Робота і потужність струму. Теплова дія струму

Додано: 16 квітня 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 206 разів
10 запитань
Запитання 1

Прилад для прямого вимірювання роботи струму - це ...

варіанти відповідей

амперметр

вольтметр

ваттметр

електролічильник

Запитання 2

Роботу електричного струму визначають за формулою:

варіанти відповідей

А = U I t

A = F S

A = U I

A = U2 I

Запитання 3

Одиницею роботи струму є ...

варіанти відповідей

1 Дж = 1Вт · с

1 Дж = 1В·А·с

1 Дж = 1Н · м

1 Дж = А · Ом · с

Запитання 4

Одиниця потужності в СІ - ват. 1 Вт=...

варіанти відповідей

Дж / с

А ⋅ с

Ом ⋅ А

В / А

Запитання 5

Виберіть вірну відповідь.

варіанти відповідей

1 кВт⋅год = 3600 кДж

1 кВт⋅год = 3,6 кДж

1 кВт⋅год = 3,6 ⋅ 106 Дж

1 кВт⋅год = 3,6 ⋅ 108 Дж

Запитання 6

Хто з цих вчених на дослідах вивчав теплову дію струму?

варіанти відповідей
Запитання 7

Якщо силу струму в колі збільшити вдвічі, то кількість теплоти,що виділяється:

варіанти відповідей

не зміниться

зменшиться у 2 рази

збільшиться у 2 рази

збільшиться у 4 рази

зменшиться у 4 рази

Запитання 8

Якщо опір провідника збільшити вдвічі, а силу струму у колі зменшити у 2 рази, то кількість теплоти,що виділяється:

варіанти відповідей

 не зміниться

 збільшиться у 2 рази

зменшиться у 2 рази

зменшиться у 4 рази

 збільшиться у 4 рази

Запитання 9

Яку роботу здійснить струм силою 2А за 10 хв при напрузі у колі 20 В?

варіанти відповідей

120 Дж

12000 Дж

240 Дж

24000 Дж

Запитання 10

Яка кількість теплоти виділиться в провіднику опором 5 Ом при проходженні

струму 2 А упродовж 2 хв?

варіанти відповідей

1200 Дж

2400 Дж

3600 Дж

24000 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест