Річна контрольна робота

Додано: 24 травня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 326 разів
26 запитань
Запитання 1

Під час хімічної реакції концентрації реагентів ......, а продуктів реакції-.......

варіанти відповідей

збільшуються, зменшуються

зменшуються, зменшуються

зменшуються, збільшуються

не змінюються, збільшуються

Запитання 2

швидкість хімічної реакції залежить від таких чинників

варіанти відповідей

наявність каталізатора

тиску

температури

природи реагента

ступеня подрібнення

Запитання 3

Універсальним каталізатором хімічних реакцій є

варіанти відповідей

Золото

Залізо

Платина

Мідь

Запитання 4

Серед запропонованих формул обери формули кристалогідратів:

варіанти відповідей

CuSO4×5H2O

FeCl2

CuSO4

CaSO4×2H2O

FeSO4×7H2O

CaSO4

Запитання 5

Визначте масову частку солі в розчині, утвореному 50г мідного купоросу та 300г води.

варіанти відповідей

14%

0,9

19%

0,29

Запитання 6

Вкажіть масу розчину, який одержали розчиненням 70г калій хлориду у воді масою 130г

варіанти відповідей

230г

60г

200г

150г

Запитання 7

Укажіть характерні для органічних сполук властивості:

варіанти відповідей

невисокі температури плавлення

 мають молекулярну будову

 практично не розчинні у воді

мають йонну будову

 добре розчинні у воді

 валентність Карбону у сполуках - чотири

 не горять

Запитання 8

Руйнування просторової структури білка зі збереженням його первинної структури називають...

варіанти відповідей

денатурацією

гідролізом

дисоціацією

Запитання 9

Навіщо організму потрібні амінокислоти?

варіанти відповідей

Амінокислоти необхідні для побудови нуклеїнових кислот

  Амінокислоти необхідні для побудови білків організмів

Амінокислоти необхідні для побудови крохмалю

 Амінокислоти необхідні для побудови целюлози

Запитання 10

Виберіть правильні твердження щодо сахарози:

варіанти відповідей

належить до полісахаридів

має формулу С12Н22О11

її добувають із цукрового буряка і цукрової тростини

її традиційна назва виноградний цукор

насичений розчин сахарози має назву сироп

Запитання 11

Позначте фізичні властивості глюкози:

варіанти відповідей

біла або безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, солодка на смак.

 

 біла або безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, без смаку.

біла кристалічна речовина, погано розчинна у воді, солодка на смак.

рідина, добре розчинна у воді, солодка на смак, має специфічний запах.

Запитання 12

Оберіть твердження, яке характеризує властивості жирів

варіанти відповідей

жири - тверді або рідкі речовини, розчинні у воді та органічних розчинниках, легші за воду

жири - рідкі речовини, теплопровідні, розчинні в бензині

жири - тверді речовини, нерозчинні у воді, але розчинні в органічних розчинниках

жири - тверді або рідкі речовини, нерозчинні у воді, розчинні в органічних розчинниках, легші за воду

Запитання 13

Продукти повного окиснення органічних сполук:

варіанти відповідей

СО + Н2О

СО + Н2

СО2 + Н2О

СО2 + Н2

Запитання 14

Якісна реакція на крохмаль відбувається за участю

варіанти відповідей

купрум (ІІ) гідроксиду

гліцеролу

йоду

Запитання 15

Назвати рівні структурної організації білків:


варіанти відповідей

первинна, вторинна, третинна;


первинна, третинна, четвертинна;


первинна, вторинна, третинна, четвертинна;


вторинна, третинна, четвертинна;


Запитання 16

Розташуйте у порядку ускладнення (від найпростішого до найскладнішого) рівні структурної організації білків.

А) дана структура формується внаслідок згортання або закручення спіралі поліпептидного ланцюга в клубок;

Б) послідовність чергування залишків α-амінокислот у поліпептидному ланцюзі;

В) поєднання у просторі кількох білкових макромолекул (білкові комплекси);

Г) це певна просторова форма, якої набуває поліпептидний ланцюг (може бути ниткоподібною або спіралеподібною).

варіанти відповідей

А-В-Б-Г

Б-Г-А-В

Г-В-А-Б

В-А-Г-Б

Запитання 17

Познач дві сполуки, які можна одержати взаємодією етанової кислоти і натрію

варіанти відповідей

водень

натрій етаноат

вода

натрій гідрогенкарбонат

Запитання 18

обери дві речовини, які реагують з метаном

варіанти відповідей

кисень

водень

хлор

магній

Запитання 19

Яка речовина утворюється при взаємодії етину з надлишком водня

варіанти відповідей

етен

етан

брометан

етин

Запитання 20

Яка речовина утворюється при взаємодії етену з водою

варіанти відповідей

етан

етаналь

етанол

етанова кислота

Запитання 21

Обчислити масу бромної води з масовою часткою розчиненої речовини 2%, яка прореагує з етеном обємом 5.6 л. Обчислити масу 1,2дибромоетану,що утвориться

варіанти відповідей

200г бромної води і 47г 1,2дибромоетану

2000г бромної води і 47г 1,2дибромоетану

100г бромної води і 4,7г 1,2дибромоетану

2000г бромної води і 94г 1,2дибромоетану

Запитання 22

Серед наведеного переліку виберіть карбонові кислоти:

варіанти відповідей

СН3СООН

 СН3ОН

 С6Н12О6

НСООН

 С3Н8О3

  С17Н35СООН

Запитання 23

2C17H33COOH + Na2СО3 = ...

варіанти відповідей

2C17H33COONa + H2O + СО

2C17H33COONa + H2O

 (C17H33COO)2Na + H2O + СО2

  2C17H33COONa + СО2

Запитання 24

Загальна формула насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

СnH2nOH

  СnH2n+1OH

  СnH2n-2OH

  СnH2n(OH)2

Запитання 25

Виберіть пару речовин, із яких утворюються жири:

варіанти відповідей

гліцерол та вищі карбонові кислоти

гліцерол та вуглеводи

 гліцерол та оцтова кислота

  гліцерол та натрій гідроксид

Запитання 26

Вкажіть галузі застосування етанолу:

варіанти відповідей

 як пальне

в металургії

 в ювелірній справі

  в медицині

як хімічна сировина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест