Загальний річний тест_інформатика_11_2020

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
18 запитань
Запитання 1

Інформація - це

варіанти відповідей

нові знання, отримані людиною за допомогою новин з TV

нові знання, отримані людиною за допомогою Інтернету

нові знання, отримані людиною за допомогою органів чуття

Запитання 2

Моделювання - це

варіанти відповідей

створення моделі будь-якого об'єкта з усіма можливими його характеристиками та параметрами

процес моделювання реального об'єкта

створення віртуального образу об'єкта

Запитання 3

Алгоритм - це

варіанти відповідей

послідовність команд або інструкцій, необхідних для рішення поставленої задачі

послідовність команд або інструкцій, необхідних для людині в житті

послідовність команд або інструкцій, необхідних комп'ютеру для виконання різних задач

Запитання 4

Мова програмування - це

варіанти відповідей

набір слів, інструкцій для написання програми, тексту, роману

набір ключових слів, інструкцій для написання програми програмістом

набір ключових слів, для написання ігор, прикладних програм, текстів

Запитання 5

Python - це

варіанти відповідей

високорівнева, об'єктно-орієнтуюча мова програмування, завдяки якій можливо написати різні програми: ігри, тексти, таблиці

високорівнева, інтерпретуюча мова програмування, завдяки якій можливо написати різні ігри, романи, художні твори

високорівнева, об'єктно-орієнтуюча, інтерпретуюча мова програмування, завдяки якій можливо написати різні програми

Запитання 6

Вкажіть правильну назву операторів введення та виведення

варіанти відповідей

print("Hello")

input("Enter the number")

print(Hello)

input(Enter the number)

print("Hello)

input()

Запитання 7

Що таке база даних (БД)?


варіанти відповідей

БД - набір різної інформації, занесеної до мережі Інтернет

БД - набір впорядкованих зв'язаних слів, з якими можливо працювати користувачу

БД - набір впорядкованих зв'язаних даних, з якими можливо працювати в вигляді таблиці

Запитання 8

Форми БД необхідні для

варіанти відповідей

створення необхідної інформації для користувача

введення та редагування даних користувачем

видалення користувачами всієї інформації з БД

Запитання 9

Звіти БД необхідні для

варіанти відповідей

розширення інформації користувачами в БД

редагування та введення даних користувачами

форматування та представлення інформації

Запитання 10

Запити БД необхідні для

варіанти відповідей

отримування певної інформації з БД

передавання певної інформації по БД

редагування та форматування певної інформації в БД

Запитання 11

Веб-сторінка - це

варіанти відповідей

ресурс, який містить різну інформацію: текстову, слухову, графічну, комбіновану

ресурс, який містить різну інформацію: текстову, звукову, графічну, комбіновану

ресурс, який містить різну інформацію: текстову, звукову, номерну, графічну, комбіновану

Запитання 12

Программа браузер потрібна для

варіанти відповідей

перегляду веб-сторінок та їх розширень

перегляду веб-сторінок та їх вмісту

перегляду веб-сторінок та їх координат в просторі Інтернет

Запитання 13

Розширення файлу - це

варіанти відповідей

об'єкт, який пояснює операційній системі де знаходиться даний файл та в якій папці

об'єкт, який пояснює файлу якою програмою даний файл буде відкритий

об'єкт, який пояснює операційній системі якою програмою відкрить даний файл та яка інформація в ньому міститься

Запитання 14

Вкажіть правильний запис формули в Excel (зліва - звичайна формула, а справа - формула, записана в Excel)

варіанти відповідей
Запитання 15

Як створить діаграму (графік) в Excel (простий варіант)?

варіанти відповідей

Вводимо дані - Виділяємо - Вставка - Вибираємо діаграму

Вводимо дані - Прописуємо формулу - Вставка - Графік

Виділяємо дані - Вибираємо діаграму - Задаємо осі координат

Запитання 16

Як підключить бібліотеку turtle?

варіанти відповідей

chrome turtle inport*

from turtle export*

from turtle import*

Запитання 17

Вкажіть команди бібліотеки turtle:

варіанти відповідей

forword(), left(), raight(), goto()

forward(), left(), right(), goto()

goward(), left(), rigt(), goto()

Запитання 18

Вкажіть безкоштовний сервіс для створення блогів, сайтів!

варіанти відповідей

google.com

blogspot.com

site_free.com

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест