18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Розгортання української революції. Боротьба за відновлення державності

Додано: 2 серпня 2019
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Мирний договір УНР з австро-німецьким блоком був підписаний

варіанти відповідей

у грудні 1917 р.

у січні 1918 р.

у лютому 1918 р.

у березні 1918 р.

Запитання 2

З даного переліку оберіть три умови, вказані в цьому договорі

варіанти відповідей

скасування воєнного стану між державами

Зобов'язання Німеччина та Австро-Угорщини не укладати міжнародних угод, спрямованих проти УНР

Офіційне погодження на анексію Німеччиною та Австро-Угорщиною УНР

Зобов'язання УНР на постачання до Німеччини та Австро-Угорщини продуктів харчування

визначення кордонів УНР

Передача частини території УНР Німеччині та Австро-Угорщині

Запитання 3

Брест-Литовський мирний договір між Радянською Росією та країнами Четвертного союзу був підписаний

варіанти відповідей

у січні 1918 р.

у лютому 1918 р.

у березні 1918 р.

у квітні 1918 р.

Запитання 4

З даного переліку оберіть три умови, вказані в цьому договорі

варіанти відповідей

окупація радянськими військами території Західної України

вивід більшовицьких військ лише з Лівобережної України

вивід більшовицьких військ з України

окупація більшовиками всієї України

заборона більшовицької агітації на території України

дозвіл більшовицької агітації на території України

Радянська Росія визнає незалежність УНР

Запитання 5

На якому з портретів зображено Володимира Винниченка?

варіанти відповідей
Запитання 6

Останнім заходом, здійсненим Українською Центральною Радою, було

варіанти відповідей

ухвалення Конституції УНР

ухвалення Четвертого Універсалу

проголошення УНР

підписання Брестського мирного договору

Запитання 7

На картосхемі жирною лінією позначено

варіанти відповідей

автономну Україну в кордонах, окреслених інструкцією Тимчасового уряду Генеральному секретаріату від 17(4) серпня 1917 р.

Українську Народну Республіку в кордонах, заявлених Третім Універсалом Центральної Ради

Українську Народну Республіку за Брестським мирним договором

територію, яку захопили більшовики внаслідок Першої війни РСФРР і УНР

Запитання 8

У який період Української революції схвалено цитовані документи?1. «Хай буде Україна вільною... Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам ...творити новий лад вільної автономної України».2. «... На час вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...»

варіанти відповідей

березень-серпень 1917 р.

серпень-листопад 1917 р.

листопад-грудень 1917 р.

грудень 1917 р- січень 1918 р.

Запитання 9

Вставьте пропущене. Перший Всеукраїнський з'їзд у Харкові в 1)_______ проголосив в Україні радянську владу і створив маріонетковий уряд - 2)___________, що слугував для прикриття агресії радянської Росії проти УНР. Першим більшовицького удару зазнав Катеринослав, де заздалегідь було підготовлено повстання робітників. Згодом настала черга Олександрівська, Полтави. Червоні війська, насуваючись на Київ, співали: "Эх, яблочко, сбоку красное. Что Украине конец - дело ясное..." 

варіанти відповідей

1) червні 1917 р.; 2) Генеральний Секретаріат

1) грудні 1917 р.; 2) Народний Секретаріат

1) листопад 1918 р.; 2) Тимчасовий робітничо-селянський уряд України

1) грудні 1919 р.; 2) Раду Народних Комісарів

Запитання 10

До кого звертався С.Єфремов із «Листом без конверта» (19 лютого 1918р.), уривок з якого процитовано:«Серед імен, власники яких нахвалялись обернути Київ в руїну… одне ім’я спиняє на собі увагу, від якого найбільшим жахом віє. Це ваше ім’я. …серце України в залізних лещатах задушила людина, яка носить прізвище великого художника, що служив рідному краєві своїм майстерним пером… Я знав і любив вашого батька. Але я, не вагаючись, кажу: яке щастя, що він помер, як добре, що його очі не бачили й уші не чули, як син бомбардує красу землі нашої і кладе в домовину українську волю!»? 

варіанти відповідей

Остапа Лисенка

Дмитра Антоновича

Юрія Коцюбинського

Тараса Франка

Запитання 11

Авторство якого з цитованих документів НЕ НАЛЕЖИТЬ Українській Центральній Раді?

варіанти відповідей

«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії ... хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям...»

«... визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, ... ми рішуче ставимось проти ... самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

«На час до вирішення справи ...Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат...»

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...»

Запитання 12

Які політичні сили наприкінці жовтня - початку листопада 1917 р. вели збройну боротьбу за владу в Києві?

варіанти відповідей

Українська Центральна Рада, підтримана українізованими військовими частинами

більшовики, що спиралися на ради робітничих і солдатських депутатів

сердюцька дивізія генерала П.Скоропадського

анархістські збройні загоги Н.Махна

прихильники Тимчасового уряду Росії, згуртовані навколо Штабу Київського воєнного округу

частини Добровольчої армії генерала А.Денікіна

підрозділи головного отамана Армії УНР

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест