Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання.

Додано: 18 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 6 разів
19 запитань
Запитання 1

Яка будова атома?

варіанти відповідей

Атом складається з негативно зарядженого ядра . навколо якого рухаються по своїх орбітах електрони.

Атом складається з позитивно зарядженого ядра . навколо якого рухаються по своїх орбітах негативно заряджені електрони.

Атом складається з хмари позитивного заряду, в яку поміщені негативно заряджені електрони.

Атом складається з протонів та нуклонів, що входять до складу позитивно зарядженого ядра, і електронів, що обертаться навколо ядра .

Атом складається з протонів та нейтронів, що входять до складу позитивно зарядженого ядра, і електронів, що обертаться навколо ядра .

Запитання 2

Що таке нуклон?

варіанти відповідей

Частинка, що входить до складу атомного ядра

протони , електрони та нейтрони.

загальна назва для протонів та нейтронів

складова частина атомного ядра

Запитання 3

Як називається нейтральна частинка, що входить до складу ядра атома?

варіанти відповідей

протон

нуклон

нейтрон

нейрон

Запитання 4

Що таке ізотоп?

варіанти відповідей

Нукліди, що мають однакову кількість нуклонів. але різну кількість протонів.

Атоми, що мають однакові хімічні властивості за рахунок однакової кількості протонів у ядрі.

Нукліди, що мають однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів.

Різновиди одного і того самого хімічного елемету, що мають однакові хімічні властивості, але дещо відрізняються за фізичними властивостями.

Запитання 5

Що таке радіоактивність?

варіанти відповідей

Випромінювання радіоактивної речовини.

Розпад радіоактивного ядра.

Властивість радіоактивних ядер спонтанно розпадатися , перетворюючись на ядра інших елементів з випромінюванням частинок та електромагнітних хвиль.

Здатність ядер радіонуклідів самовільно розпадатися з утворенням ядер інших елементів та випромінюванням мікрочастинок.

Запитання 6

Хто відкрив явище радіоактивності?

варіанти відповідей
Запитання 7

Які фактори впливають на інтенсивність радіоактивного випромінювання?

варіанти відповідей

Погодні умови.

Величина атмосферного тиску.

Навколишнє середовище.

Маса радііоактивної речовини.

Запитання 8

Атом хімічного елемента, який в періодичній системі хімічних елементів знаходиться під номерами 19 містить...

варіанти відповідей

19 електронів, 19 протонів, 19 нейтронів

19 електронів, 19 протонів, 39 нейтронів

19 електронів, 19 протонів, 20 нейтронів

20 електронів, 20 протонів, 19 нейтронів

Запитання 9

Що таке нуклон?

варіанти відповідей

Частинка, що входить до складу атомного ядра

протони , електрони та нейтрони.

загальна назва для протонів та нейтронів

складова частина атомного ядра

Запитання 10

Від якого виду радіоактивного випромінювання можна захиститися товстим листом алюмінію?

варіанти відповідей

Тільки від альфа-випромінювання.

Тільки від бета-випромінювання.

Тільки від гамма-випромінювання.

Тільки від альфа- і бета-випромінювання.

Від усіх видів радіоактивного випромінювання.

Запитання 11

1 бекерель — це активність такого радіоактивного джерела, в якому ... .

варіанти відповідей

1 розпад вібувається за половину часу період піврозпаду.

  

 

щосекунди відбувається 1 розпад.

 1 розпад вібувається за період піврозпаду   

 

 за період піврозпаду відбувається 1 розпад.

Запитання 12

Для визначення віку археологічних знахідок використовують властивість

радіонуклідів - із часом їх активність ... 

варіанти відповідей

не змінюється.

 

 збільшується.

  

зменшується.

Запитання 13

Яка одиниця вимірювання активності радіоактивного джерела?

варіанти відповідей

  Зв   

 

 

 Гр 

Бк

 1/с

Запитання 14

Доза йонізуючого випромінювання залежить від часу його дії. 

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 15

Штучні радіоактивні елементи добувають у ядерних реакторах. 

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 16

Летальною дозою за опромінення радіоактивними променями для людини є 1 Гр на рік. 

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 17

Одиницею дози випромінювання є 1 Дж

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 18

Радіоактивність – це самовільне випромінювання атомами

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 19

Випромінювання радіоактивної речовини, яка знаходиться на дні каналу у свинці, розпадається в однородному магнітному полі на три пучки (див. малюнок). Який з цих пучків утворений α-частинками, β-частинками, γ-частинками

варіанти відповідей

1 - β-частинки, 2 - α-частинки, 3 - γ-частинки

1 - α-частинки, 2 - γ-частинки, 3 - β-частинки

1 - α-частинки, 2 - β-частинки, 3 - γ-частинки

1 - γ-частинки, 2 - β-частинки, 3 - α-частинки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест