Прокуратура як правоохоронний орган. Основні функції та завдання прокуратури як елементу суспільства.

Додано: 26 листопада 2020
Предмет: Етика, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 2

На прокуратуру покладаються такі функції:... (декілька правильних відповідей)варіанти відповідей

1) підтримання державного обвинувачення в суді;


2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом;


3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;


4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

5) надання юридичних консультацій.

Запитання 3

З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне співробітництво.

 


варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 4

На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України.


варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 5

Делегування функцій прокуратури, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами ... .

варіанти відповідей

Допускається

Не допускається

Запитання 6

Діяльність прокуратури ґрунтується на засадах:


варіанти відповідей

1) верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю;2) законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності;


3) територіальності;


4) презумпції невинуватості;


5) незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків;


6) політичної нейтральності прокуратури;


7) недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади;


8) поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом;

9) прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання;

10) неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.

Запитання 7

Систему прокуратури України становлять:


варіанти відповідей

1) Генеральна прокуратура України;


2) регіональні прокуратури;


3) місцеві прокуратури;4) військові прокуратури;


5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура;

6) Вища прокуратура.

Запитання 8

Функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 9

Прокуратура є важливим елементом суспільства

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 10

Органи прокуратури не менш як двічі на рік інформують суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах масової інформації.

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест