Роль і місце хімічних знань серед природничих наук. Періодичний закон і періодична система як основа для характеристики будови атомів, засіб передбачення фізичних та хімічних властивостей речовин.

12 запитань
Запитання 1

Здобутки хімії широко використовують:


варіанти відповідей

Фізики, використовують періодичний закон для відкриття нових хімічних елементів

Астрономи для визначення елементного складу атмосфери планет і складу космічних об’єктів

Екологи, вивчаючи властивості речовин для їх безпечного використання

Працівники сільського господарства, для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур

Запитання 2

Позначте природничі науки

варіанти відповідей

Біофізика, біогеохімія, астробіологія

Медицина, екологія, біологія

Геологія, географія, геофізика

Нанохімія, наноматематика, гідрогрунтознавство

Запитання 3

Хімічні знання потрібні для:

варіанти відповідей

Збереження електромагнітного поля і магнітних явищ

Створення нових матеріалів

Для досягнення гармонії між природою і людиною

Формування наукового світогляду

Запитання 4

Скільки груп у періодичній системі хімічних елементів?

варіанти відповідей

2

7

10

8

Запитання 5

До великих періодів періодичної системи належать:

варіанти відповідей

 4, 5, 6 періоди


1, 2, 3 періоди

 4, 5, 6, 7 періоди

  Всі періоди

Запитання 6

У періодичній системі неметалічні властивості:

варіанти відповідей

Посилюються в періодах зліва на право

Послаблюються у підгрупах зверху вниз

Послаблюються в періодах зі збільшенням порядкового номера

Посилюються у підгрупах зверху вниз

Запитання 7

Оберіть правильне закінчення речення: прості речовини-неметали в хімічних реакціях можути...

варіанти відповідей

Бути відновниками


Бути окисниками

 Бути окисниками та відновниками

Не змінювати ступінь окиснення

Запитання 8

Неметалічні елементи у періодичній системі розташовані:

варіанти відповідей

Головні підгрупи І-ІІІ груп

Побічні підгрупи І-ІІІ груп

Головні підгрупи ІІІ-VIII груп

Побічні підгрупи IV-VIII груп

Запитання 9

Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів

А - Al

Б - Si

В - Mg

Г - C

варіанти відповідей

 1 - А; 2 - Б; 3 - В; 4 - Г

1 - А; 2 - Б; 3 - Г; 4 - В

1 - В; 2 - А; 3 - Б; 4 - Г

 1 - Б; 2 - А; 3 - В; 4 - Г

Запитання 10

Укажіть правильне закінчення твердження «Електронегативність елементів у періодах зліва направо...»

варіанти відповідей

Зменшується

Не змінюється

 Зростає 

Зпочатку зменшується, а потім зроста

Запитання 11

Кисень кількістю речовини 2 моль за нормальних умов займає об’єм:

варіанти відповідей

11,2 л

 44,8 л

67,2 л

22,4 л

Запитання 12

За звичайних умов газами є прості речовини:

варіанти відповідей

Фосфор

Йод

Бром

Хлор 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест