Річна контрольна робота 31 навчальна група

Додано: 19 травня 2021
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 59 разів
14 запитань
Запитання 1

Вкажіть формулу речовини, в якій Сульфур може бути тільки окисником

варіанти відповідей

сульфатна кислота

сульфітна кислота

Гідроген сульфід

Сульфур (ІV) оксид

Запитання 2

Вкажіть формули речовин, які утворюються при взаємодії концентрованої нітраної кислоти з натрієм

варіанти відповідей

NaNO3, NO2, H2O

NaNO2, NO, H2O

NaNO3, N2O, H2O

NaN2, NH4NO3, H2O

Запитання 3

Який поживний елемент містять азотні добрива?

варіанти відповідей

калій

алюміній

нітроген

фосфор

Запитання 4

Укажіть хімічну формулу вапняку:

варіанти відповідей

Na2CO3

CaCO3

NaHCO3

(NH4)2CO3.

Запитання 5

Неметали при взаємодії з металами виступають

варіанти відповідей

лише відновниками

лише окисниками

і відновниками, і окисниками

ні відновниками , ні окисниками

Запитання 6

В хімічних реакціях неметали переважно...

варіанти відповідей

приєднують електрони, утворюючи аніони

приєднують електрони, утворюючи катіони

втрачають електрони, утворюючи аніони

втрачають електрони, утворюючикатіони

Запитання 7

Обчисліть масу Р2О5 , що утвориться під час спалювання фосфору масою 9,3 г в кисні об"ємом 5,6 л за нормальних умов.

варіанти відповідей

16,5 г

14,2 г

120 г

2 г

Запитання 8


Визначте об'єм водню (н.у.), що виділиться внаслідок взаємодії 9,2 г натрію з водою масою 7,8 г.

варіанти відповідей

2,24 л

67,2 л

4,48 л

44,8 л

Запитання 9

Фосфор масою 13,8 г спалили в кисні об'ємом 14 л (н.у.). Визначте масу фосфор (V) оксиду, що утворився.

варіанти відповідей

40,7 г

27,6 г

39,4 г

51,3 г

Запитання 10

Концентрована сульфатна кислота реагує з Cu. Виберіть речовини, що утворяться.

варіанти відповідей

S

H2S

CuSO3

H2O

CuSO4

SO2

H2

Запитання 11

Котра з основ не розкладається при нагріванні?

варіанти відповідей

NaOН

Zn(OH)2


Fe(OH)3

Fe(OH)2

Запитання 12


Кальцій карбонат можна одержати в результаті взаємодії:

варіанти відповідей

CaO+H2O →

CaO+CO2 →

CaO+ CO→

Ca(OH)2+CO2

Запитання 13

Позначте рівняння реакції нейтралізації.

варіанти відповідей

CuSO4 + 2KOH = Cu(OH)2↓ + K2SO4

MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + H2O + CO2↑

CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

Запитання 14

Вкажіть НЕможливі реакції: 

варіанти відповідей

4Al+ 3O₂ = 2Al2O3

Al₂O₃ + 3H₂O = 2Al(OH)3

2Al + 3H₂SO₄ (конц.) = Al₂(SO₄)₃ + 3H₂

2Al + 3Cl₂ = 2AlCl3

 Al + 3AgNO₃ = Al(NO₃)₃ + 3Ag

2Al + 6KCl = 2AlCl3 + 6K

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест