Розчини (дисперсні системи) 9 клас

Додано: 1 листопада 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 33 рази
25 запитань
Запитання 1

Виберіть твердження, що характеризує розчин:


варіанти відповідей

речовина у рідкому агрегатному стані

хімічна сполука

однорідна суміш речовин

гетерогенна система, що складається з кількох речовин

Запитання 2

Вкажіть речовину, яка є кращим розчинником сірки:

    

варіанти відповідей

вода

етанол

оцтова кислота

сірковуглець

Запитання 3

Виберіть твердження, яке визначає зміну розчинності газоподібних речовин у рідинах з підвищенням тиску:

    

варіанти відповідей

не змінюється

збільшується не залежно від природи речовин

 зменшується не залежно від природи речовин

 змінюється неоднозначно, залежно від природи речовин

Запитання 4

Виберіть твердження щодо зміни розчинності твердих речовин у рідинах зі зміною температури:

    

варіанти відповідей

змінюється неоднозначно

завжди збільшується

завжди зменшується

не змінюється

Запитання 5

Виберіть твердження, яке визначає густину розчину як відношення:

    

варіанти відповідей

маси розчиненої речовини до об’єму розчину

 маси розчиненої речовини до маси розчину

маси розчину до об’єму розчину

 маси розчинника до маси розчину

Запитання 6

Виберіть тип хімічного зв’язку у сполуках, що мають високу розчинність у воді:

   

варіанти відповідей

 йонний та ковалентний полярний

ковалентний неполярний та полярний

 металічний         

 йонний та ковалентний неполярний

Запитання 7

Вкажіть процес, що відбувається при зберіганні кальцій сульфату на вологому повітрі:

    

варіанти відповідей

розклад сполуки  

 утворення кристалогідрату

 утворення колоїдного розчину

утворення насиченого розчину

Запитання 8

Укажіть аерозоль:

    

варіанти відповідей

цукровий сироп

кисіль

туман       

зубна паста

Запитання 9

Вкажіть характеристику складу розчину:

     

варіанти відповідей

масова частка  

маса

об’єм

 густина

Запитання 10

Виберіть визначення гідратів:

 

варіанти відповідей

частинки, що утворюються у розчинах при взаємодії частинок розчиненої речовини та молекул розчинника

розчин солі

йони, що утворюються при дисоціації солей або інших електролітів

нерозчинні солі

Запитання 11

Виберіть визначення розчинності речовини:

   

варіанти відповідей

здатність речовини дисоціювати на йони при розчинені

здатність речовини змішуватися з іншою речовиною та утворювати гомогенні системи

здатність речовини змішуватися з іншою речовиною та утворювати гетерогенні системи

здатність речовини розчинятися в полярному розчиннику

Запитання 12

Виберіть речовину, водний розчин якої називають нашатирним спиртом:

  

варіанти відповідей

амоніак              

сода

етанол  

оцтова кислота

Запитання 13

Визначте співвідношення мас солі і води для утворення розчину із масовою часткою розчиненої речовини 0,1:

    

варіанти відповідей

10 г солі у 100 г води    

10 г солі у 90 г

10 г солі у 110 г води

5 г солі у 50 г води

Запитання 14

Вкажіть речовину, що утворюється при пропусканні SO2 через воду:


варіанти відповідей

сірка   

сульфатна кислота

сірководень

сульфітна кислота

Запитання 15

Укажіть правильне закінчення речення «Для того щоб насичений водний розчин солі зробити ненасиченим, необхідно …»:

     

варіанти відповідей

додати води

додати солі

профільтрувати його

випарувати певну кількість води

Запитання 16

Укажіть однорідні суміші: 1) молоко; 2) водний розчин цукру; 3) суміш води із сіркою; 4) спиртовий розчин йоду; 5) повітря

     

    

варіанти відповідей

1, 2, 5;     

2, 3, 4;

2, 4, 5;      

3, 4, 5.

Запитання 17

Обчисліть масову частку розчиненої речовини у розчині, утвореному при розчинені 40 г речовини в 160 г води:

   

варіанти відповідей

0,25           

0,20

 0,40          

 0,15

Запитання 18

Визначте масу солі, яку розчинили в 100 г води для приготування розчину з масовою часткою розчиненої речовини 0,2:


варіанти відповідей

20 г

 25 г

10 г    

15 г

Запитання 19

До розчину масою 150 г з масовою часткою сахарози 2% додали сахарозу масою 25 г. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в утвореному розчині.

варіанти відповідей

10

12

14

16

Запитання 20

Кристалогідрат Na2SO4 ∙ n H2O масою 32,2 г прожарили. Під час прожарювання добули безводну сіль масою 14,2 г, що застосовується для виробництва соди. Визначте число молекул води у кристалогідраті. 

варіанти відповідей

5

7

10

12

Запитання 21

Визначте масову частку купрум(ІІ) сульфату в розчині (%), який утвориться внаслідок змішування мідного купоросу масою 40 г з водою об’ємом 760 мл.

варіанти відповідей

3,2

4,8

5,4

6,3

Запитання 22

Розчинність магній сульфату при температурі 85 0С дорівнює 65 г. Яку масу його треба взяти, щоб отримати насичений при даній температурі розчин масою 100 г?


варіанти відповідей

20,5

39,4

41,2

53,1

Запитання 23

Виберіть твердження, яке характеризує процес розчинення сульфатної кислоти у воді:

     

варіанти відповідей

 не супроводжується тепловим ефектом

супроводжується поглинанням теплоти

супроводжується виділенням теплоти

відбувається лише за певних температур

Запитання 24

Виберіть твердження щодо насиченого розчину:

   

варіанти відповідей

в такому розчині за даної температури речовина більше не розчиняється

речовина рівномірно розподілена в об’ємі

концентрація розчиненої речовини більше 50%

розчинена речовина знаходиться у вигляді молекул

Запитання 25

Укажіть спосіб розділення суміші розчинних одна в одній рідин, які мають різні температури кипіння

   

варіанти відповідей

відстоювання     

фільтрування

випарювання

дистиляція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест