Радіоактивність. Радіоактивні перетворення.

Додано: 18 січня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 651 раз
18 запитань
Запитання 1

Явище радіоактивності у 1896 відкрив ... 

варіанти відповідей

Беккерель

Резерфорд.

Томсон.

Кюрі.

Запитання 2

β-випромінювання – це ...

варіанти відповідей

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти.

потік ядер Гелію. 

потік швидких електронів.

потік повільних нейтронів.

Запитання 3

Ядро якого елемента утворилося з ядра ізотопу цезію 13755Cs після випускання β- частинки?

варіанти відповідей

13757La

13756Ba

13755Cs

Запитання 4

Було встановлено, що солі урану створюють деяке випромінювання ...

варіанти відповідей

під дією світла

під дією тепла

без зовнішнього впливу

Запитання 5

Які невідомі раніше хімічні елементи відкрили П. Кюрі та М. Складовська-Кюрі?

варіанти відповідей

уран і торій

полоній і радій

полоній і актиній

Запитання 6

Які хімічні елементи періодичної таблиці мають природну радіоактивність?

варіанти відповідей

усі елементи

з порядковим номером більшим за 82.

полоній і радій

Запитання 7

Для з'ясування природи радіоактивного випромінювання його пропустили крізь ...

варіанти відповідей

звукові хвилі.

магнітне поле.

електричне поле.

світло.

Запитання 8

Радіоактивне випромінювання розкладається на ...

варіанти відповідей

2 промені α і β

2 промені α і γ

3 промені α, β, γ

Запитання 9

α- випромінювання - це ...

варіанти відповідей

потік електронів.

потік ядер гелію.

електромагнітні хвилі.

потік нейтронів.

Запитання 10

γ - випромінювання - це ...

варіанти відповідей

потік електронів.

потік ядер гелію.

електромагнітні хвилі.

Запитання 11

Які випромінювання затримує шар бетону товщиною в кілька метрів?

варіанти відповідей

тільки α.

тільки β.

α, β, γ.

тільки γ.

Запитання 12

Нукліди, ядра яких здатні до радіоактивного випромінювання називають ...

варіанти відповідей

ізотопи

ізобари

радіонукліди

атоми

Запитання 13

Ядро Торію випустило α-частинку. В ядро ​​якого елемента перетворилося ядро ​​торію?

варіанти відповідей
Запитання 14

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрах атомів Нептунію?

варіанти відповідей

а) А = 237;  Z = 93;   N = 237 – 93 = 144


б) А = 93;  Z = 237;   N = 232 – 93 = 144

в) А = 237;  Z = 93;   N = 237 + 93 = 330

Запитання 15

Радіоактивність буває ...

варіанти відповідей

фізична

штучна

сильна

природна

Запитання 16

Яке з наведених нижче виразів визначає поняття природна радіоактивність?

варіанти відповідей

процес самовільного розпаду ядер атомів деяких хімічних елементів

процес перетворення атомних ядер, який відбувається в результаті їх взаємодії з елементарними частинками або одне з одним

процес розпаду деяких атомних ядер на дві частини, який відбувається під дією нейтронів

процес поділу атомних ядер деяких хімічних елементів, який відбувається під дією нейтронів, що утворюються в процесі самої ядерної реакції.

Запитання 17

Сукупність усіх ізотопів, які виникають у результаті послідовних радіоактивних перетворень даного материнського ядра, називають ...

варіанти відповідей

радіоактивним процесом.

радіоактивним видом.

радіоактивним набором.

радіоактивним рядом.

Запитання 18

Ізотоп Торію 232Th90 перетворився в ізотоп Бісмуту 212Bi83. Скільки α- і β-розпадів відбулося при цьому?

варіанти відповідей

α-розпадів - 6; β-розпадів - 3.

α-розпадів - 5; β-розпадів - 3.

α-розпадів - 5; β-розпадів - 4.

α-розпадів - 4; β-розпадів - 4.

α-розпадів - 3; β-розпадів - 4.

α-розпадів - 3; β-розпадів - 3.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест