Правопис великої літери

Додано: 13 жовтня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 25 разів
12 запитань
Запитання 1

З великої літери потрібно писати усі слова у рядку:

варіанти відповідей

З(з)олоті В(в)орота, Я(я)рославів В(в)ал, І(і)удин П(п)оцілунок

Д(д)овженківські С(с)вята, С(с)офійський С(с)обор, Я(я)рославове К(к)нязівство

І(і)нститут П(п)рава та П(п)сихології, Б(б)альзавський В(в)ік, С(с)вяте П(п)исьмо

К(к)абінет М(м)іністрів У(у)країни, К(к)нязівство М(м)онако, Ч(у)мацький Ш(ш)лях

Ш(ш)евченкіська П(п)ремія, Р(р)ада Б(б)езпеки, С(с)вято П(п)еремоги

Запитання 2

Усі слова в назвах пишуться з великої літери в рядку:

варіанти відповідей

 (к)оралові (р)ифи, (п)еревал (с)ен-(б)ернар, (п)алац (с)порту, 

(п)ланетарна (т)уманність 

 (п)івнічна (а)мерика, (с)ейм (п)ольської (р)еспубліки, (с)татут ООН, 

(д)ень (п)еремоги

 (т)ургенєвські (г)ерої, (б)роварський (р)айон, (з)олоті (в)орота, 

(д)ев’ята (с)имфонія (б)етховена 

  (с)вітовий (о)кеан, (г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент (у)країни, 

(г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни 

  (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (н)ародний (а)ртист (у)країни, 

(п)резидент (с)получених (ш)татів (а)мерики, (п)рем’єр-(м)іністр (к)анади

Запитання 3

З великої літери перше слово в назві пишеться в рядку


 варіанти відповідей

 (м)іжнародна (а)строномічна (с)пілка, (ф)ранкове (с)лово, 

(б)алканський (п)івострів, (а)ндріївська (ц)ерква 

 (с)узір’я (з)олота (р)иба, (г)рупа „(р)анетки”, (г)ордіїв (в)узол, 

(б)арон (м)юнхгаузен 

  (б)іла (ц)ерква, (г)раф (м)онте-(к)рісто, (ш)евченківський (с)тиль, 

(н)ародний (а)ртист (у)країни 

  (м)іністр (о)світи (у)країни, (п)осол (р)еспубліки (п)ольща, 

(п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (б)ілий (н)алив 

  (с)узір’я (в)еликий (в)із, (к)омета (г)аллея, (д)алекий (с)хід, (к)раїни (з)аходу

Запитання 4

У якому рядку всі найменування написано правильно  

 

  

 

варіанти відповідей

 Нестор Літописець, автомобіль „Таврія”, Грінченків словник, 

Михайлівський Золотоверхий собор 

палата мір і вимірювальних приладів, День незалежності, 

станція метро „Контрактова Площа”, Авгієві стайні 

 Петрів батіг, Великий народний хурал республіки Монголія, Перше Вересня, 

море достатку на місяці 

Мала магеланова хмара, республіканське виробниче об’єднання „Поліграфкнига”, течія Гольфстрім, Південно-Західна залізниця 

 проспект Дружби народів, Військово-Грузинська дорога, вулиця Ярославів Вал, Балканський півострів

Запитання 5

Велика літера в реченні

(1)(к)арпатсько-(2)(у)жгородська (3)(н)аступальна   (4)(о)перація (5)(у)країнського (6)(ф)ронту (7)(п)ід (8)(ч)ас (9)(в)еликої (10)(в)ітчизняної  (11)(в)ійни

пишеться у словах (номер зазначено перед словом) 

  

  

 

варіанти відповідей

 1, 3, 4, 9 

 1, 5, 6, 9, 10, 11 

1, 2, 5, 9, 10 

1, 3, 5, 6, 10 

 3, 4, 5, 9, 10

Запитання 6

Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ варіанти відповідей

авгієві стайні, Андріївський узвіз 

Соціологічний факультет, бог Зевс 

 Харківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 131 

франківські сонети, Франкові твори 

Верховна Рада України, вчена рада університету

Запитання 7

Правил уживання великої літери дотримано в усіх реченнях, ОКРІМ 


варіанти відповідей

За князювання княгині Ольги, її сина Святослава й онука Володимира територія Київської Русі була розширена шляхом підкорення Києву сусідніх східнослов'янських, балтських і угро-фінських племен. 

 У 1648–1657 роках козаки під керівництвом гетьмана Богдана Хмельницького підняли велике повстання у Речі Посполитій, результатом якого стало створення в Наддніпрянщині самоврядної української держави — Війська Запорозького, або Гетьманщини. 

1798 року вийшло перші три частини бурлескно-травестійної поеми «Енеїда» Івана Котляревського, головною темою якої було відновлення козацької держави. 

Харківський Національний Університет — один із найстаріших університетів Східної Європи. 

Найвищим органом державної влади є Верховна Рада України, а главою держави — Президент України. 

Запитання 8

Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву).

Напередодні (1)Христового Різдва маємо (2)свят-вечір, або (З)Багату кутю, напередодні (4)Старого Нового Року — (5)Щедру кутю, а напередодні (6)Водохреща, тобто (7)Йорданських Свят, — (8)Голодну кутю.

Помилку допущено в написанні власних назв, позначених цифрами


варіанти відповідей

1, 2, 6

3, 5, 8

2, 4, 7

1, 4, 7

2, 6, 7

Запитання 9

Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку


варіанти відповідей

кондитерська фірма «Світоч», Бог Посейдон

видавництво «Глобус», держава Київська русь

Сократова мудрість, «Володимирський» собор

Трипільська культура, Прем’єр-міністр України

фрегат «Гетьман Сагайдачний», князівна Либідь

Запитання 10

Знайти рядок, у якому усі слова написані правильно


варіанти відповідей

курорти Півночі, Європейське Економічне Співтовариство, імператор, комета Галлея

Троїстий союз, республіка Куба, Волинська область, Збройні Сили України, директор школи

Верховний Суд України, Державна Дума, Конституційний Суд України, князівство Монако

Андріївська церква, Заслужений діяч, Міністр Освіти України, Великий Пес

Запитання 11

Знайти помилку у правописі слів


варіанти відповідей

Краснодарський край, Арабська Республіка Єгипет, барон, лауреат Державної премії

Демократична партія України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України

Цивільний Повітряний флот України, Президент України, Київський національний університет

Тернопільська академія, завод"Арсенал". Інститут української мови НАН України, журнал" Сучасник"

Запитання 12

Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку 

  

  

 

варіанти відповідей

вулиця "Гоголівська", станція метро "Олімпійська"

вулиця Ярославів вал, Генеральний прокурор України

Палац урочистих подій, Національний Банк України

 Інститут української мови, Південно-Західна залізниця

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест