Підсумкова 11 клас

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
11 запитань
Запитання 1

Мильні бульбашки переливаються усіма кольорами. Причина?

варіанти відповідей

Інтерференція променів, відбитих двома поверхнями бульбашки.

Відбивання світлових хвиль різного кольору від зовнішньої поверхні плівки під різними кутами.

Поглинання плівкою світлових хвиль певного кольору.

Огинання світловими хвилями поверхонь мильних бульбашок.

Запитання 2

Атом складається з:

варіанти відповідей

нейтрального ядра і електронної оболонки

ядра, в якому є нейтрони та протони, та електронної оболонки

ядра, в якому є протони, та електронна оболонка

з протонів та нейтронів

Запитання 3

Які радіохвилі мають найбільшу частоту?

варіанти відповідей

довгі

середні

короткі

ультракороткі

Запитання 4

Виберіть поняття (термін), що стосується проходження електричного струму в розчині електроліту.

варіанти відповідей

домішкова провідність

електроліз

тліючий розряд

діелектрична проникність

Запитання 5

Гармонічні коливання відбуваються за законом х=0,4sin(4πt+π/3), де всі величини виражено в одиницях СІ. Чому дорівнює циклічна частота коливань ?

варіанти відповідей

0,5

π/3

0,4

Запитання 6

Який елемент має доповнити рівняння реакції?

13Al27+γ → 12Mg26 + ⋅⋅⋅ ?

варіанти відповідей

α-частинка

позитрон

нейтрон

протон

Запитання 7

Світло якого з перелічених кольорів поширюється у вакуумі з найбільшою швидкістю ?

варіанти відповідей

жовтого

зеленого

фіолетового

швидкість усіх складових спектра однакова

Запитання 8

(позначте усі правильні відповіді)

Явище електромагнітної індукції лежить в основі роботи ...

варіанти відповідей

електромагніту

трансформатора

електродвигуна

генератора змінного струму

Запитання 9

Визначте потужність спожитого струму, якщо дві однакові лампи, розраховані на потужність 60 Вт і напругу 220 В ввімкнути в мережу послідовно.

варіанти відповідей

30 Вт

60 Вт

120 Вт

220 Вт

Запитання 10

Під час ліквідації Чорнобильської аварії перебування людини на окремих ділянках зони аварії протягом 10 с призводило до того, що людина отримувала небезпечну дозу опромінення (1 Зв). Якою була потужність поглиненої дози на цих ділянках? Вважайте, що коефіцієнт якості радіоактивного випромінювання дорівнює 1.

варіанти відповідей

0,01 Гр/с

0,1 Гр/с

1 Гр/с

10 Гр/с

Запитання 11

Аеростат заповнюють воднем, який виділяється під час проходження електричного струму через слабкий розчин кислоти. Який заряд треба пропустити через розчин кислоти, щоб одержати стульки водню, аби його було достатньо для здійснення польоту на аеростаті ? Маса гондоли та оболонки аеростата 240 кг.

варіанти відповідей

1,8 ⋅ 10-9 Кл

2,4 ⋅ 106 Кл

1,8 ⋅ 109 Кл

3,2 ⋅ 1012 Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест