29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Прислівник

Додано: 3 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Копія з тесту: Прислівник 15.05 10 кл
Тест виконано: 426 разів
28 запитань
Запитання 1

Познач, як змінюються прислівники.

варіанти відповідей

за числами

за родами

незмінна частина мови

Запитання 2

Познач, на які питання відповідають прислівники.

варіанти відповідей

скільки? котрий? який?

який? яка? яке?

як? де? коли? куди?

Запитання 3

Познач, із якою частиною мови прислівник найчастіше пов`язаний у реченні.

варіанти відповідей

з іменником

з дієсловом

із займенником

Запитання 4

Яку частину слова виділено у прислівниках взимку, тихо, швидше?

варіанти відповідей

основу

закінчення

суфікс

Запитання 5

Лише прислівники, що вказують на час дії, наведено в рядку

           

         

варіанти відповідей

А звечора, позавчора, улітку  

  Б весело, гарненько, восени

В назавжди, вгорі, відразу      

   Г по-нашому, важко, отут

Запитання 6

Лише прислівники місця подано в рядку

                               

                       

варіанти відповідей

А уперед, зранку, там        

 Б вгорі, напередодні, гарно

В правильно, тихо, навесні    

    Г тут, наверху, удома

Запитання 7

Укажи рядок,у якому прислівник позначає ознаку предмета

варіанти відповідей

читання вголос

діяти наперекір

повертати наліво

поділити надвоє

Запитання 8

Укажіть речення,у якому є прислівник у формі вищого ступеня порівняння

варіанти відповідей

Діти, співайте голосніше.

У тебе завдання легше.

Моє помешкання затишніше.

Запитання 9

Укажіть речення, у якому прислівник виступає обставиною

варіанти відповідей

У садку було прохолодно.

Дітям було весело.

У будинку неподалік світилося.

Він зробив це ненавмисне.

Запитання 10

Укажіть речення,у якому прислівник пишеться з НЕ окремо.

варіанти відповідей

Він зачепив тебе (не)навмисно.

Цей чоловік (не)спокійно поглядав на двері,ніби чекав когось.

Заходь у воду,не бійся,тут (не)глибоко,а мілко.

Хлопець говорив (не)весело.

Запитання 11

Укажіть рядок прислівників, кожен з яких пишеться через дефіс.

варіанти відповідей

(казна)коли,з(давна),(по)товариськи

(по)французьки,(ні)коли,яко(сь)

(казна)коли,(десь)інде,(тим)часом

(часто)густо,(будь)де,(по)сусідськи

Запитання 12

Можуть утворювати форму вищого ступеня порівняння всі прислівники в рядку

варіанти відповідей

темно, широко, зрання

свіжо, щоденно, правильно

докладно, відверто, впевнено

легко, свідомо, повторно

Запитання 13

Разом пишуться всі прислівники в рядку

варіанти відповідей

(від) тепер, (одним) одна, насам (перед)

(спокон) віку, (чим) раз, (у) гору

чим (дуж), (на) самоті, (в) день

(що) ночі, (у) стократ, (на) світанку

Запитання 14

Помилку в утворенні форми ступеня порівняння прислівника допущено в рядку

варіанти відповідей

найліпше;

більш актуально;

найменш вдало;

менш гірше.

Запитання 15

Прислівники мимохіть, нашвидкуруч, повсякчас утворено

варіанти відповідей

префіксальним способом;

способом злиття основ;

суфіксальним способом;

префіксально-суфіксальним способом.

Запитання 16

Прислівник більш менш будемо писати..

варіанти відповідей

Через дефіс

 Разом

Через два дефіси

 Окремо

Запитання 17

Через два дефіси пишемо прислівник

варіанти відповідей

Будь-що-будь

  Не-сьогодні-завтра

 

 з -діда-прадіда

З-давніх-давен

Запитання 18

Визначте, у якому рядку всі прислівники пишуться з НЕ окремо:      

варіанти відповідей

(не) ухильно, (не) нароком, (не) досить, (не) варто

(не) давно, (не) вигідно, (не) щодавно, (не) гайно

(не) минуче, (не) рано, (не) покоїтись, (не) легко

(не) дуже, (не) цілком, (не) зовсім, (не) варто

Запитання 19

Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівників у рядку

варіанти відповідей

багато — більше — найбагато

тяжко — тяжіше — найтяжіше

високо — вишче — найвишче

глибоко — глибше — найглибше        

Запитання 20

Літеру і треба писати на місці всіх пропусків у варіанті:

варіанти відповідей

А поноч.., до реч.., утрич..;

  Б заввишк.., заоч.., опівноч..;

В укуп.., напівдороз.., навік..;

 Г по-вовч.., навесн.., удвіч..;

Запитання 21

Літеру и треба писати на місці всіх пропусків у рядку

                                   

                        

варіанти відповідей

поноч.., угор.., утрич..

  заввишки.., заоч.., опівноч..

укуп.., напівдороз.., навік..  

  по-людськ..,навкруг.., мовчк…

Запитання 22

Укажіть речення,у якому прислівник пишеться з НЕ окремо

варіанти відповідей

Він зачепив тебе (не)навмисно.

Цей чоловік (не)спокійно поглядав на двері,ніби чекав когось.

Заходь у воду,не бійся,тут (не)глибоко,а мілко.

Хлопець говорив (не)весело.

Запитання 23

Укажіть рядок прислівників,у кожному з яких пишеться н.

варіанти відповідей

дотеп..о,невпевне..о,сумлі..о

приголомше..о,охай..о,безви..о

химер..о,схвильова..о,легковаж..о

визначе..о,дошкуль..о,докорі..о

Запитання 24

Прислівник з не пишеться окремо в рядку

варіанти відповідей

Дерева стоять (не) порушно.

Цей чоловік (не) спокійно поглядав на двері.

Ластівки над річкою літали (не) високо, а низько.

Запитання 25

   Літеру и треба писати в кінці кожного прислівника в рядку


варіанти відповідей

по-лицарськ.., по-вовч.., завбільшк.., трич..


навкулачк.., заоч.., по-корейськ.., навпак..


по-лисяч.., почаст.., пошепк.., навколішк..


мовчк.., по-угорськ.., зсередин.., по-латин..


по-людськ.., завглибшк.., трох.., насторож..


Запитання 26


  Помилку в написанні прислівника допущено в рядку


варіанти відповідей

зроду-віку, з давніх-давен, спрадавна

видимо-невидимо, анічичирк, аби-де

як-не-як, в основному, по-чиновницьки

більш-менш, хтозна-коли, довкруги

по-четверте, всього-на-всього, щосереди

Запитання 27

 Правильно написано всі прислівники рядка


варіанти відповідей

спідлоба, вдвічі, аніскільки

уранці, день у день, в п’яте


поза торік, як-не-як, на жаль

будь ласка, що ночі, по-перше

з ліва, раз у раз, ледве-ледве

Запитання 28

  Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку


варіанти відповідей

по/моєму, казна/куди, хоч/не/хоч

рік/у/рік, урешті/решт, хтозна/коли

по/вашому, на/добраніч, якось/то

по/іспанськи, уряди/годи, по/одинці

будь/що/будь, по/четверте, на/виплат

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест