Психічна і духовна складові здоров’я

Додано: 16 травня 2019
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 9071 раз
12 запитань
Запитання 1

Які твердження щодо самореалізації в підлітковому віці є правильними? I. Для формування особистості надзвичайно важливою є самоорганізація.II. Самореалізуватися — означає відобразити свій внутрішній світ у діяльності, показати його іншим людям.III. Формування особистості здійснюється виключно в підлітковому віці.

варіанти відповідей

I, II та III

лише I та III

лише II та III

лише I та II

Запитання 2

Учні, які беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з біології, здійснюють: 

варіанти відповідей

творчу самореалізацію

соціальну самореалізацію

пасивну самореалізацію

професійну самореалізацію

Запитання 3

Два учні на уроках з основ здоров’я обговорювали процеси самопізнання і формування особистості. Перший учень сказав, що самопізнання може заважати використанню своїх можливостей у навчанні й у спілкуванні з іншими людьми. Інший заперечив, що самопізнання є засобом найповнішого використання своїх можливостей і здібностей. Хто з них правий?  

варіанти відповідей

обидва праві

лише другий

обидва неправі

лише перший

Запитання 4

Оцінку людиною власних можливостей, якостей, переваг і недоліків називають: 

варіанти відповідей

самореалізацією

самооцінкою

самопізнанням

саморозвитком

Запитання 5

Самореалізація — це: 

варіанти відповідей

оцінка власних здібностей, якостей і вчинків, оцінка самого себе як особистості

виявлення й розвиток своїх здібностей в усіх сферах діяльності

вибір критеріїв і норм оцінювання себе, формування власних цінностей з огляду на потреби соціуму

усвідомлення й оцінка власних дій, психічних процесів і станів

Запитання 6

Які твердження щодо формування особистості є правильними? I. Особистість людини формується шляхом самопізнання, самовизначення, самовиховання, самоконтролю, самооцінки.II. Особистість має такі якості, як відповідальність, гідність, індивідуальність, громадська активність, твердість поглядів і переконань.III. Самопізнання є необхідною умовою саморозвитку особистості.

варіанти відповідей

лише II та III

лише I та II

I, II та III

лише I та III

Запитання 7

Два учні на уроках з основ здоров’я обговорювали чинники, що впливають на самооцінку людини. Перший учень сказав, що на самооцінку людини впливає рівень її домагань, бо саме співставлення рівня своїх домагань з реальними результатами своєї діяльності впливає на самооцінку. Інший учень вважав, що на самооцінку особистості впливають насамперед думки інших людей, бо людина орієнтується в своїй поведінці на оцінку референтної групи. Хто з них правий?  

варіанти відповідей

обидва праві

лише другий

обидва неправі

лише перший

Запитання 8

Життєве самовизначення:

варіанти відповідей

пов’язане з формуванням цінностей, пошуком відповіді на запитання: «Яким бути?»

пов’язане з пошуком сенсу свого життя, вибором стилю й стратегії життя

це пошук відповідей на запитання: «Яких норм поведінки дотримуватися?», «Як ставитися до інших людей?», «Як оцінювати себе й свої вчинки?»

полягає в обранні професії за власним рішенням, а не під зовнішнім впливом

Запитання 9

Завдяки емоціям ми краще розуміємо одне одного. Яка це функція емоцій? 

варіанти відповідей

захисна

комунікативна

нейтральна

регулювальна

Запитання 10

Два учні на уроках з основ здоров’я обговорювали методи самоконтролю. Перший учень сказав, що самоконтроль поведінки — це контроль лише власних дій, а ось контролювати свої думки при цьому зовсім не обов’язково. Інший заперечив, що, навпаки, самоконтроль поведінки неодмінно передбачає вміння контролювати свої думки. Хто з них правий?

варіанти відповідей

обидва праві

лише другий

обидва неправі

лише перший

Запитання 11

Які твердження щодо вміння вчитися є правильними? I. Ніхто не може нас примусити захотіти навчатися, бо навчання є процесом суто особистим, ніхто не може за нас навчатися, нам тільки можуть допомогти, а навчатися ми маємо самі.II. Для кожної людини характерний свій індивідуальний стиль навчання.III. Для ефективного навчання треба вміти планувати свій час.

варіанти відповідей

лише II та III

лише I та II

I, II та III

лише I та III

Запитання 12

За провідним каналом сприйняття інформації особисті сприйняття бувають... Виберить всі прависьні варіанти

варіанти відповідей

Візуали

Індивідуали

Аудіали

Кінестетики

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест