Репродукція

Додано: 5 квітня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 391 раз
15 запитань
Запитання 1

Властивість організмів відтворювати собі подібних та забезпечувати безперервність життя - це:

варіанти відповідей

регенерація

адаптація

розмноження

ріст і розвиток

Запитання 2

Вказати основні форми розмноження організмів:

варіанти відповідей

статеве та партеногенез

нестатеве та вегетативне

статеве і нестатаве

статеве і поліембріонія

Запитання 3

Позначте основні форми нестатевого розмноження:

варіанти відповідей

утворення зиготи

 гермафродитизм

брунькування

поділ навпіл

Запитання 4

Відтворення собі подібних за допомогою гамет - це:

варіанти відповідей

вегетативне розмноження

статеве розмноження

нестатеве

клонування

Запитання 5

Позначте основні форми нестатевого розмноження:

варіанти відповідей

поділ навпіл

фрагментація

 спороутворення

гермафродитизм

брунькування

 партеногенез

 роздільностатевість

Запитання 6

Зазначте форму розмноження, яка притаманна для дріжджів:

варіанти відповідей

фрагментація  

спороутворення

брунькування  

поділ навпіл

Запитання 7

Зазначте рослину, яку людина культивує вегетативним способом:

варіанти відповідей

томати

картопля

пшениця

ялина

Запитання 8

Поясніть суть явища поліембріонії:

варіанти відповідей

утворення зооспор

розвиток організму із незаплідненої яйцеклітини

відокремлення від організму декількох фрагментів

обмін фрагментами ДНК через цитоплазматичний місток

розвиток кількох зародків із заплідненої яйцеклітини

Запитання 9

Позначте форму розмноження, яка притаманна для організму, зображеного на фото:

 

  

варіанти відповідей

фрагментація  

брунькування  

поділ навпіл

множинний поділ

Запитання 10

Що таке регенерація?

варіанти відповідей

Розмноження

  

Відновлення втрачених органів та частин тіла


 Запліднення

Запитання 11

Вкажіть на якому малюнку відображено процес регенерації на тканинному рівні.

варіанти відповідей
Запитання 12

Позначте основні форми статевого розмноження.

варіанти відповідей

брунькування


  фрагментація


 гермафродитизм

 

 поліембріонія


 спороутворення


  роздільностатевість

 

партеногенез

  

  поділ навпіл

Запитання 13

Значення нестатевого розмноження:

варіанти відповідей

Відбувається без затрати енергії та часу

Не потрібний партнер

Потрібний партнер

Високі темпи розмноження

Запитання 14

Який набір хромосом мають організми при нестатевому розмноженні?

варіанти відповідей

Гаплоїдний

Диплоїдний

Триплоїдний

Поліплоїдний

Запитання 15

Репродукція це -

варіанти відповідей

утворення нового організму з однієї або групи клітин, в ході якого не утворюються статеві клітини і не відбувається статевий процес.

тип розмноження, за якого утворюються спеціалізовані статеві клітини і відбувається статевий просцес.

це здатність живих організмів до самовідтворення, утворення ними нащадків, які є засобом збереження виду і забезпечують безперервність їхнього існування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест