Розчини - ІІ варіант

Додано: 5 листопада 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 229 разів
10 запитань
Запитання 1

Які пари йонів можуть знаходитися в розчині одночасно?

   

варіанти відповідей

Ba²+ i SO4²‾

Cl‾ і Mg²+

Mn²+ і NO3

Zn²+ і ОН‾

Запитання 2

Яка з речовин відносисять до сильних електролітів?

   

варіанти відповідей

HCl

H2CO3

Mg3(PO4)2

Сa(OH)2

Запитання 3

Електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони Гідрогену й аніони кислотного залишку - це ...

варіанти відповідей

оксиди

солі

кислоти

основи

Запитання 4

Ознакою якісної реакції на йон СО32- є

варіанти відповідей

блакитний осад

драглистий осад

безбарвний газ

білий сирнистий осад

Запитання 5

Визнач тип хімічного зв'язку в речовинах, які не розчиняються в воді

варіанти відповідей

Йонний

Ковалентний полярний

Ковалентний неполярний

Водневий

Запитання 6

Укажи правильне твердження

варіанти відповідей

емульсія складається з двох взаємно розчинних рідин

емульсія складається з двох взаємно нерозчинних рідин

емульсія складається з нерозчинної твердої речовини та рідини.

емульсія складається з розчинної твердої речовини та рідини.

Запитання 7

Укажі формулу глауберової солі

варіанти відповідей

CuSO4 2H2O

FeSO4 ⋅ 7H2O

Na2SO4 ⋅ 10H2O

CaSO4 ⋅ 2H2O

Запитання 8

Яка з реакцій відповідає скороченому йонно-молекулярному рівнянню

++CO32-  → H2O+ CO2

варіанти відповідей

2HCl + CаСO3 = CuCl2 + H2O + CO2

HBr + KOH = KBr + H2O

2HCl + Са(NO3)2 = HNO3 + CaCl2

H2SO4 + K2CO3 = K2SO4 + H2CO3

Запитання 9

Які з реакцій йонного обміну будуть проходити до кінця?

варіанти відповідей

Аргентум нітрат та хлоридна кислота

Натрій сульфат та барій хлорид

натрій гідроксид та калій хлорид

натрій нітрат та сульфатна кислота

Запитання 10

Які частинки є у водних розчинах лугів

варіанти відповідей

гідроксид - йони та катіони металів

катіони металів та аніони кислотних залишків

гідроксид - аніонів

катіони кислотних залишків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест