Рівняння із двома змінними. Графік лінійного рівняння із двома змінними

Додано: 24 березня
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 5 разів
10 запитань
Запитання 1

Серед поданих рівнянь позначте рівняння із двома змінними:

варіанти відповідей

ху = 4

х ‒ у = 2

х + 3у = 8

х + у2 = 5

12х + 10у = 0

Запитання 2

Виберіть пари чисел, що є розв'язком рівняння 2х ‒ у = 4

варіанти відповідей

х = 2, у = 1

х = 2, у = 0

х = 4, у = 4

х = 4, у = 0

Запитання 3

Які з пар чисел є розв'язком рівняння 4х ‒ 3у = 3?

варіанти відповідей

(2; 2)

(1; 3)

(3; 3)

(6; 7)

Запитання 4

Виразіть із рівняння 3х + 4у = 12 змінну у через змінну х 


варіанти відповідей

 у = 3 ‒ 0,75х

 у = ‒ 0,75х + 4

 у = 0,75х ‒ 12

 у = 12 ‒ 3х

Запитання 5

Знайдіть координати точки перетину графіка рівняння х ‒ 5у = 10 з віссю абсцис

варіанти відповідей

 (1; ‒ 5)

 (0; 10)

 (1; 5)

 (10; 0)

Запитання 6

Знайдіть координати точки перетину графіка рівняння 2х ‒ 4у = ‒ 1 з віссю ординат

варіанти відповідей

 (0; ‒ 0,25)

(2; ‒ 4)

  (¼; 0)

 (0; ¼)

Запитання 7


Точка з абсцисою 3 належить графіку рівняння 7х ‒ 2у = 12. Знайдіть ординату цієї точки.

варіанти відповідей

4

4,5

‒ 4,5

 1,5

Запитання 8

Графік якого з рівнянь проходить через початок координат?

варіанти відповідей

у = 10 ‒ х

у = ‒ 7х

у = 2х ‒ 0,4

у = 0,8

Запитання 9

Графік якої з даних рівнянь паралельний до осі абсцис?

варіанти відповідей

у = 9 ‒ х

у = ‒ 4,5х

у = 2х ‒ 0,5

у = 0,7

Запитання 10

При якому значенні k графік рівняння y = kx + 1 проходить через точку А(2; ‒7)?

варіанти відповідей

‒ 4

‒ 3

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест