;

г) кур..йоз.

Запитання 28

1.     Знайдіть слово, у якому пишеться м’який знак:

варіанти відповідей

а) н..юанс;

б) ател..є;

в) ад..ютант;

г) к...ювет.

Запитання 29

7. Оберіть слово, яке пишеться з м'яким знаком:

варіанти відповідей

а) бул..йон;

б) р..юкзак;

в) манік..юр;

г) інтерв..ю.

Запитання 30

1.     Оберіть рядок,де в УСІХ власних назвах слід писати И:

варіанти відповідей

а) Вірдж..нія, Алж..р, Ч..лі;

б) Цюр..х, Австр..я, Р..о-де-Жанейро;

в) Флор..да, Колх..да, Л..вія.

Запитання 31

Знайдіть рядок, у якому в УСІХ словах потрібно писати букву И:

варіанти відповідей

а) л..мон,п..аніно, кл..єнт;

б) пс..хологія, єп..скоп, д..скета;

в) д..алект, експер..мент,к..парис.

Запитання 32

Знайдіть рядок, у якому в УСІХ словах потрібно писати букву і :

варіанти відповідей

а) в..заві, жур.., ..нжир;

б) пенальт.., ци..рк, метод..ка;

в) мерс.., р..ф, ч..пси.

Запитання 33

1.     Оберіть рядок,де в УСІХ власних назвах пишемо і :

варіанти відповідей

а) С..нгапур, С..лезія, Флор..да;

б) М..ссісіпі, Джерс.., С..дней;

в) Ка..р, Ізма..л,Мадр..д.

Запитання 34

1.     Виберіть рядок, у якому в УСІХ словах НЕ відбувається спрощення:

варіанти відповідей


а) радіс..ний, кіс..лявий, пес..ливий;

б) контрас..ний, хворос..няк, шіс..надцять;

в) сер..цевий, облас..ний, кількіс..ний.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест