Проектування та верстка веб-сторінок

Додано: 25 січня 2022
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 253 рази
20 запитань
Запитання 1

Щоб вставити малюнок на веб-сторінку, необхідно скористатися тегом з такими атрибутами:

варіанти відповідей

<img src=" ">

<img=" "> 

<src=" ">

<img css=" ">

Запитання 2

Уміст інформаційної частини веб-сторінки розміщено між тегами...

варіанти відповідей

<head> та </head>

 <body> та </body>

<h1> та </h1>

<b> та </b>

Запитання 3

Як записується закриття тегу за допомогою HTML коду?

варіанти відповідей

<:ТЕГ>

</ТЕГ>


<ТЕГ>

 <\ТЕГ>

Запитання 4

Що таке атрибут?

варіанти відповідей

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

 Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Запитання 5

Текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання») це..

варіанти відповідей

гіпертекст

текст

тег

контейнер

Запитання 6

Що таке HTML?

варіанти відповідей

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Команди для виконання браузером

Текстовий документ, який описує веб-сторінку

Запитання 7

Які бувають теги?

варіанти відповідей

одинарні

тільки непарні

тільки парні

парні , непарні

Запитання 8

Як називаються команди мови HTML?

варіанти відповідей

теги

атрибути

скрипти

фрейми

Запитання 9

Створення Назви вкладки браузера поміщають в теги ...

варіанти відповідей

<HTML>...</HTML>

<TITLE>...</TITLE>

<HEAD>...</HEAD>

<BODY>...</BODY>

Запитання 10

Який тег відповідає за створення заголовка на веб-сторінці?

варіанти відповідей

<h1>...</h1>

<p>...</p>

<ul>...</ul>

<a href="...">...<a>

<br>...

Запитання 11

Верстка сайта, яка використовує каскадні таблиці стилів називається...

варіанти відповідей

HTML-верстка

Блокова верстка 

CSS-верстка

Таблична верстка

Запитання 12

Cпосіб опису блоків де розміри задаються не в статичному, а у відсотковому розмірі називається …

варіанти відповідей

гумовою версткою

цегляною версткою

статичною версткою

маломасштабною версткою

Запитання 13

Вбудований стиль — це:

варіанти відповідей

перелік параметрів форматування елемента веб-сторінки, заданий у його тегу за допомогою атрибута STYLE;

опис властивостей фрагмента тексту чи об'єкта, розміщений у фігурних дужках у будь-якому місці HTML-документа;

файл із розширенням .html з описом властивостей елементів веб-сторінки;

файл з описом структури веб-сторінки.

Запитання 14

 Таблиця каскадних стилів — це:

варіанти відповідей

файл з описом структури веб-сторінки;

певна структура з описом властивостей елементів веб-сторінки;

спеціальна структура, в якій задається колір шрифту для елементів веб-сторінки;

набір правил оформлення та форматування, які застосовують до різних елементів веб-сторінки;

файл із призначенням кольору тла для веб-сторінки.

Запитання 15

Підхід, що передбачає зміну дизайну залежно від поведінки користувача, розміру екрана, платформи і орієнтації девайса

варіанти відповідей

Адаптивна верстка

Блокова верстка

Таблична верстка

Комбінована верстка

Запитання 16

Які існують способи верстки?

варіанти відповідей

таблична

довільна

блочна

фреймова

Запитання 17

Верстка - це

варіанти відповідей

дисципліна, яка вивчає рух людини в процесі виробничої діяльності, витрати його енергії, продуктивність й інтенсивність при конкретних видах робіт

процес створення веб-сторінки із попередньо створеного макету дизайну сайту

процес створення дизайну веб сторінки


комплекс заходів по розробці, створенню, оптимізації і просування сайтів

Запитання 18

У якому форматі або з яким розширенням слід зберегти текстовий файл, щоб він став веб-документом?

варіанти відповідей

.html 

.jpg

 .doc

 .txt

Запитання 19

Таблиця каскадних стилей має розширення

варіанти відповідей

.css 

.txt

.html

.sys

Запитання 20

Кросбраузерна верстка - 


варіанти відповідей

підхід до розробки html-кода (верстка), який забезпечує коректне відображення у всіх браузерах.


підхід до розробки html-кода (верстка), який забезпечує гнучке відображення у всіх браузерах.


підхід до розробки html-кода (верстка), який забезпечує змінне відображення у всіх браузерах.


підхід до розробки html-кода (верстка), який забезпечує адаптивне відображення у всіх браузерах інформації відповідно смаків користувача.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест