Ріст і розвиток клітин. Старіння та смерть клітини

Додано: 27 квітня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 221 раз
16 запитань
Запитання 1

Регуляція клітинного циклу здійснюється

варіанти відповідей

гормонами, чинниками росту, вітамінами, білками - циклінами, циклін - залежними ферментами

чинниками росту, вітамінами, білками - циклінами, клітинним циклом

клітинним циклом, вітамінами, білками - циклінами, циклін - залежними ферментами

чинниками росту, білками - циклінами, циклін - залежними ферментами, гормонами

Запитання 2

Уперше клітинне старіння описав

варіанти відповідей

Дарвін

Фролькіс

Ламарк

Гейфлік

Запитання 3

Для стовбурових клітин характерні риси:

варіанти відповідей

є диференційованими

здатні до поділу

є недиференційованими

не здатні до поділу

можуть дати початок іншим видам клітин

Запитання 4

Назвіть генетично запрограмовану загибель клітини

варіанти відповідей

некроз

цитоліз

апоптоз

цитокінез

Запитання 5

Як називається загибель клітин під дією шкідливих чинників

варіанти відповідей

апоптоз

некроз

гліколіз

деплазмоліз

Запитання 6

Поділ еукаріотичних клітин здійснюється шляхом:

варіанти відповідей

репродукції

диференціації

мітозу

мейозу

Запитання 7

Які структури є носіями спадкової інформації?

варіанти відповідей

рибосоми

хромосоми

лізосоми

вакуолі

Запитання 8

Сутність гіпотез старіння клітин допускає, що старіння як процес - це наслідок:

варіанти відповідей

скорочення теломер

накопичення пошкоджених вуглеводів

вікових змін та пошкоджень хроматину

накопичення пошкоджених білків

вікових змін

дії вільних радикалів

Запитання 9

Процес росту і розвитку клітин

варіанти відповідей

цитокінез 

цитогенез

цитоз  

цитоліз

Запитання 10

Сукупність якісних змін в клітинах, що ведуть до появи відмінностей порівняно з попередніми стадіями - це...

варіанти відповідей

розвиток клітин 

ріст клітин

репродукція клітин 

саморегуляція клітин

Запитання 11

Сукупність процесів, що спрямовують розвиток клітин:

варіанти відповідей

диференціація клітин

цитогенез

детермінація клітин 

плазмоліз

Запитання 12

Чинники, що спричиняють детермінацію клітин:

варіанти відповідей

диференціальна активність генів

 ембріональна індукція

 апоптоз

цитоплазматичний розподіл

 Інтеграція клітин

Запитання 13

Взаємовпливи поруч розміщених клітин зародка

варіанти відповідей

інтеграція клітин

ембріональна індукція

ембріогенез

диференціація клітин

Запитання 14

Основні чинники росту клітини -

варіанти відповідей

білки

ліпіди

вуглеводи

вітаміни

Запитання 15

Де утворюються еритроцити в організмі дорослої людини?

варіанти відповідей

печінка

селезінка

червоний кістковий мозок

нирки

Запитання 16

Період існування клітини від початку одного поділу до наступного:

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

інтерфаза

клітинний цикл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест