Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання.

Додано: 15 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Який французький фізик, у 1896 р. відкрив радіоактивне випромінювання солей Урану?

варіанти відповідей

П. Кюрі

А. Беккерель

А. Ейнштейн

Запитання 2

Які є види радіоактивного випромінювання?

варіанти відповідей

Мікро, макро, міді

Альфа, бета, гамма

Турбо, кванто, гіпер

Запитання 3

Як називається здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок?

варіанти відповідей

Ланцюгова ядерна реакція

Радіоактивність

Термоядерний синтез

Запитання 4

Як називається потік ядер атомів Гелію 42He , які рухаються зі швидкістю порядку 107 м/с?

варіанти відповідей

α-випромінювання

β-випромінювання 

γ-випромінювання

Запитання 5

Як називається потік електронів -10e , які летять із величезною швидкістю (наближеною до швидкості поширення світла)?

варіанти відповідей

α-випромінювання

β-випромінювання 

γ-випромінювання

Запитання 6

Як називаються електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц). Швидкість поширення цих хвиль у вакуумі становить 3 ⋅ 108 м/с.

варіанти відповідей

α-випромінювання

β-випромінювання 

γ-випромінювання

Запитання 7

Оберіть правило зміщення під час α-розпаду.

варіанти відповідей
Запитання 8

Оберіть правило зміщення під час β-розпаду.

варіанти відповідей
Запитання 9

Відомо, що Радон (86222Rn) є α-радіоактивним. Ядро якого елемента утвориться в результаті α-розпаду Радону?

варіанти відповідей

82222Pb

84218Po

86216Rn

Запитання 10

У ядрі хімічного елемента 3 протони та 4 нейтрони. Який це хімічний елемент?

варіанти відповідей

Гідроген

Оксиген

Літій

 Аурум

Запитання 11

Завдання на відповідність. Встановіть відповідність між видом радіоактивного випромінювання та захистом від нього.

1. α-частинки

2. β-частинки

3. γ-промені

А. затримуються шаром бетону завтовшки декілька метрів

B. затримуються аркушем паперу завтовшки 0,1 мм

C. затримуються листом алюмінію завтовшки 1 мм

варіанти відповідей

1 - В; 2 - С; 3 - А

1 - А; 2 - В; 3 - С

1 - С; 2 - А; 3 - В

Запитання 12

Ядро Торію випустило α-частинку. В ядро ​​якого елемента перетворилося ядро ​​торію?

варіанти відповідей

88Ra226

92U233

91Pa234

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест