19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1929 – 1938 рр.) Частина 2.

Додано: 5 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
25 запитань
Запитання 1

Вкажіть, яка з подій відбулася раніше за інші

варіанти відповідей

затвердження першого п'ятирічного плану розвитку народного господарства

проголошення курсу на індустріалізацію на XIV з'їзді РКПб

початок першої п'ятирічки

випуск першого радянського трактора ХТЗ

Запитання 2

Яка з галузей промисловості розвивалася у роки перших п'ятирічок?

варіанти відповідей

промисловість групи "А"

промисловість групи "Б"

сільське господарство

всі галузі розвивались пропорційно

Запитання 3

Які з прелічених подій відбувалися у роки ІІ п'ятирічки?

варіанти відповідей

відкриття Харківського тракторного заводу

випуск першого радянського комбайну запорізьким заводом "Комунар"

Відкриття Дніпрогесу у Запоріжжі

поява стаханівського руху

введення в дію заводів "Азовсталь", "Запоріжсталь", "Криворіжсталь"

швидкий розвиток харчової та легкої промисловості

Запитання 4

Яке з наведених тверджень розкриває суть терміну "політика індустріалізації"

варіанти відповідей

примусове об'єднання сільськогосподарських виробників у колгоспи

концентрація фінансових та організаційних зусиль на розвитку важкої промисловості з метою перетворення УСРР в індустріально розвинену республіку

політика, яка допускала лібералізацію в сільському господарстві, легкій промисловості та торгівлі, передбачала впровадження економічних методів управління та повернення до приватної власності

політика, що передбачала концентрацію в руках держави управління промисловістю, ліквідацію товарно-грошових відносин, введення продрозкладки та продовольчої диктатури на селі в мовах війни

основна форма планування та управління економікою при радянській системі господарювання

Запитання 5

Яке з наведених тверджень розкриває суть поняття "п'ятирічний план"

варіанти відповідей

політика, що передбачала концентрацію в руках держави управління промисловістю, ліквідацію товарно-грошових відносин, введення продрозкладки та продовольчої диктатури на селі в мовах війни

політика, яка допускала лібералізацію в сільському господарстві, легкій промисловості та торгівлі, передбачала впровадження економічних методів управління та повернення до приватної власності

основна форма планування та управління економікою при радянській системі господарювання

концентрація фінансових та організаційних зусиль на розвитку важкої промисловості з метою перетворення УСРР в індустріально розвинену республіку

примусове об'єднання сільськогосподарських виробників у колгоспи

Запитання 6

Комплекс заходів, вжитих ВКПб у 20-30-х роках ХХ століття, що мав на меті модернізацію промисловості, було названо...

варіанти відповідей

колективізація

експроприація

індустріалізація

реквізиція

Запитання 7

Темпи зростання обсягів промислового виробництва у 30-х роках ХХ століття в УСРР були вищими, ніж в європейських країнах завдяки.....(оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

технічній перебудові галузей промисловості, впровадженню сучасних інноваційних технологій

пропорційному розвитку всіх галузей промисловості

промисловому перевороту

форсованій індустріалізації

Запитання 8

У якому місті УСРР у листопаді 1932 року стала до ладу найбільша гідроелектростанція?

варіанти відповідей

Дніпропетровськ

Запоріжжя

Київ

Харків

Запитання 9

Форсовану індустріалізацію передбачалося забезпечити за рахунок

варіанти відповідей

запровадження політики «ножиць цін»;

продаж товарів за кордон за демпінговими цінами

забезпечення коштами селян

залучення іноземних інвестицій.

перекачування коштів з інших галузей промисловості у промисловість групи "А"

кредити іноземних міжнародних банків

Запитання 10

Коли Дніпровська гідроелектростанція (Дніпрогес) дала перший струм?

варіанти відповідей

1927 р.

1930 р.

1932 р.

1937 р.

Запитання 11

Якими були результати форсованої індустріалізації за підсумками першої п′ятирічки?

варіанти відповідей

підвищення матеріального добробуту населення

розбудова підприємств, які обслуговували машинобудівний комплекс

посилення залежності від іноземних капіталовкладень

пропорційний розвиток промисловості групи "А" та групи "Б"

Запитання 12

Про кого йдеться у повідомленні?

У ніч на 31 серпня 1935 р. вибійник шахти "Центральна-Ірмино" в Кадіївці (Луганщина), застосувавши метод роботи, що грунтувався на поділі виробничих операцій між вибійником і кріпильником, установив рекорд з видобутку вугілля за зміну.

варіанти відповідей

Микита Ізотов

Олексій Стаханов

Павло Постишев

Володимир Затонський

Запитання 13

Які заходи більшовицької влади мали на меті форсування індустріалізації в роки першої п′ятирічки?

варіанти відповідей

поєднання великої державної промисловості та дрібнотоварного приватного виробництва

відмова від директивного способу ведення господарювання

встановлення надвисоких планових завдань і покарання тих, хто опинявся позаду

матеріальне заохочення робітників

запровадження масового виробничого змагання трудових колективів

Запитання 14

Укажіть особливості соціально-економічної ситуації УСРР у роки першої п′ятирічки.

варіанти відповідей

підвищення купівельної спроможності населення

запровадження в містах нормованої торгівлі хлібом за картками

переведення промисловості на семиденний робочий тиждень

поширення стаханівського руху

"ліквідація куркульства як класу"

Запитання 15

Що характеризувало політику радянського керівництва щодо українського села в роки першої п′ятирічки?

варіанти відповідей

сприяння вільній торгівлі хлібом та іншими сільгосппродуктами

заниження цін на сільськогосподарську продукцію - "ножиці цін"

репресії через саботаж селян колективізації та примусове вилучення зерна

відновлення ринкових відносин, фінансова допомога одноосібним господарствам

використання матеріальних стимулів для заохочення до праці колгоспників

Запитання 16

Який із плакатів було створено в 1935 р.?

варіанти відповідей
Запитання 17

Який документ, ухвалений у 1932 р., називали "законом про п′ять колосків"?

варіанти відповідей

постанову ЦК ВКП(б) "Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву"

постанову ВЦВК і РНК СРСР "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацій і зміцнення громадської (соціалістичної) власності

постанову ЦК ВКП(б) "Про заходи у справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації"

постанови РНК УСРР і ЦК КП(б)У про занесення на "чорну дошку" сіл, які "злісно саботують хлібозаготівлі"

Запитання 18

Проти кого була спрямована сфабрикована "Шахтинська справа"?

варіанти відповідей

куркулів

націонал-ухильників

технічної інтелігенції

стаханівців

Запитання 19

Гучний процес проти " класово ворожих" верств населення який відбувся в 1928 році

варіанти відповідей

"Шахтинська справа"

судовий процес над "СВУ"

судовий процес над "УНЦ"

Процес " Трудової селянської партії"

Запитання 20

На який період припадають масові репресії в СРСР?

варіанти відповідей

1932-1933рр.

1937-1938рр.

1933-1937рр.

1929-1939рр.

Запитання 21

Найменування доби в історії СРСР (1937–1938 роки), коли сталінські репресії були різко посилені та доведені до максимуму своєї інтенсивності. Інша поширена назва цього історичного періоду — «Єжо́вщина» — пов'язана з тим, що керівником народного комісаріату внутрішніх справ у той час був Микола Іванович Єжов. 

варіанти відповідей

Політика "воєнного комунізму"

Антирелігійна політика більшовиків

"Суцільна колективізація"

"Великий терор"

Запитання 22

Оберіть правильне визначення "культу особи "

варіанти відповідей

Надмірне звеличення певної особи аж до її обожнювання, перебільшення її ролі та заслуг в історії

Засудження всякої діяльності людини

Висміювання особи в засобах масової інформації

Переслідування особи за її політичні вподобання

Запитання 23

Який рік в СРСР був проголошений роком запровадження "безбожної п′ятирічки"?

варіанти відповідей

1932 р

1933 р

1937 р

1938 р

Запитання 24

Терміни "шумськізм", "волобуєвщина", "хвильовізм" можна використовувати характеризуючи

варіанти відповідей

боротьбу радянської влади з бідністю

процес форсованої індустріалізації

боротьбу радянсько влади з "націонал-ухильництвом"

антирелігійну політику більшовиків

Запитання 25

Судовий процес над "СВУ" мав на меті

варіанти відповідей

позбавлення українського народу національних лідерів

дискредитацію української інтелегенції

"чистку" компартійного апарату

розслідування справи про вбивство С. Кірова

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест