21 травня о 18:00Вебінар: Дисграфія. Як працювати вчителю?

Репродукція та розвиток

Додано: 7 квітня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 149 разів
6 запитань
Запитання 1

Розмноження - це

варіанти відповідей

Процес злиття чоловічої та жіночої гамет

збільшення кількості особин через міграцію

збільшення кількості організмів

відтворення собі подібних

Запитання 2

Форми безстатевого розмноження

варіанти відповідей

брунькування

злиття гамет

партеногенез

спороутворення

Запитання 3

Для статевого розмноження характерно

варіанти відповідей

дві батьківські особини

потомство генетично подібне

розвиток нащадка з клітин тіла

потомство генетично унікальне

Запитання 4

При безстатевому розмноженні новий організм розвивається із

варіанти відповідей

гамети

зиготи

незаплідненого яйця

однієї клітини материнського організму

Запитання 5

Для партеногенезу характерно

варіанти відповідей

потомство генетично подібне

новий організм розвивається із сперматозоїда

новий організм розвивається із незаплідненої яйцеклітини

новий організм розвивається із соматичної клітини

Запитання 6

Основні форми статевого розмноження - це

варіанти відповідей

партеногенез

множинний поділ

роздільностатевість

злиття соматичних клітин