24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Україна в Першій світовій війні

Додано: 21 вересня 2019
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
11 запитань
Запитання 1

1. Тимчасове захоплення військовими силами однієї держави території іншої держави має назву:

варіанти відповідей

А анексія;

Б парцеляція;

В окупація;

Г мілітаризація.

Запитання 2

«Брусиловський прорив» — це … (продовжте речення):

варіанти відповідей

А контрнаступ російських військ на Західному фронті;

Б контрнаступ російських військ на Східному фронті;

В вихід військ О. Брусилова з-під облоги поблизу міста Львів;

Г вихід військ О. Брусилова з-під облоги поблизу міста Чернівці.

Запитання 3

3. Позначте, у складі армії якої країни було утворено легіон Українських січових стрільців (УСС):

варіанти відповідей

А. Росія;

Б. Австро-Угорщина;

В. Німеччина;

Г. Франція.

Запитання 4

На які українські землі напередодні війни претендувала Російська імперія, керуючись виразом «исконно русские земли»?

варіанти відповідей

А Східна Галичина, Поділля, Закарпаття;

Б Закарпаття, Волинь, Поділля;

В Північна Буковина, Східна Галичина, Поділля;

Г Закарпаття, Східна Галичина, Північна Буковина.

Запитання 5

Командиром легіону Українських січових стрільців (УСС) в 1914 р. був призначений:

варіанти відповідей

А А. Жук;

Б С. Єфремов;

В Є. Чикаленко;

Г М. Галущинський.

Запитання 6

Галицька битва закінчилась:

варіанти відповідей

А поразкою австро-угорських військ;

Б поразкою російських військ;

В підписанням мирного договору;

Г закінчилась поразкою обох сторін.

Запитання 7

Головна Українська Рада ставила на меті:

 

варіанти відповідей

А захист інтересів українців на території України;

Б захист інтересів українців в Австро-Угорщині;

В захист інтересів українців у Польщі;

Г захист інтересів українців у Російській імперії.

Запитання 8

Програма Союзу визволення України передбачала:

 

варіанти відповідей

А автономію України у складі Австро-Угорщини;

Б автономію України у складі Російській імперії;

В утворення Української республіки;

Г заснування незалежної Української держави.

Запитання 9

Завдякі ініціативі якого центру з українських-військовополонених у 1918 р. було організовано дві дивізії синьожупанників та сірожупанників:

варіанти відповідей

А ГУР

Б ЗУР

В СВУ

Г ТУП

Запитання 10

Найбільшою бойовою операцією в історії УСС стала:

варіанти відповідей

А битва г. Маківка

Б. битва на Лисоні

В. на Ужоцькому перевалі та біля села Верецькі Вижні

Г. битва Бережани

Запитання 11

Назвіть українські території, на яких точилися воєнні дії під час Першої світової війни:

 

варіанти відповідей

А Закарпаття, Буковина, Галичина, Центральна Україна;

Б Центральна Україна, Буковина, Галичина, Волинь;

В Волинь, Закарпаття, Буковина, Галичина;

Г Галичина, Закарпаття, Волинь, Поділля.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест