Рівноприскорений рух

Додано: 27 лютого 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 23 рази
5 запитань
Запитання 1

Яка з поданих фізичних величин є скалярною?

варіанти відповідей

швидкість

прискорення

час

переміщення

Запитання 2

Миттєва швидкість - це швидкість руху тіла...

варіанти відповідей

в даний момент часу

в будь-який момент часу

в даній точці траєкторії

на всій довжині траєкторії

Запитання 3

Миттєва швидкість визначається за формулою:

варіанти відповідей

v = v0 + at

v = v0 + at2

v = v0 + a2t

Запитання 4

Одиниця прискорення в СІ:

варіанти відповідей

м/с

м

м2

м/с2

Запитання 5

Графіком проекції переміщення в разі рівноприскореного прямолінійного руху є:

варіанти відповідей

гіпербола

парабола

пряма

синусоїда

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест