29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Річне підсумкове оцінювання

Додано: 27 травня
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 55 разів
6 запитань
Запитання 1

На столі стоїть склянка з водою. Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Склянка й вода складаються з однакових молекул

Вода--фізичне тіло

З молекул складається тільки вода

Склянка--фізичне тіло

Запитання 2

Яка із зазначених властивостей належить газам? Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Зберігають обє*м

Легкостисливі

Мають власну форму

Легко змінюють форму, але зберігають об*єм

Запитання 3

Із 300 см3 олова й 100 см3 свинцю виробили сплав. Відзначте, які з наступних чотирьох тверджень правильні.

варіанти відповідей

густина сплаву більша за густину свинцю

густина сплаву менша за густину свинцю

об*єм сплаву 400 см3

густина сплаву понад 8 г/см3

Запитання 4

Які з перерахованих нижче явищ були підставою для припущення про молекулярну будову речовини? Відзначте, які з наступних 4 тверджень правильні.

варіанти відповідей

Падіння тіл

Розчинення речовин

Зменшення розмірів тіл унаслідок охолодження

Випаровування рідин

Запитання 5

Мама засолила огірки в скляій банці. Відзначте правильні твердження.

варіанти відповідей

засолювання огірків доводить існування проміжків між молекулами

у гарячому розсолі огірки засоляться швидше

причиною засолювання огірків є випаровування розсолу

причиною засолювання огірків є явище дифузії

Запитання 6

У склянку з холодною й гарячою водою кинули по шматочку цукру . Оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

У холодній воді цукор розчиниться швидше

Швидкість протікання дифузії не залежить від температури рідини

У гарячій воді цукор розчиняється швидше

Молекули гарячої води за розмірами більші, ніж молекули холодної води

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест