Процеси життєдіяльності тварин

Додано: 6 квітня 2022
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 420 разів
21 запитання
Запитання 1

Процес надходження в організм готових органічних речовин, які є джерелом енергії та будівельного матеріалу для синтезу власних органічних речовин має назву

варіанти відповідей

міксотрофне живлення

автотрофне живлення

гетеротрофне живлення

хемотрофне живлення

Запитання 2

Чому паразитичні черви мають спрощену будову травної системи, або вона відсутня?

варіанти відповідей

Вони не харчуються

Поживні речовини потрапляють у складі твердої неперетравленої їжі

Поживні речовини надходять в організм у розчиненому стані шляхом всмоктування через поверхню тіла

Мають позаорганізмове травлення

Запитання 3

Дихання тварин - сукупність процесів, що забезпечують надходження в організм із навколишнього середовища кисню, його використання клітинами для окиснення органічних речовин і виділення з організму вуглекислого газу

Еволюція органів дихання хребетних тварин (риб, амфібій, рептилій, ссавців) здійснювалась у напрямку від зябрового дихання у воді до легеневого з поступовим ускладненням будови легенів (від гладеньких до комірчастих), при цьому збільшувався об’єм легенів

Для дихання важливий кисень, але тварини дихають сумішшю газів. Чи можуть тварини дихати чистим киснем?

варіанти відповідей

ні, тому що повітря - суміш газів

так, це буде набагато продуктивніше

ні, чистий кисень є сильним окисником й може зашкодити тканинам та викликати отруєння

так, можуть дихати і сумішшю, і чистим киснем

Запитання 4

Сукупність процесів, що здійснюють в організмі перенесення різних сполук для забезпечення його життєдіяльності називають

варіанти відповідей

травленням

диханням

виділенням

транспортом речовин

Запитання 5

Яка функція НЕ характерна для крові?

варіанти відповідей

дихальна (перенесення кисню й вуглекислого газу)

видільна (транспорт від клітин до органів виділення продуктів обміну речовин)

захисна (перенесення антитіл, наявність лейкоцитів для захисту)

травна (подрібнення і розщеплення їжі на прості речовини)

Запитання 6

Які тварини мають двокамерне серце, одне коло кровообігу з венозною кров'ю?

варіанти відповідей

амфібії

птахи

рептилії

риби

Запитання 7

Сукупність процесів, що здійснюються за допомогою спеціальних органів, які забезпечують виведення з організму продуктів обміну речовин, має назву виділення.

В процесі еволюції тварин відбувалась еволюція органів виділення - поступове ускладнення будови.

Вибери, яка тварина має мальпігієві судини (видільні трубочки)?

варіанти відповідей
Запитання 8

Для порівняння будови скелетів хребетних тварин клас поділили на дві групи.

Учні з'ясували, що скелет - це сукупність утворів, які забезпечують опору організму. Різні типи скелета в організмів визначаються різними способами життя.

Перша група зазначила, що скелети різних хребетних мають такі риси подібності: внутрішній скелет (ендоскелет); виконує опорну функцію, вздовж тіла є хребет, та відділи: скелет голови, тулуба, поясів кінцівок та кінцівок.

Друга група школярів зауважила, що амфібії, рептилії, птахи і ссавці мають грудну клітку, яка захищає їхні внутрішні органи від несприятливих чинників.

Хто має рацію?

варіанти відповідей

лише перша група

лише друга група

обидві групи учнів

обидві групи учнів помиляються

Запитання 9

Тварини, які мають зовнішній скелет, ростуть лише під час линяння (хітиновий у членистоногих) або постійно його нарощують (молюски з черепашкою).

Яку назву має такий вид скелета?

варіанти відповідей

гідростатичний

ендоскелет

екзоскелет

пухка тканина всередині шкірно-м'язового мішка

Запитання 10

Для тварин, які ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя характерний такий тип симетрії:

варіанти відповідей

двобічна (білатеральна)

радіально-осьова

асиметричність

Запитання 11

Процес злиття статевих клітин називається

варіанти відповідей

розмноження

запліднення

запилення

Запитання 12

Запліднення у тварин може бути

варіанти відповідей

лише зовнішнім

лише внутрішнім

зовнішнім і внутрішнім

Запитання 13

Травний канал яких тварин має найбільш складну організацію?

варіанти відповідей

риб

рептилій

плоских червів

жуйних парнокопитних

Запитання 14

Прямий розвиток характерний для

варіанти відповідей

Комах

Змій

Ссавців

Запитання 15

Укажіть хребетних тварин, у видільній системі яких немає сечового міхура

варіанти відповідей

рептилії

амфібії

ссавці

птахи 

Запитання 16

Укажіть тварин, яким властивий механізм подвійного дихання:

варіанти відповідей

ссавці

амфібії

птахи

комахи

Запитання 17

Органом виділення в кісткових риб є

варіанти відповідей

нирка.

плавальний міхур.

бічна лінія.

шкіра.

Запитання 18

Хітинова кутикула покриває тіло у:

варіанти відповідей

Членистоногих

Рептилій

Молюсків

Амфібій

Запитання 19

Який відділ головного мозку хребетних тварин відповідає за органи рівноваги та орієнтацію у просторі?

варіанти відповідей

проміжний мозок

мозочок

середній мозок

довгастий мозок

Запитання 20

У птахів та у ссавців серце

варіанти відповідей

двокамерне

трикамерне

чотирикамерне

однокамерне

Запитання 21

В індивідуальному розвитку тварин розрізняють такі періоди:

варіанти відповідей

ембріональний

прямий

постембріональний

непрямий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест