Репродукція клітин

Додано: 15 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 86 разів
14 запитань
Запитання 1

Відтворення нових клітин шляхом поділувихідної клітини

варіанти відповідей

репарація

регенерація

трансплантація

репродукція

Запитання 2

За здатністю до репродукції клітини тваринного організму поділяють на категорії

варіанти відповідей

високоспеціалізавані клітини., що не діляться

високоспецифічні клітини, що здатні до поділу

поновлювані клітини

стовбурові клітини

клітини, які за звичай не розмножуються, але за певних умов можуть вступати у мітоз

клітини, які діляться постійно, утворюючи один тип клітин

Запитання 3

Зберігають здатність до поділу протягом всього життя організму і замінюють клітини, які гинуть

варіанти відповідей

високоспеціалізавані клітини., що не діляться

високоспецифічні клітини, що здатні до поділу

поновлювані клітини

стовбурові клітини

клітини, які за звичай не розмножуються, але за певних умов можуть вступати у мітоз

 клітини, які діляться постійно, утворюючи один тип клітин

Запитання 4

Клітини - гепатоцити, які набувають здатності до поділу за репаративної регенерації

варіанти відповідей

високоспеціалізавані клітини., що не діляться

високоспецифічні клітини, що здатні до поділу

 поновлювані клітини

 стовбурові клітини

 клітини, які за звичай не розмножуються, але за певних умов можуть вступати у мітоз

клітини, які діляться постійно, утворюючи один тип клітин

Запитання 5

Прикладом є клітини : нейрони, кардіоміцити

варіанти відповідей

високоспецифічні клітини, що здатні до поділу

високоспеціалізавані клітини., що не діляться

  поновлювані клітини

клітини, які за звичай не розмножуються, але за певних умов можуть вступати у мітоз

клітини, які діляться постійно, утворюючи один тип клітин

  стовбурові клітини

Запитання 6

Прикладом є клітини - ентероцити, клітини епітелію слизової оболонки кишечнику


варіанти відповідей

високоспецифічні клітини, що здатні до поділу

високоспеціалізавані клітини., що не діляться

 поновлювані клітини

 клітини, які за звичай не розмножуються, але за певних умов можуть вступати у мітоз

 клітини, які діляться постійно, утворюючи один тип клітин

стовбурові клітини

Запитання 7

Основними типами репродукції клітин є :

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

амітоз

ендомітоз

Запитання 8

 Прямий поділ клітин, що відбувається шляхом поділу ядра, без реплікації ДНК й конденсації хромосом та без утворення веретина поділу

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

ендомітоз

амітоз

Запитання 9

Поділ еукаріотичних клітин, внаслідок якого утворюються дві дочірні клітини з таким самим набором хромосом, що й у материнської клітини
варіанти відповідей

мітоз

мейоз

ендомітоз

амітоз

Запитання 10

Фаза мітозу, за якої відбувається процес розходження хромосом до полюсів

варіанти відповідей

профаза

метафаза

анафаза

телофаза

Запитання 11

Фаза мітозу, за якої відбувається зникнення ядерця та формування веретина поділу

варіанти відповідей

профаза

метафаза

телофаза

 анафаза

Запитання 12

Фаза мітозу, за якої відбувається формування ядерця та руйнування веретина поділуваріанти відповідей

профаза

 телофаза

метафаза

анафаза

Запитання 13

Фаза мітозу, за якої відбувається розташування хромосом у екваторіальній площені.

варіанти відповідей

 телофаза

метафаза

профаза

 анафаза

Запитання 14

 Процес поділу клітин, за якого відбувається швидке поповнення клітинних популяцій у процесі репаративної регенерації

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

ендомітоз

амітоз

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест