Радіоактивність. Розпади. Ланцюгові ядерні реакції

Тест виконано: 257 разів
30 запитань
Запитання 1

Хто і коли відкрив радіоактивність?

варіанти відповідей

Резерфорд у 1900 році

Рентген у 1900 році

Беккерель у 1896 році

Кюрі у 1896 році

Запитання 2

Яка частинка випромінюється при традиційному β-розпаді?

варіанти відповідей

Нейтрон

Електрон

Протон

Ядро Гелію

Запитання 3

Які промені не відхиляються до полюсів під дією магнітного поля?

варіанти відповідей

Альфа-промені

Бета-промені

Гамма-промені

Всі відхиляються

Запитання 4

Яка частинка випромінюється при бета+- розпаді?

варіанти відповідей

Нейтрон

Електрон

Позитрон

Протон

Запитання 5

Який прилад застосовують для вимірювання рівня гамма-випромінювання?

варіанти відповідей

Амперметр

Радіанометр

Дозиметр

Лічильник Кюрі

Запитання 6

Яке джерело радіації є штучним?

варіанти відповідей

Радіоактивні відходи АЕС

Родовища уранових руд

Космічне випромінювання

Сонячне випромінювання

Запитання 7

Ядро якого хімічного елементу утворилося внаслідок β- розпаду ядра ізотопу Плутонія-244 ?

варіанти відповідей

Плутоній-245

Кюрій-248

Америций-244

Уран-238

Уран-240

Кюрій-247

Запитання 8

Ядро хімічного елементу утворилося з ядра ізотопу Борію-266 внаслідок послідовних двох β-розпадів та одного α-розпаду?

варіанти відповідей

Борій-258

Резерфордій-260

Майтнерій-264

Дубній-262

Дармштадтій-271

Хассій-266

Запитання 9

Здатність речовини до радіоактивного випромінювання називають ...

варіанти відповідей

радіонуклідом

радіоактивністю

реакцією

роботою виходу

Запитання 10

Що таке радіоактивність?

варіанти відповідей

Здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із поглинанням мікрочастинок

Здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок

Здатність ядер радіонуклідів примусово перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок

Здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра цих же елементів із випромінюванням мікрочастинок

Запитання 11

Які види випромінювання можуть випромінювати радіонукліди?

варіанти відповідей

β, γ, Δ

ε α, γ

α, β, λ

β, α, γ

Запитання 12

До якого випромінювання належать важкі ядра атомів гелію?

варіанти відповідей

 ε - випромінювання

 α - випромінювання

 β - випромінювання

 γ - випромінювання

Запитання 13

Яке випромінювання для людини є найбільш небезпечним?

варіанти відповідей

 α - випромінювання

 γ - випромінювання

 ε - випромінювання

 β - випромінювання

Запитання 14

Ядро якого хімічного елементу утворилося внаслідок α-розпаду ядра ізотопу Кюрія-243?

варіанти відповідей

Кюрій-247

Кюрій-239

Плутоній-244

Плутоній-239

Уран-238

Калифорній-247

Запитання 15

Яка фізична величина дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер радіонукліда?

варіанти відповідей

Період розпаду

Активність

Період піврозпаду

Радіоактивність

Запитання 16

Яка фізична величина чисельно дорівнює кількості розпадів у речовині за секунду, якою літерою позначається і яка одиниця вимірювання в СІ?

варіанти відповідей

Активність, А, кюрі.

Активність, Т, бекерель.

Період, А, бекерель.

Активність, А, бекерель.

Запитання 17

Яка формула ілюструє основний закон радіоактивного розпаду?

варіанти відповідей
Запитання 18

Період піврозпаду Цезію-137 становить 30 років. Скільки відсотків ядер цього радіонукліда розпадеться за 120 років?

варіанти відповідей

93,75%

50%

75%

6,25%

Запитання 19

Період піврозпаду Радію-226 становить 1600 років. Скільки ядер цього радіонукліда розпадеться за 4800 років, якщо початкова кількість ядер Радію у зразку 109?

варіанти відповідей

0,9375 ⋅109

9,375 ⋅ 108

8,75 ⋅108

0,875 ⋅109

Запитання 20

Унаслідок опромінення радіонукліда 19880Hg нейтронами утворюються ядра 19879Au. Яке з написаних рівнянь відповідає цьому процесу?

варіанти відповідей

19880Hg + 01n = 19879Au + 42He

19880Hg + 10n = 19879Au + 11H

19880Hg + 0-1e = 19879Au + 11H

19880Hg + 11p = 19879Au + 10n

Запитання 21

Який елемент має доповнити рівняння реакції 2713Al + 10n → 42He + ?

варіанти відповідей

11H

2612Mg

2411Na

42He

Запитання 22

Пристрій, призначений для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу називається…

варіанти відповідей

Тепловидільний елемент

Ядерний реактор

Електрогенератор

Камера Вільсона

Запитання 23

На йонізації молекул середовища рухомою зарядженою частинкою і утворенні уздовж траєкторії руху прихованого зображення грунтується дія...

варіанти відповідей

лічильника Гейгера

камери Вільсона

сцинтиляційного лічильника

бульбашкової камери

Запитання 24

На скільки щосекунди змінюється маса Сонця, якщо потужність його випромінювання становить 3,8⋅1026 Вт?

варіанти відповідей

4,2⋅109 кг

3,8⋅109 кг

0,42⋅109 кг

0,38⋅109 кг

Запитання 25

На атомних станціях відбуваються такі перетворення енергії:

варіанти відповідей

ядерна → електрична → механічна → теплова

ядерна → електрична → теплова → механічна

ядерна → теплова → механічна → електрична

ядерна → механічна → теплова → електрична

Запитання 26

Для проведення термоядерного синтезу потрібна...

варіанти відповідей

низька температура

висока температура

температура абсолютного нуля

кімнатна температура

Запитання 27

Ядерним реактором називається пристрій, в якому відбувається...

варіанти відповідей

некерована ланцюгова ядерна реакція

згорання газу

керована ланцюгова ядерна реакція

перетворення механічної енергії в теплову

Запитання 28

На малюнку будови ядерного реактора елемент 1 - це...

варіанти відповідей

ТВЕЛи

Гарячий теплоносій

Регулювальні стрижні

Біологічний захист

Запитання 29

На малюнку будова ядерного реактора тепловидільний

елемент позначено цифрою ...

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 30

До складу ядерного реактора входять:

варіанти відповідей

ТВЕЛи з ядерним пальним, регулювальні стрижні, корпус реактора, біологічний захист

ТВЕЛи з ядерним пальним, теплоносій, сповільнювач нейтронів, корпус реактора, біологічний захист

ТВЕЛи з ядерним пальним, теплоносій, сповільнювач нейтронів, регулювальні стрижні, корпус реактора, біологічний захист

регулювальні стрижні, корпус реактора, біологічний захист

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест