7 клас - Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання та обертова частота

13 запитань
Запитання 1

Рівномірний рух матеріальної точки по колу - це...

варіанти відповідей

Криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-­які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях

Прямолінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-­які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях

Криволінійний рух, у ході якого тіло, рухаючись кривою траєкторією, за будь-­які рівні інтервали часу здійснює однакове переміщення

Криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-­які рівні інтервали часу здійснює однакове переміщення

Запитання 2

Рух, який повторюється через однакові інтервали часу, називають...

варіанти відповідей

Повторюваний рух

Постійний рух

Періодичний рух

Криволінійний рух

Запитання 3

Фізична величина, яка дорівнює часу, за який матеріальна точка, що рівномірно рухається по колу, здійснює один оберт, називається...

варіанти відповідей

Час обертання

Обертова частота

Інтервал обертання

Період обертання

Запитання 4

Фізична величина, яка дорівнює кількості обертів за одиницю часу, називається...

варіанти відповідей

Період обертання

Час обертання

Кількість обертів

Обертова частота

Запитання 5

Період обертання позначається літерою...

варіанти відповідей

t

T

N

n

Запитання 6

Одиницею вимірювання періоду обертання в СІ є...

варіанти відповідей

с

об/с

мс

хв

Запитання 7

Обертова частота позначається літерою...

варіанти відповідей

N

n

t

T

Запитання 8

Одиницею вимірювання обертової частоти в СІ є...

варіанти відповідей

с

мс

об/с

об/хв

Запитання 9

Оберіть усі формули, за допомогою яких можна обчислити період обертання:

варіанти відповідей

T = 1/n

T = 1/N

n = 1/T

T = t/N

N = t/T

T = n/N

Запитання 10

Оберіть усі формули, за допомогою яких можна обчислити обертову частоту:

варіанти відповідей

n = 1/N

N = t/T

n = 1/T

n = N/t

T = 1/n

T = t/N

Запитання 11

Як зміниться обертова частота, якщо зменшити період обертання?

варіанти відповідей

Ніяк не зміниться

Зменшиться

Збільшиться

Для одних тіл зменшиться, для інших - збільшиться

Запитання 12

Точка на ободі велосипедного колеса здійснила 90 обертів за 45 с. Обчисліть період обертання точки.

варіанти відповідей

2 с

2 об/с

0,5 с

0,5 об/с

Запитання 13

Період обертання матеріальної точки дорівнює 5 с. Обчисліть частоту обертання та кількість обертів за 1 хв.

варіанти відповідей

0,2 об/с; 0,2

0,2 об/с; 12

12 об/с; 0,2

12 об/с; 300

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест