11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Робота і потужність струму. Електричний струм у різних середовищах.

Додано: 20 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 110 разів
11 запитань
Запитання 1

Формула Q=I2Rt є математичним записом закону:

варіанти відповідей

Ампера

Ленца

Джоуля-Ленца

Джоуля

Запитання 2

Електричний струм у металах являє собою:

варіанти відповідей

рух вільних електронів

рух атомів

рух йонів

рух протонів

Запитання 3

Розпад речовини на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника називають:

варіанти відповідей

асоціацією

рекомбінацією

йонізацією

електролітичною дисоціацією

Запитання 4

Електролітичний спосіб покриття виробу тонким шаром металу називають:

варіанти відповідей

гальваностегією

гальванопластикою

рафінуванням

електролізом

Запитання 5

За атмосферного тиску та високої напруги між елекродами виникає розряд, який називають:

варіанти відповідей

дуговий

коронний

тліючий

іскровий

Запитання 6

У провіднику протягом 20 с протікав електричний струм силою 0,5 А. Яку роботу виконав струм, якщо напруга на кінцях провідника була 6 В?

варіанти відповідей

6 Дж

0,6 Дж

60 Дж

15 Дж

Запитання 7

Під час електролізу, де електролітом був розчин аргентуму (І) нітрату, на катоді виділилося 0,25 г срібла. Скільки часу тривав електроліз, якщо сила струму дорівнювала 0,5 А?.

варіанти відповідей

4хв46с

4год46хв

7хв26с

446хв

Запитання 8

Резистор опором 12 Ом підключено до джерела струму з напругою 24 В. Визначити потужність електричного струму в резисторі.

варіанти відповідей

2 Вт

48 Вт

36 Вт

4,8 Вт

Запитання 9

Два провідники опорами 10 і 15 Ом увімкнуті в мережу, що має напругу 110 В. Яка кількість теплоти виділиться за 6 с, якщо провідники з'єднані паралельно?

варіанти відповідей

110 Дж

12,1 кДж

121 Дж

11 кДж

Запитання 10

У газах вільні заряджені частинки можуть з'являтися в результаті:

варіанти відповідей

електролітичної дисоціації

поляризації молекул газу

дії зовнішнього йонізатора

рекомбінації молекул газу

Запитання 11

Транспортер піднімає вантаж масою 600 кг на висоту 19 м за 3 хв. Визначити силу струму в електродвигуні транспортера, якщо напруга в мережі 380 В, а коефіцієнт корисної дії транспортера дорівнює 60%?

варіанти відповідей

2,8 А

28 А

1,75 А

0,5 А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест