Завдання для тематичного контролю з теми" Україна в роки першої світової війни"

Додано: 22 вересня 2019
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 13 разів
30 запитань
Запитання 1

На картосхемі стрілками позначено

варіанти відповідей

«Брусиловський прорив» російських військ

бойовий шлях Українських січових стрільців.

головні напрямки дій російських військ під час Галицької битви.

наступ німецьких й австро-угорських військ під час Ґорліцького прориву

Запитання 2

Створення легіону Українських січових стрільців

варіанти відповідей

спричинено формуванням «Вільного козацтва».

було складовою процесу «українізації» частин російської армії.

відбулося за ініціативи Головної української ради.

зумовлено проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки.

Запитання 3

Результат якої події Першої світової війни дав змогу правлячим колам Росії реалізувати стратегію «…злиття землі Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа з Імперією в політичному та національному відношеннях…»?

варіанти відповідей

Галицької битви

Карпатської операції

Ґорліцького прориву

Брусиловського прориву

Запитання 4

У якому році розпочались бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни?

варіанти відповідей

1914 р.

1915 р.

1916 р.

1917 р.

Запитання 5

Укажіть один із напрямів діяльності Союзу визволення України, що існував у 1914-1918 рр.

варіанти відповідей

формування легіону Українських січових стрільців

координація акцій української громади в Державній Думі

створення громадських організацій з допомоги біженцям

допомога військовополоненим українцям

Запитання 6

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Справжнє бойове хрещення Українські січові стрільці пройшли у квітні – на початку травня 1915 р. у боях за гору поблизу Славська. Кілька разів цей важливий пункт переходив із рук в руки. Лише ціною великих втрат російським солдатам вдалося закріпитися на горі, але в цей час розпочався загальний відступ росіян із Галичини».

Де відбулися описані події?

варіанти відповідей

г. Погар

г. Маківка

г. Говерла

г. Лисоня

Запитання 7

Головна Українська Рада ставила собі за мету

варіанти відповідей

захист інтересів українців на території України

захист інтересів українців в Австро-Угорщині

захист інтересів українців у Російській імперії

захист інтересів українців у Польщі

Запитання 8

Укажіть три наслідки Першої світової війни для України.

варіанти відповідей

Відшкодування країнами Четверного союзу Україні збитків, завданих війною.

Розорення західноукраїнських земель.

Приєднання до України Криму.

Назрівання революційної кризи в Наддніпрянській Україні.

Здобуття Україною незалежності.

Створення українських збройних формувань, набуття воєнного досвіду.

Запитання 9

Які українські землі під час Першої світової війни в 1914 р. було окуповано російськими військами?

варіанти відповідей

Західне Поділля, Східну Волинь

Холмщину, Західну Волинь

Східну Галичину, Північну Буковину

Закарпаття, Мармарощину

Запитання 10

Завдання 3

В уривку з історичного джерела «Москвофіли-інтелігенти на кожному кроці показували радість з приводу вступу до Львова російських військ та намагалися їм допомогти» відображено події в Східній Галичині в

варіанти відповідей

1900 р.

1907 р.

1914 р.

1918 р.

Запитання 11

Для соціально-економічного розвитку українських земель періоду Першої світової війни було характерним

варіанти відповідей

зростання виробництва сільгосппродукції.

посилення інфляційних процесів в економіці.

збільшення виробництва продуктів нафтопереробки.

ліквідування механізмів державного регулювання економіки.

Запитання 12

Створення легіону Українських січових стрільців

варіанти відповідей

спричинено формуванням «Вільного козацтва».

було складовою процесу «українізації» частин російської армії.

відбулося за ініціативи Головної української ради.

зумовлено проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки.

Запитання 13

Найбільшу підтримку населення Наддніпрянської України в 1917 р. мала

варіанти відповідей

Найбільшу підтримку населення Наддніпрянської України в 1917 р. мала

Українська партія соціалістів-революціонерів.

Українська соціал-демократична робітнича партія.

Українська демократично-хліборобська партія.

Запитання 14

На західноукраїнських землях на початку XX ст. під гаслом «Свій до свого по своє!» розвивався

варіанти відповідей

січовий рух.

рух пластунів.

народовський рух.

кооперативний рух.

Запитання 15

Хто був засновником української організації, згаданої в уривку документа: «…поляки боялися хлопської організації… та ще в таких формах.., які вони вважали на свій виключний привілей.., а найбільше їх дражнила назва «Січ» та назви січової старшини… у цьому вбачалася їм гайдамаччина»?

варіанти відповідей

Д. Донцов

І. Боберський

Є. Петрушевич

К. Трильовський

Запитання 16

Відстоювання самодержавства, невизнання українців і білорусів як окремих народів, неподільність Російської імперії, антисемітизм - це складові програми

варіанти відповідей

«народовців».

«москвофілів».

«українофілів».

«чорносотенців».

Запитання 17

У 1907 р. на західноукраїнських землях відбулося

варіанти відповідей

відкриття у Львові окремого українського університету.

впровадження загального виборчого права для чоловіків.

започаткування політики «нової ери» в українсько-польських відносинах.

об’єднання Галичини, Буковини та Закарпаття в єдиний Коронний край.

Запитання 18

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Надходить важка історична хвиля. Вирішується доля держав і народів. Нічого не вдіяли всі зусилля дипломатії, щоб утримати мир у Європі… Війни хоче цар російський, самодержавний володар імперії, яка є історичним ворогом України… Історичний ворог України не може спокійно дивитися, що не вся Україна в його руках…»

В уривку йдеться про переддень

варіанти відповідей

балканських війн 1912–1913 рр.

Першої світової війни 1914–1918 рр.

першої війни радянської Росії з УНР 1917–1918 рр.

польсько-радянської війни 1920–1921 рр.

Запитання 19

На картосхемі позначено лінію фронту часів Першої світової війни станом на

варіанти відповідей

1914 р.

1915 р.

1916 р.

1917р.

Запитання 20

Напередодні Першої світової війни національні та спортивно-фізкультурні організації «Сокіл», «Січ», «Пласт» активно діяли на

варіанти відповідей

Буковині

Галичині

Закарпатті

Волині

Запитання 21

На картосхемі заштриховано

варіанти відповідей

межі єпархій греко-католицької церкви на початку XX ст.

території губерній, на які в 1911 р. було поширено земську реформу.

район розміщення головних підприємств синдикату «Продвугілля».

регіон масової трудової еміграції селян до Північної Америки.

Запитання 22

Одним із результатів боротьби українського національного руху на західноукраїнських землях на початку XX ст. було

варіанти відповідей

об’єднання Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття в єдиний Коронний край.

започаткування політики «нової ери» в українсько-польських відносинах.

впровадження загального виборчого права для чоловіків.

відкриття у Львові окремого українського університету

Запитання 23

Створення добровольчого легіону Українських січових стрільців у складі австро-угорської армії ініціювала

варіанти відповідей

Директорія УНР.

Рада народних комісарів.

Головна українська рада.

Українська Центральна Рада

Запитання 24

Яку назву мала воєнно-адміністративна одиниця, утворена росіянами на українських землях, що були захоплені під час Галицької битви 1914 р.?

варіанти відповідей

Галицько-Волинське генерал-губернаторство

Галицько-Волинське князівство

Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

Галицька губернія

Запитання 25

Установіть послідовність подій

А Створення Головної Української Ради (ГУР)

Б Брусиловський прорив

В Взяття Львова російськими військами

Г Початок формування легіону Українських січових стрільців 

варіанти відповідей

А Г В Б

Б А Г В

В Г Б А

Г Б В А

Запитання 26

Укажіть за уривком з історичного джерела, за допомогою якої сили планувалося «досягти більшого впливу в австрійському уряді».

«Ця сила мала бути не тільки виявом лояльності галицьких українців Австрійській монархії, але й інструментом українського політичного представництва, зокрема після закінчення війни при повому розподілі Європи. Галицькі українці планували за допомогою цієї сили досягти більшого впливу в австрійському уряді, подібно як це робив один із творців об’єднаної Італії граф К. Кавур, прем'єр королівства П’ємонту...»

варіанти відповідей

Загальної Української Ради

Союзу визволення України

Товариства українських поступовців

легіону Українських січових стрільців

Запитання 27

На картосхемі виділено територію:

варіанти відповідей

Коронного краю «Галичина» в 1917—1918 рр.

 Галицько-Буковинського генерал-губернаторства в період 1914—1915 рр.

 Галицької Соціалістичної Радянської Республіки в 1920 р.

Західноукраїнської Народної Республіки 1918—1919 рр.

Запитання 28

Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?

варіанти відповідей

вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини

 капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР

 демократична революція та повалення самодержавства в Росії

створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

Запитання 29

Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті?

варіанти відповідей

Карпатської операції 1915 р.

Горлицької операції 1915 р.

 Галицької битви 1914 р.

Брусиловського прориву 1916 р.

Запитання 30

Який підрозділ здійснював оборону гори Маківка в роки Першої світової війни?

«…здавалося, гора рухається, дихає пеклом. Так минала година за годиною. Це був третій пам’ятний день московського наступу на Маківку. Змагалися дві сили. Одна сказала: візьму будь-якою ціною, а друга відповіла: ні за яку ціну не віддам…»

варіанти відповідей

Першого українізованого корпусу

Української галицької армії (УГА)

Полк ім. Б. Хмельницького

 Українських січових стрільців (УСС)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест