Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

15 запитань
Запитання 1

Зміна з часом положення тіла в просторі відносно інших тіл це...

варіанти відповідей

переміщення

швидкість

механічний рух

прямолінійний рух

Запитання 2

Напрямлений відрізок, що сполучає початкове і кінцеве положення тіла – це …

варіанти відповідей

переміщення

відрізок

траєкторія

шлях

Запитання 3

Швидкість зміни швидкості характеризує …

варіанти відповідей

Шлях

Початкова швидкість

Переміщення

Прискорення

Запитання 4

Рух ,під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково ,це ....

варіанти відповідей

прямолінійний рух

рівномірний рух

рівноприскорений рух

рівноприскорений прямолінійний рух

Запитання 5

Формула прискорення

варіанти відповідей

α = t/(ϑ - ϑо)

α =(ϑ - ϑо)/ t

α =(ϑо - ϑ)/ t

α =ϑ ⋅ ϑо / t

Запитання 6

За якою формулою обчислити швидкість прямолінійного рівноприскореного руху?

варіанти відповідей

ϑ=s/t

ϑ =ϑ0+αt

ϑ =st

ϑ =ϑ1- ϑo

Запитання 7

Якщо α<0, то швидкість тіла...

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

залишаєтся сталою

дорівнює нулю

Запитання 8

Яка початкова швидкість тіла, якщо його швидкість змінюється за законом ϑ= −5+2t?

варіанти відповідей

-5 м/с

5 м/с

-2 м/с

2 м/с

Запитання 9

Через 25 с після початку руху спідометр автомобіля показав швидкість 36 км/год. З яким прискоренням рухався автомобіль? 

варіанти відповідей

1,44 м/с2

18 км/год2

0,7 км/хв2

0,4 м/с2

Запитання 10

Тіло рухалося зі стану спокою з постійним прискоренням 1,5 м/с2. Визначте швидкість тіла через 4 с. 

варіанти відповідей

6 м/с

2,7 м/с

1,5 м/с

0,75 м/с

Запитання 11

Через який час тіло, що починає рухатися зі стану спокою з прискоренням 5 м/с2, набуде швидкості 40 м/с? 

варіанти відповідей

10 с

8 с

200 с

35 с

Запитання 12

Рівняння проекції швидкості має вигляд: Ʋx = −15+ 4t.

Яка початкова швидкість і прискорення руху тіла?

варіанти відповідей

 −15 м/с і 4 м/с2

15 м/с і 4 м/с2

4 м/с і −15м/с2

4 м/с і 15м/с2

Запитання 13

За поданим графіком залежності ϑ(t) визначте прискорення, з яким рухається тіло.

варіанти відповідей

0 м/с2

10м/с2

2 м/с2

5 м/с2

Запитання 14

Через 0,5 год після початку руху спідометр автомобіля показав швидкість 36 км/год. З яким прискоренням рухався автомобіль? (Початок руху, тобто автомобіль в початковий момент часу не рухався).

варіанти відповідей

1,44 м/с2

  18 км/год2

 

  72 км/год2

  

  0,4 м/с2

Запитання 15

Запис  Ʋх= −20 м/с  означає, що...

варіанти відповідей

тіло рухається з від’ємною швидкістю −20 м/с

тіло рухається зі швидкістю 20 м/с, а знак «−» показує, що напрямок швидкості протилежний напрямку осі ОХ

протягом наступних 20 с тіло рухалось у напрямку осі OX, а швидкість його руху збільшувалась

у момент t = 20 с тіло зупинилося, після чого почало рухатись у зворотному напрямку (знак проекції швидкості змінився на протилежний)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест