Риси характеру

Додано: 14 лютого
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 10 разів
19 запитань
Запитання 1

Психологічні особливості людини виявляються у її:

варіанти відповідей

характері

знаннях

працездатності

Запитання 2

У перекладі з грецької слово "Характер" означає:


варіанти відповідей

відбиток або печатка

стосунки або дії

не має правильної відповіді

Запитання 3

Характер людини проявляється у її:

варіанти відповідей

стосунках з оточенням

вчинках

знаннях

здоров`ї

Запитання 4

Співчутливий, нахабний, ввічливий, злий - ці риси притаманні людині у ставленні:

варіанти відповідей

до себе

до оточуючих

до праці

Запитання 5

Гуманістична психологія стверджує, що формування особистоті залежить від:

варіанти відповідей

вроджених і набутих якостей у процесі виховання

спадкових чинників

самовиховання

Запитання 6

До ознак доброго характеру відносяться:

варіанти відповідей

демонстрація поваги до інших

зверхнє ставлення до оточуючих

відповідальне ставлення до навчання

справедливість

байдужість

Запитання 7

Те, що ми вважаємо важливим для себе, відповідно до чого оцінюємо усе, що з нами відбувається, називається:

варіанти відповідей

цінності

уподобання

рейтинг

Запитання 8

Цінності, які найбільш позитивно впливають на якість життя (за результатами досліджень Дарела Франкена):

варіанти відповідей

любов, дружба, оптимізм, миролюбність, автономність, впливовість, толерантність, чуйність, довіра, спілкування, самоповага, довіра, душевна щедрість, самоконтроль, гідність

чуйність, любов, егоїзм, ізольованість, недовіра, самоізлоляція, безтурботність, байдужість, зверхність

Запитання 9

Ігнорування вищих цінностей призводить до:

варіанти відповідей

кращого здоров`я, впевненості у собі, більшої за середню впливовості, вищого рівня добробуту, самоповаги, стабільного подружнього життя

проблемами у різних сферах життєдіяльності, вживання шкідливих напоїв, руйнування стосунків, відчуття безпорадності, страху перед майбутнім

Запитання 10

Вибери правильну відповідь.1)Повага-це:

варіанти відповідей

а)чуйне ставлення до горя ближніх;

б)шанобливе ставлення до ближнього;

в)добровільне виконання розпоряджень.

Запитання 11

2)Співчуття-це:

варіанти відповідей

а)чуйне ставлення до страждань ближнього;

б)добровільне виконання наказів, побажань;

в)звільнення від образ.

Запитання 12

3)Прощення-це:

варіанти відповідей

а)непокора;

б)звільнення від образ;

в)шанобливе ставлення до ближнього.

Запитання 13

Цінності - це...

варіанти відповідей

те що є важливим для людини, за допомогою чого вона звіряє й оцінює будь-що у своєму житті, взначає власні пріоритети.

стійкі емоційні ставлення, формуються довше і зазвичай не зникають миттєво.

найпростіші психічні явища, що виникають у результаті подразнення органів чуттів та збудження відповідних центрів мозку.

Запитання 14

Що найбільше цінуєш і чого прагнеш, як ставишся до себе та інших людей це:

варіанти відповідей

емоційне здоров'я

духовне здоров'я

інтелектуальне здоров'я

соціальне здоров'я

Запитання 15

Позначте позитивні риси характеру, які визначають ставлення до інших людей.

варіанти відповідей

Упевненість у собі

Доброзичливість

Допитливість 

Гуманність

Організованість

Спостережливість

Скромність

Принциповість

Запитання 16

Позначте позитивні риси характеру, які визначають ставлення до навколишнього середовища

варіанти відповідей

Упевненість у собі

Доброзичливість

Допитливість 

Гуманність

Організованість

Спостережливість

Скромність

Принциповість

Запитання 17

 Чесність, щирість, додержання слова та обіцянок – це позитивні риси характеру у ставленні до

варіанти відповідей

себе

оточуючих

навчання й праці

навколишнього середовища

Запитання 18

Витримка і самовладання, вимогливість і самокритичність – це позитивні риси характеру у ставленні до

варіанти відповідей

себе

оточуючих

навчання й праці

навколишнього середовища

Запитання 19

Чинниками, від яких залежить характер людини є: фізичні (біологічні), соціальні та психологічні. До якого чинника відносять виховання, умови та спосіб життя?

варіанти відповідей

Фізичний (біологічний)

Соціальний

Психологічний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест