26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Розчини. Взаємодія води з оксидами.Поняття про гідрати оксидів.

Додано: 15 квітня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 15 разів
11 запитань
Запитання 1

1.Який розчинник є найпоширенішим?

варіанти відповідей

а) вода

б) спирт

в) бензин

г) кислота

Запитання 2

2. Вкажіть неправильне тлумачення поняття „розчинність”:

варіанти відповідей

а) усі речовини розчиняються у воді однаково

б) розчинність багатьох речовин у воді не безмежна

в) розчинність – це характеристика здатності однієї речовини розчинятися в іншій

Запитання 3

3.Розчин складається з двох рідин (спирту та води). Розчинником у ньому буде?

варіанти відповідей

а) вода

б) спирт

в) компонент, якого міститься в системі більше

г) компонент, вміст якого в системі менше

Запитання 4

4.Позначте речовини, які розчиняються у воді

варіанти відповідей
Запитання 5

5.Яким індикатором неможливо виявити кисле середовище розчину?

варіанти відповідей

а) лакмус

б) універсальний індикатор

в) фенолфталеїн

г) метилоранж

Запитання 6

6.Яке забарвлення має фенолфталеїн у лужному середовищі?

варіанти відповідей

а) червоне

б) жовте

в) малинове

г) безбарвне

Запитання 7

7.Вибери ряд із формулами лугів:

варіанти відповідей

а) NaOH, LiOH, Ва(OH)2, KOH

б) NaOH, Sr(OH)2, Ba(OH)2, NH4OH

в) Ca(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2, Ba(OH)2

г)Fe(OH)3, Al(OH)3, Cr(OH)3, NH4OH

Запитання 8

8. Які із речовин будуть взаємодіяти із гідроген оксидом (водою)?

варіанти відповідей

а) MgO

б) Li2O

в) SO3

г) CO2

д) P2O5

е) Mg(OH)2

є) HNO3

ж) CaO

Запитання 9

9.У якому ряду є лише формули кислот?

варіанти відповідей

а) NaCl, HCl, HNO3, KOH

б) HCl, H2S, HBr, HNO3

в) CuS, NaOH, CuCl2, Ca(OH)2

г) NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3

Запитання 10

10.Яка з формул є зайвою в ряду: NH4OH, Ca(OH)2, NaOH, Sr(OH)2, Cu(OH)2

варіанти відповідей

а) NH4OH

б) NaOH

в) Ca(OH)2

г) Cu(OH)2

Запитання 11

11.У водному розчині купрум (ІІ) сульфату останній є:   


варіанти відповідей

а) розчинником і розчиненою речовиною

б) нерозчинною речовиною

в) розчинником

г) розчиненою речовиною

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест