25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Репродукція організмів

Додано: 1 квітня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 55 разів
10 запитань
Запитання 1

Розмноження спорами відбувається

варіанти відповідей

у малярійного плазмодія

у дріжджів

у мохів

у голонасінних

Запитання 2

Хламідомонада розмножується

варіанти відповідей

зооспорами

брунькуванням

фрагментацієй

множинним поділом

Запитання 3

Вегетативне розмноження характерне для

варіанти відповідей

лишайників

риб

членистоногих

тюльпанів

Запитання 4

Партеногенез - це

варіанти відповідей

процес утворення органів

процес утворення тканин

індивідуальний розвиток організмів

форма статевого розмноження

Запитання 5

Під час гаметогенезу на стадії дозрівання клітини діляться шляхом

варіанти відповідей

мітозу

мейозу

мітозу та мейозу

не діляться

Запитання 6

Які речовини стимулюють процес регенерації?

варіанти відповідей

Ферменти

Гормони

Вітаміни

Алколоїди

Запитання 7

У яких організмів спостерігається прямий розвиток?

варіанти відповідей

Птахи

Риби

Амфібії

Комахи

Запитання 8

У яких організмах відбувається чергування життєвих циклів?

варіанти відповідей

Кишковопорожнині

Плазуни

Ссавці

Ракоподібні

Запитання 9

З якими клітинними структурами пов'язаний процес регенерації?

варіанти відповідей

Цитоплазми

Мітохондрії

Рибосоми

Клітинна мембрана

Запитання 10

Який набір хромосом мають організми при нестатевому розмноженні?

варіанти відповідей

Гаплоїдний

Диплоїдний

Триплоїдний

Поліплоїдний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест