Проектування та верстка веб-сторінок узагальнюючий тест

Додано: 17 березня 2022
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 142 рази
22 запитання
Запитання 1

Мова розмітки гіпертексту — це:

варіанти відповідей

сукупність команд для настроювання Інтернету;

спеціальні команди для створення зв'язку між певними веб-сторінками;

сукупність та правила розташування спеціальних кодів, які керують форматуванням, вставленням ілюстрацій, таблиць і зв'язком з іншими документами;


спеціальні команди та правила, призначені для створення веб-сторінок;

засіб для відтворення веб-сторінок.

Запитання 2

Атрибут — це:

варіанти відповідей

характеристика кольорів тексту та тла веб-сторінки;

характеристика тегу, що впливає на створюваний ним ефект

властивість тегу;

характеристика тегу, що визначає місце його розташуван­ ня в HTML-документі;

параметри відтворення веб-сторінки на екрані.

Запитання 3

Тег <FONT> призначений для:

варіанти відповідей

настроювання вигляду тла частини веб-сторінки; 

визначення місця розташування заголовка;

настроювання кольору, накреслення, розміру для групи символів;

позначення підкреслення для групи символів;

розмічення групи символів напівжирним шрифтом;

Запитання 4

Тег <Р> призначений для:

варіанти відповідей

позначення нового абзацу

позначення тексту як заголовка

створення гіперпосилання

позначення нумерованого списку

позначення тексту як елемента списку

Запитання 5

Тег <BODY> призначений для :

варіанти відповідей

виділення початку та кінця вмісту документа, який буде виведено на екран

розмічення важливих фрагментів тексту

встановлення кольорів тексту та тла веб-сторінки

вставлення нового рядк а в таблицю

позначення заголовка для вікна відображення документа

Запитання 6

Тег <TITLE> призначений для:

варіанти відповідей

визначення заголовка документа, в якому міститься його ключовий опис

визначення заголовка вікна, в якому відображатиметься документ

позначення тексту як заголовка

вставлення тексту в комірку таблиці

позначення нового абзацу

Запитання 7

Теги <Н1>...<Н6> використовують для:

варіанти відповідей

визначення вигляду заголовка вікна, в якому відображати­ меться документ

позначення тексту як заголовка

позначення нового абзацу

позначення заголовка для таблиці

розмічення гіперпосилання

Запитання 8

Початок та кінець HTML документу

варіанти відповідей

<head> </head>

<html> </html>

<body> </body>

Запитання 9

Тег, який задає напівжирний шрифт уривка тексту, не надаючи акцент або на важливості виділеного

варіанти відповідей

<p> </p>

<b> </b>

<u> </u>

<h1> </h1>

Запитання 10

Тег, який задає підкреслення тексту

варіанти відповідей

<p> </p>

<b> </b>

<u> </u>

<h1> </h1>

Запитання 11

При створення таблиці тег <TR> використовується для

варіанти відповідей

опису таблиці

для описання рядків

для описання вмісту комірок

для заголовка таблиці

Запитання 12

Тег <i> </i> відповідає за

варіанти відповідей

ім'я заголовку

стиль "курсив"

стиль "жирний"

текст по ширині

Запитання 13

 тегами <ul>...</ul> створюєтьсяваріанти відповідей

Впорядкований список

Нумерований список

Багаторівневий список

Маркований список

Запитання 14

тегами <ol>...</ol> створюється

варіанти відповідей

Впорядкований список

Багаторівневий список

Нумерований список

Маркований список

Запитання 15

Теги <TR>…</TR>


варіанти відповідей

Формують рядок таблиці

 Формують клітинку заголовку

Формують стовпчик таблиці

Формують клітинку даних таблиці

Запитання 16

Який тег використовують для опису таблиці?

варіанти відповідей

<TD>...</TD>


<TABLE>...</TABLE>


<CAPTION> ... </CAPTION><SUB> ... </SUB>

Запитання 17

За умовчанням таблиця має невидимі межі комірок. Для того щоб зробити їх видимими, використовують атрибут...

варіанти відповідей

 VALIGN

  COLSPAN 

  ALIGN

 BORDER

Запитання 18

Мова розмітки гіпертекстових документів) — основана на SGML текстова мова розмітки, призначена для маркування документів, що містять текст, зображення, гіперпосилання, тощо. HTML-документи лежать в основі Веб, і відображаються із допомогою веб-браузерів. Разом із видимою інформацією, HTML-документи містять додаткові метадані, такі як, наприклад, мова тексту, автор документа, стислий підсумок.

варіанти відповідей

Pascal

Сі++

HTML

Delfy

Запитання 19

Що таке HTML?

варіанти відповідей

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Запитання 20

Який тег записують першим при створенні html-документа.

варіанти відповідей

<head> 

</head>

<body>

<html>


</body>

 </html>

Запитання 21

Яке розширення має файл, що містить веб-сайт?

варіанти відповідей

 *.txt

*.ppt

*.html 

*.docx

Запитання 22

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

Теги бувають лише закриваючі

Теги бувають лише відкриваючі

Всі теги парні 

Існують як відкриваючі, так і закриваючі теги

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест