25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Розгортання визвольних змагань ( тренувальний)

Додано: 4 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
195 запитань
Запитання 1

Як називався колегіальний орган, створений для керівництва повстанням проти режиму Гетьмана?

варіанти відповідей

Генеральний секретаріат

Гетьманат

Директорія

Рада Народних Комісарів

Запитання 2

У якому бою війська гетьмана П. Скоропадського зазнали поразки?

варіанти відповідей

Під Крутами

Під Мотовилівкою

Під Вапняркою

Під Чортковом

Запитання 3

Скільки членів входило до складу Директорії?

варіанти відповідей

Два

Три

Чотири

П'ять

Запитання 4

Оберіть портрет очільника Директорії:

варіанти відповідей
Запитання 5

Гетьман П. Скоропадський зрікся влади:

варіанти відповідей

29 квітня 1918 р.

14 листопада 1918 р.

14 грудня 1918 р.

26 грудня 1918 р.

Запитання 6

Яка подія сталася 22 січня 1919 р. в Києві?

варіанти відповідей

Придушення повстання на заводі "Арсенал"

Інтервенція військ Антанти

Проголошено Акт Соборності

Відкрився Трудовий Конгрес

Запитання 7

Коли Директорія УНР оголосила війну Радянській Росії?

варіанти відповідей

16 січня 1919

19 січня 1919

12 січня 1919

5 лютого 1919

Запитання 8

Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії – це

варіанти відповідей

Український Національний союз

Всеукраїнські Установчі збори.

Трудовий Конгрес України

Головна Українська Рада.

Запитання 9

На фото зображений

варіанти відповідей

командуючий Легіону Українських січових стрільців М.Галущинський

командир Революційної повстанської армії України Н.Махно

головнокомандувач Української галицької армії М.Тарнавський

головний отаман Армії Української Народної Республіки С.Петлюра

Запитання 10

Із якою метою Директорія УНР ініціювала заходи, описані в уривку з історичного джерела: «Ми, уповноважена волею трудящих України... Директорія, поваливши ненависний гетьманський режим, найближчим часом скличемо Конгрес усього трудового люду України. Делегатів обиратимуть на чесних і соціально справедливих засадах: від селянської курії – 71,4 %, від робітничої – 22,2 %, від трудової інтелігенції – 6,4 %...»?


варіанти відповідей

узаконення повної націоналізації промислових підприємств і поміщицьких господарств

санкціонування утворення Української автокефальної православної церкви

започаткування широкомасштабних заходів політики «коренізації»

розв’язання проблем організації влади та визначення форми державного устрою

Запитання 11

До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили

варіанти відповідей

В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.

С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош.

В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський.

М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра.

Запитання 12

Офіційна назва України за часів Директорії:

варіанти відповідей

Українська Держава

Українська Демократична Республіка

Українська Народна Республіка

Українська Соціалістична Республіка

Запитання 13

Мета виникнення Директорії:

варіанти відповідей

відновлення в Україні влади Центральної Ради

встановлення в Україні радянської влади

керівництво збройною боротьбою з гетьманським режимомі його повалення

стабалізація влади в Україні

Запитання 14

Головою Директорії УНР після її утворення став:

варіанти відповідей

М.Грушевський

В.Винниченко

А. Макаренко

С.Петлюра

Запитання 15

Головним Отаманом військ УНР став:

варіанти відповідей

М.Грушевський

В.Винниченко

А. Макаренко

С.Петлюра

Запитання 16

Що з переліченого стосується Директорії УНР?

1.Проголошення гасла «єдиної та неделимої Росії»

2.Проведення Трудового конгресу

3.Проголошення акта Злуки УНР з ЗУНР

4.Ліквідація органів місцевого самоврядування.

5.Війна з більшовицькою та білогвардійською Росією

6.Жорсткі німецькі реквізиції


варіанти відповідей

1, 4, 6

2, 3, 5

2, 4, 6

3, 5, 6

Запитання 17

“Отаманщина” у 1919 р. в історії УНР була періодом:

варіанти відповідей

найвищого піднесення воєнної активності Дієвої армії УНР

зростання безконтрольності у військах Директорії, безладу і паралічу влади

 масового прояву національної свідомості і патріотизму селянства, що створював загони на чолі з народними отаманами

закономірним проявом анархістських настроїв в суспільстві

Запитання 18

Зміни в керівництві Директорією, які сталися в лютому 1919 р.:


варіанти відповідей

Володимир Винниченко змінив на посту голови Сергія Остапенка.

Сергій Остапенко змінив на посту голови Євгена Пегрушевича.

Симон Петлюра змінив на посту голови Володимира Винниченка.

Євген Петрушевич змінив на посту голови Симона Петлюру.

Запитання 19

Яка подія сприяла проголошенню декларації Директорії УНР?

«Уповноважена силою і волею трудящих класів України верховна влада Української Народної Республіки, Директорія, цими заходами довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Слідуючим етапом нашої революції є творення нових, справедливих, здорових і відповідних до реального відношення сил у державі, соціальних і політичних форм».


варіанти відповідей

початок антигетьманського повстання

повалення гетьманської влади і вступ Директорії до Києва

початок роботи Трудового конгресу

оголошення Директорією УНР війни Радянській Росії

Запитання 20

Якому періоду Української революції та боротьби за збереження державності найбільш характерне таке явище, як «отаманщина»?


варіанти відповідей

Українській Народній Республіці часів УЦР

Українській Державі П. Скоропадського

Українській Народній Республіці часів Директорії

Українській Соціалістичній Радянській Республіці

Запитання 21

Політична сила, яка організувала успішне повстання проти гетьмана:


варіанти відповідей

анархо-комуністи (махновці).

есери-боротьбисти.

Комуністична партія (більшовиків) України.

Український національний союз.

Запитання 22

Коли Директорія припинила своє існування?

варіанти відповідей

У квітні 1919 р.

У травні 1919 р.

У вересні 1919 р.

У листопаді 1919 р.

Запитання 23

Хто підписав Варшавський договір?

варіанти відповідей

Польща та УНР

Радянська Росія та Польща

УНР та Радянська Росія

УНР та Антанта

Запитання 24

Яка подія сталася 22 січня 1919 р. в Києві?

варіанти відповідей

Придушення повстання на заводі "Арсенал"

Інтервенція військ Антанти

Проголошено Акт Соборності

Відкрився Трудовий Конгрес

Запитання 25

Вкажіть портрет отамана повстанських загонів на Катеринославщині?

варіанти відповідей
Запитання 26

Хто очолив уряд відродженої УНР?

варіанти відповідей
Запитання 27

Гетьман П. Скоропадський зрікся влади:

варіанти відповідей

29 квітня 1918 р.

14 листопада 1918 р.

14 грудня 1918 р.

26 грудня 1918 р.

Запитання 28

Оберіть портрет очільника Директорії:

варіанти відповідей
Запитання 29

Скільки членів входило до складу Директорії?

варіанти відповідей

Два

Три

Чотири

П'ять

Запитання 30

Оберіть портрет Гетьмана Української держави:

варіанти відповідей
Запитання 31

Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено 

варіанти відповідей

загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням.

відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків.

відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.

завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам.

Запитання 32

Державний переворот, що зумовив перехід влади до П.Скоропадського , відбувся

варіанти відповідей

28 квітня 1918 p.

18 квітня 1918 p.

29 квітня 1918 р.

 30 квітня 1918 р.

Запитання 33

За часів правління гетьмана П. Скоропадського Україну переіменовано на

варіанти відповідей

Українську Державу

Українську Соціалістичну Радянську Республіку

Соборну Українську Народну Республіку

Українську Народну Республіку

Запитання 34

Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР?

«Уповноважена силою і волею трудящих України… Директорія цим заходом довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Наступним етапом нашої революції є творення нових, справедливих… соціальних і політичних форм».

варіанти відповідей

завершення війни з радянською Росією

укладення Варшавської угоди

анулювання Брест-Литовського мирного договору

повалення гетьманського режиму П. Скоропадського

Запитання 35

Назвіть прізвище першого президента Української академії наук.

варіанти відповідей

 В. Винниченко

В. Вернадський

 О. Богомолець

М. Грушевський

Запитання 36

У жовтні 1918 р. було створено два українські державні університети в містах

варіанти відповідей

Львів, Харків

Київ, Львів

Харків, Кам’янець-Подільський

Кам’янець-Подільській, Київ.

Запитання 37

До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили

варіанти відповідей

В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.

С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош.

В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський.

М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра.

Запитання 38

Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії – це

варіанти відповідей

Український Національний союз

Всеукраїнські Установчі збори.

Трудовий Конгрес України

Головна Українська Рада.

Запитання 39

Президентом ЗУНР був:

варіанти відповідей

Є.Петрушевич

О.Барвінський

С.Петлюра

К.Левицький

Запитання 40

Чортківська офензива — це:

варіанти відповідей

наступ полків на війська ЗУНР, який завершився розгромом УГА під Чортковим

спільний наступ військ УГА та Директорії на позиції Денікіна, який розпочався поблизу Чорткова

успішний наступ УГА на польські позиції, що розпочався під Чортковом і дав змогу тимчасово повернути під український контроль значну частину захопленої території ЗУНР

похід українських військ УНР по тилах Добровольчої армії А.Денікіна та Червоної армії

Запитання 41

Який документ містить таке положення?

«Віднині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднаними дружними зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну, самостійну Державу Українську на благо і щастя всього її трудового люду.»

варіанти відповідей

Акт Злуки УНР і ЗУНР

ІV Універсал

Грамота гетьмана П. Скоропадського «До всього українського народу»

 Варшавський договір

Запитання 42

14 березня 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння:

варіанти відповідей

Східною Галичиною

Закерзонням

Волинню

Поділлям

Запитання 43

Назвіть діяча, який мав історичне прізвисько «батько»

варіанти відповідей

М. Григор'єв

Д. Терпило

Зелений

Н. Махно

Запитання 44

Ватажками селянського повстанського руху в Україні в 1919 – 1920 рр. були

варіанти відповідей

М. Григор’єв, Н. Махно

М.Муравйов, В Антонов-Овсїєнко

А. Денікін, П. Врангель

С. Петлюра, М. Омельянович-Павленко

Запитання 45

Однією з причин падіння Української Центральної Ради (УЦР) була:

варіанти відповідей

втрата УЦР підтримки серед широких верств населення

відмова УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору

реалізація УЦР аграрної реформи та передання всієї землі селянам

відкрита підтримка УЦР селянських виступів і робітничих страйків

Запитання 46

Збройні групи робітників, створені в травні 1918 р. для вилучення хлібних «надлишків» у селян, називалися:

варіанти відповідей

чорносотенці

продзагони

комбіди

двадцятип’ятитисячники

Запитання 47

П. Скоропадський здійснив переворот і був проголошений гетьманом України за згоди і підтримки:

варіанти відповідей

першого з’їзду рад, що відбувся у Харкові

керівників Білого руху Півдня Росії

німецько-австрійської окупаційної адміністрації

 лідерів Української Центральної Ради

Запитання 48

Укладення якого міжнародного договору викликано такий коментар сучасника: «Польща та більшовицька Росія поділились українськими землями, як колись в Андрусово в 1667 році»?

варіанти відповідей

 Брестського договору 1918 р.

Варшавського договору 1920 р.

Рапалльського договору 1922 р.

Ризького договору 1921 р.

Запитання 49

Що відіграло вирішальну роль у вигнанні більшовиків з України навесні—влітку 1919 р.?

варіанти відповідей

спільний наступ об’єднаних українських армій

 селянський повстанський рух

 наступ німецької та австро-угорської армій

наступ Білої армії генерала А. Денікіна

Запитання 50

Яка подія увійшла в історію під назвою «Листопадовий зрив»?

варіанти відповідей

наступ військ ЗУНР у листопаді 1918 р. на Перемишль

повстання проти гетьмана П. Скоропадського, очолюване Директорією

повстання робітників заводу «Арсенал» у Києві

повстання українських підрозділів у Львові 1 листопада 1918 р., встановлення української влади в місті

Запитання 51

Міжнародна ізоляція, кількісна перевага військ противника й те, що доводилось вести боротьбу одразу на три фронти, ідеологічні та психологічні розбіжності між галичанами і наддніпрянцями, погане забезпечення армій провіантом і зброєю, епідемії, передчасні холоди, еміграція головних провідників — це причини:

варіанти відповідей

поразки українських армій у боротьбі за незалежність

 провалу агресії країн Антанти


поразки більшовиків в Україні

поразки білогвардійців

Запитання 52

Позначений на картосхемі наступ Армії УНР і УГА призвів до:

варіанти відповідей

«Київської катастрофи»

 повалення влади гетьмана П. Скоропадського

 «Листопадового зриву»

 проголошення Української Народної Республіки

Запитання 53

Міністр освіти М. Василенко в уряді гетьмана П. Скоропадського стверджував: «Якщо є прагнення створити українську народну інтелігенцію, український університет, …повинна бути наука українською мовою. Я повністю погоджуюся з М. Грушевським, який стверджує, що тільки тоді українство як нація отримає вагу у світі, коли зможе створити серйозну українську науку». Як була реалізована проголошена ідея?

варіанти відповідей

система середньої і вищої освіти була повністю українізована

центр діяльності Наукового товариства ім. Т. Шевченка було перенесено зі Львова до Києва

у всіх великих містах були відкриті українські університети

було створено Українську академію наук

Запитання 54

На ілюстрації зображений:

варіанти відповідей

головнокомандуючий Української галицької армії М. Тарнавський

командир Революційної повстанської армії Н. Махно

головний отаман Армії Української Народної Республіки С. Петлюра

 командир легіону Українських січових стрільців М. Галущинський

Запитання 55

Якого договору стосується цитований нижче документ?

«Строго секретно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів… мир з Україною мусить бути підписаний якнайскоріше. На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можна задовольнити… За це Україна зобов’язується до якнайскорішого постачання хліба».


варіанти відповідей

Варшавського договору Директорії УНР та Польської Республіки

Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками

Ризького договору між Польщею та радянськими республіками

договору між Українською Державою та Всевеликим Військом Донським

Запитання 56

У своїй зовнішній політиці гетьман П. Скоропадський орієнтувався на 

варіанти відповідей

держави Малої Антанти 

країни Антанти 

Центральні держави 

 радянську Росію 

Запитання 57

«Взагалі мусимо дивитися на Варшавський договір як на тимчасовий вихід з тяжкої ситуації. Треба нам якось зміцнити свої сили для того, щоб продовжувати боротьбу з нашим головним ворогом — Московщиною», — так пояснював свої дії 

варіанти відповідей

П. Скоропадський 

С. Петлюра 

Є. Петрушевич 

 М. Грушевський 

Запитання 58

Що було спільним для політики гетьмана П. Скоропадського і генерала А. Денікіна на території України?  

варіанти відповідей

Закриття українських шкіл, газет, журналів

Налагодження діалогу з опозиційними партіями

Відновлення поміщицького землеволодіння

Ведення бойових дій проти військ Червоної армії

Запитання 59

Що було спільним для політики гетьмана П. Скоропадського і генерала А. Денікіна на території України?  

варіанти відповідей

Закриття українських шкіл, газет, журналів

Налагодження діалогу з опозиційними партіями

Відновлення поміщицького землеволодіння

Ведення бойових дій проти військ Червоної армії

Запитання 60

На ілюстрації зображений:

варіанти відповідей

Головний отаман Армії Української Народної Республіки С. Петлюра

Головнокомандуючий Української галицької армії М. Тарнавський

Командир Революційної повстанської армії Н. Махно

Командир легіону Українських січових стрільців М. Галущинський

Запитання 61

Із запропонованого переліку тверджень оберіть ті, у яких йдеться про П. Скоропадського

варіанти відповідей

Походив зі старовинного українського козацько-шляхетського роду

Був членом Української Центральної Ради, головою Українського військового генерального комітету, генеральним секретарем військових справ

У квітні 1918 року на Всеукраїнському з'їзді хліборобів обраний гетьманом

У жовтні 1917 р. на з'їзді вільного козацтва обраний військовим отаманом

Очоливши державу, розпустив УЦР, скасував закони й розпорядження Генерального секретаріату і Тимчасового уряду

Схилявся до зближення з більшовицькою Росією

Очолював делегацію УНР на переговорах у Брест-Литовську

Запитання 62

Із запропонованого переліку подій укажіть ту, що відбулася раніше за інші

варіанти відповідей

Звернення П. Скоропадського з "Грамотою до всього українського народу"

Підписання Брест-Литовського мирного договору з Центральними державами

Обрання П. Скоропадського гетьманом на Всеукраїнському з'їзді хліборобів

Заснування УКраїнської Національної академії наук

Запитання 63

 Що з переліченого стосується внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського?

варіанти відповідей

1) Відновлення 8-годинного робочого дня

2) відновлення поміщицького землеволодіння

3) відновлення права приватної власності

4) відкриття національної Академії наук

5) установлення національно-персональної автономії

6) створення Української Галицької армії

7) відновлення цензури

Запитання 64

Укажіть явище, відображене в цитованому джерелі, та добу в історії України, коли це явище відбувалося.

«...Тут не йдеться про тих дрібних отаманчиків, що організували повстанські загони і керували ними... Часто на чолі цих повстанських загонів стояли кадрові старшини, що перед революцією... були на фронті... Деякі повстанці навіть виступали під українськими прапорами і заявляли, що вони борються за Українську Народну Республіку» 

варіанти відповідей

«Самостійники», Українська Центральна Рада

«отаманщина», Директорія УНР

«більшовизм», Директорія УНР

«народництво», УРСР

Запитання 65

Оберіть риси політики більшовиків в Україні т. зв. "воєнний комунізм" (чотири правильні відповіді)

варіанти відповідей

Націоналізація всіх підприємств

Запровадження загальної трудової повинності

Дозвіл приватної торгівлі

Продовольча розкладка

Демілітаризація праці

Карткова система постачання міського населення

Запитання 66

Установіть послідовність подій.

А державний переворот і прихід до влади Павла Скоропадського.

Б Берестейський мир між УНР і державами Четверного союзу.

В утворення Директорії.

Г утворення Академії наук.

варіанти відповідей

БАГВ

БВГА

БГВА

БГАВ

Запитання 67

Позначте назву держави гетьмана П. Скоропадського:

варіанти відповідей

Україна

Українська Держава

Українська Народна Республіка 

УСРР

Запитання 68

Коли відбувся гетьманський переворот?  

варіанти відповідей

29 серпня 1918 року

29 березня 1918 року

04 березня 1917 року

29 квітня 1918 року

Запитання 69

Яка подія увійшла в історію під назвою «Листопадовий зрив»?

варіанти відповідей

Повстання українських підрозділів у Львові, встановлення української влади в місті

Наступ військ ЗУНР у листопаді 1918 р. на Перемишль

Повстання проти гетьмана П. Скоропадського, очолюване Директорією

Виступ П. Скоропадського проти Української Центральної Ради

Запитання 70

Із якого приводу Ф. Швець виголосив таку промову: «Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська України — в одну Велику Україну... Віднині Український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу»?

варіанти відповідей

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

Підписання Акта злуки ЗУНР і УНР

Оприлюднення «федеративної грамоти» гетьманом П. Скоропадським

Оприлюднення ІV Універсалу УЦР

Запитання 71

Яку назву отримав уряд ЗУНР?

варіанти відповідей

Генеральний секретаріат

Народний секретаріат

Державний секретаріат

Запитання 72

Хто став президентом ЗУНР?   

варіанти відповідей
Запитання 73

На ілюстрації зображений:

варіанти відповідей

командир легіону Українських січових стрільців М. Галущинський

головнокомандуючий Української галицької армії М. Тарнавський

 головний отаман Армії Української Народної Республіки С. Петлюра

Запитання 74

Яка країна окупувала Північну Буковину в листопаді 1918 р.

  

  

варіанти відповідей

Чехословаччина

Угорщина

Польща

Румунія

Запитання 75

Чортківська офензива — це наступальна операція …

     

    

варіанти відповідей

польської армії, внаслідок якої УГА вимушена була переправитися на лівий берег р. Збруч, де згодом об’єдналася з Армією УНР

польської армії, внаслідок якої вона окупувала Покуття разом із Коломиєю і Снятином

УГА, внаслідок якої Львів було визволено від поляків, які утримували його ще з осені минулого року

УГА, внаслідок якої вона потіснила поляків по всій лінії фронту, але згодом змушена була відступити за р. Збруч.

Запитання 76

Де виникла Холодноярська республіка в 1919 році?

варіанти відповідей

Херсонщині

Харківщині

Черкащині

Запитання 77

Який термін пропущено у фрагменті спогадів Антона Денікіна про П. Скоропадського?

«….. Національний шовінізм й …….. було покладено в основу програми гетьманського уряду. Сам гетьман в офіційних виступах урочисто проголошував самостійність України на вічні часи й паплюжив Росію, «під ярмом якої Україна стогнала протягом двох століть»… Кадетське міністерство не поступалося в шовіністичних заявах і в прямих діях, міністр внутрішніх справ Кістяківський запроваджував закон про українське громадянство й присягу…»

варіанти відповідей

мілітаризація

русифікація

українізація

радянізація

Запитання 78

Збройна боротьба війська УНР за незалежність України завершилася подією:

варіанти відповідей

 Бій біля станції Крути

«Київська катастрофа»

Другий Зимовий похід армії УНР

Запитання 79

Назва якої установи є зайвою в переліку?

Українська держава П.Скоропадського: Український національний архів-Український історичний музей-Українська державна академія мистецтв-Українська національна бібліотека.

варіанти відповідей

Українська національна бібліотека.

Українська державна академія мистецтв

Український історичний музей

Український національний архів

Запитання 80

Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії — це

варіанти відповідей

Український Національний союз

Всеукраїнські Установчі збори

Трудовий конгрес України

Головна Українська Рада

Запитання 81

Чи правильні твердження? 

1 Німеччина прагнула перетворити Україну на маріонеткову державу; в економічній сфері її найближчою метою був вивіз продовольства і сировини, у перспективі - встановлення цілковитого контролю за ринком, торгівлею та промисловим потенціалом;

2 у політичній сфері українська держава потрібна була Німеччині і як своєрідна противага більшовицькій Росії, і як слухняний суб'єкт міжнародного права; очевидно, саме тому німецька сторона змусила П. Скоропадського дати їй письмове зобов'язання не допускати скликання українських Установчих зборів. 


варіанти відповідей

обидва твердження неправильні

тільки 1 твердження правильне

обидва твердження правильні

тільки 2 твердження правильне

Запитання 82

Коли був проголошений "Акт Злуки УНР і ЗУНР"?

варіанти відповідей

21 січня 1918 року

9 лютого 1918 року

22 січня 1919 року

21 квітня 1920 року

Запитання 83

Назвіть повстанських отаманів часів Директорії (три варіанти): 

  

варіанти відповідей

Симон Петлюра

Никифор Григор'єв

Нестор Махно

Євген Коновалець

Зелений (Данило Терпило)

Григорій Котовський

Запитання 84

Установіть відповідність між назвами державних утворень та їхніми політичними лідерами.

1. УНР доби УЦР.

2. Українська Держава.

3. УНР часів Директорії.

4. Радянська УНР.


А) П. Скоропадський.

Б) С. Петлюра.

В) А. Волошин.

Г) Г. П'ятаков.

Д) М. Грушевський.

варіанти відповідей

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А

1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г

1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-А

1-Д; 2-А; 3-Б; 4-Г

Запитання 85

Встановіть послідовність подій.

А) Другий Зимовий похід армії УНР.

Б) Проголошення ЗУНР.

В) Радянсько-польська війна.

Г) Прихід Директорії до влади.

варіанти відповідей

Б, Г, В, А

Г, В, А, Б

А, Б, В, Г

Б, А, Г, В

Запитання 86

Події другої війни радянської Росії з УНР збіглися в часі з (три відповіді)

варіанти відповідей

1 проголошенням Акта злуки УНР і ЗУНР;

2 укладенням Брестського миру УНР з Центральними державами;

3 окупацією військами Антанти півдня України;

4 проголошенням незалежності УНР;

5 переїздом Директорії з Винниці до Проскурова, згодом на терени ЗУНР;

6 укладенням політичного та військового союзу УНР та Польщі.

Запитання 87

Політика "воєнного комунізму" передбачала:

варіанти відповідей

Відмову від примусових мобілізацій,створення концесій, легалізацію підприємницької діяльності

Матеріальне стимулювання праці, розподіл продовольства за картками, націоналізацію банків

Повернення поміщицького землеволодіння, запровадження ринкової економіки, введення нових грошей - червінців

Продовольчу розкладку, заборону приватної торгівлі,націоналізацію всіх підприємств

Запитання 88

Рейд військових з’єднань Армії УНР тилами радянських і білогвардійських військ у грудні 1919 – травні 1920 рр. увійшов в історію під назвою:

варіанти відповідей

Перший Зимовий похід армії УНР

Другий Зимовий похід армії УНР

«Чортківська офензива»

«Київська катастрофа»

Запитання 89

«Взагалі мусимо дивитися на Варшавський договір як на тимчасовий вихід з тяжкої ситуації. Треба нам якось зміцнити свої сили для того, щоб продовжувати боротьбу з нашим головним ворогом — Московщиною», — так пояснював свої дії:

варіанти відповідей

М. Грушевський 

С. Петлюра

Є. Петрушевич 

В. Винниченко

Запитання 90

Визначте політичного діяча, якого було обрано головою Директорії:

варіанти відповідей
Запитання 91

Визначте одну з причин польсько-радянської війни:

варіанти відповідей

Прагнення лідерів білого руху відновити «єдину і неподільну» Росію

Прагнення лідерів Української Народної Республіки увійти до складу Польщі

Прагнення лідерів Польщі відновити українську державу в етнографічних межах

Прагнення лідерів радянської Росії «розпалити пожежу» світової революції

Запитання 92

Встановіть послідовність подій.

А) Державний переворот і прихід до влади Павла Скоропадського.

Б) Берестейський мир між УНР і державами Четверного союзу.

В) Утворення Директорії.

Г) Утворення Української Академії наук.

варіанти відповідей

А, В, Б, Г

Б, А, В, Г

В, Г, Б, А

Г, Б, А, В

Запитання 93

Встановіть відповідність.

1. Воєнний комунізм.

2. Директорія.

3. Отаманщина.

4. Соборність.


А) Анархічне явище в українському русі, невизнання влади.

Б) Економічна політика більшовиків.

В) Ідея об'єднання усіх етнічних українських земель.

Г) Колегіальний орган виконавчої влади з декількох осіб.

Д) Нічим не обмежена влада особи, групи, класу.

варіанти відповідей

1-В; 2-Д; 3-А; 4-Г

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Д

Запитання 94

Завершіть висловлювання сучасника про події першої половини 1919 р.:

"Що більш в Україну вдиралися більшовики, то більш росла орієнтація на ..."

варіанти відповідей

Антанту

Польщу

Четверний союз

Добровольчу армію А.Денікіна

Запитання 95

На якому з фотопортретів зображено історичного діяча, про якого йдеться в джерелі?

Ісаак Мазепа у своїй праці «Україна в огні й бурі революції» розповідав : « Він був головним творцем української армії. Це він своїм ентузіазмом, енергією і глибокою вірою в українську справу більше, як хто інший з тодішніх українських провідників, допоміг відродити століттями приспане національне почуття і дух боротьби за власну державність у нашім народі. І в смутній добі найбільшого політичного хаосу на Україні, на початку 1919 р., коли захиталися в своїй вірі в сили українського народу Грушевський, Винниченко й інші... зостався на своїм місці, вів дальше непримиренну боротьбу проти московських окупантів..."

варіанти відповідей
Запитання 96

Про причини якої події/явища/процесу йдеться у твердженнях?

Згортання революційних завоювань, досягнутих у зв'язку з падінням самодержавства; війна влади із селянськими масами, які бажали негайно поділити поміщицьку землю на зрівняльних засадах; виникнення опозиції влади; поразка Німеччини у Першій світовій війні; нездатність влади спертися на війська Антанти.

варіанти відповідей

початок першої війни РСФРР і УНР

падіння Української держави П.Скоропадського

встановлення денікінського режиму в Україні

підписання С.Петлюрою Варшавської угоди з Польщею.

Запитання 97

Установіть відповідність між подіями та їх результатами й наслідками.

1 Другий Зимовий похід Армії УНР

2 Прихід до влади гетьмана П. Скоропадського

3 Брест-Литовський договір між УНР і державами Четверного союзу

4 Розгром П. Врангеля в Криму


А Націоналізація промисловості, створення сільськогосподарських комун

Б Відновлення права приватної власності на землю, створення державного бюджету

В Відновлення влади Української Центральної Ради в умовах окупації

Г Припинення широкомасштабних бойових дій на території України

Д Завершення збройної боротьби за незалежність України

варіанти відповідей

А,Б,В,Г

Г,В,А,Б

Д,А,Б,В

Д,Б,В,Г

Запитання 98

Впізнайте історичну особу за описом.

"Український політичний і військовий діяч, командувач Революційної повстанської армії України, керівник селянського повстанського руху 1918–1921 років, відомий анархіст і тактик ведення партизанської війни".  

варіанти відповідей

Нестор Маxно

М.Омелянович-Павленко

Борис Мартос

Євген Петрушевич

Запитання 99

Вкажіть, як називалися регулярні війська ЗУНР?

варіанти відповідей

Українські Січові Стрільці

Військовий клуб ім. Полуботка

Полк ім. Б. Хмельницького

Українська галицька армія

Запитання 100

У кажіть фото державного діяча, який у квітні 1918 р. прийшов до влади в Україні в результаті державного перевороту.

варіанти відповідей
Запитання 101

Завершіть речення.

Чортківська офензива - це наступальна операція ....

варіанти відповідей

УГА, унаслідок якої вона відвоювала майже половину території, окупованої польськими військами

польської армії, унаслідок якої вона окупувала Покуття разом із Коломиєю та Снятином

польської армії, унаслідок якої УГА вимушена була переправитися на лівий берег р. Збруч, де згодом об′єдналася з Армією УНР

УГА, унаслідок якої Львів було визволено від поляків, які утримували його ще з осені минулого року

Запитання 102

Вставте пропущене.

18 - 19 жовтня 1918 р. у Львові на конституанті (зібранні) українських депутатів австрійського парламенту, послів (депутатів) галицького і буковинського крайових сеймів, представників національних політичних партій Галичини й Буковини, духівництва утворено ____________ - політичний представницький орган українського населення Австро-Угорщини

варіанти відповідей

Українську Центральну Раду

Українську Національну Раду

Генеральний секретаріат

Державний секретаріат

Запитання 103

Верства населення на яку орієнтувався гетьман

варіанти відповідей

Великі землевласники

Дрібні підприємці

Не заможні селяни

Висококваліфіковані робітники

Запитання 104

Про яке державне утворення йдеться в уривку з історичного джерела:«Характер державної системи … складно визначити …, найправдоподібніше це мала бути конституційна монархія, відмінна від традиційної самодержавної системи в Росії … її характер визначався … української історичною традицією …»?

варіанти відповідей

Українську Народну Республіку доби Директорії

Українську Народну Республіку доби Центральної Ради


Західноукраїнську Народну Республіку


Українську Державу гетьмана П. Скоропадського


Запитання 105

Коли Павло Скоропадський зрікається влади ?

варіанти відповідей

14 вересня 1918 року

14 жовтня 1918 року

14 листопада 1918 року

14 грудня 1918 року

Запитання 106

Вкажіть зміни у становищі робітників за часів П. Скоропадського

варіанти відповідей

А) відновлення старих порядків, повернення підприємств колишнім власникам, обмеження прав робітників, зростання робочого дня


Б) започаткування переведення промисловості на соціалістичні основи господарювання

В) захист інтересів робітників, підтвердження їхніх прав, наданих УЦР

Г) продовження реформаторського курсу УЦР, запровадження "державного контролю" над виробництвом і розподілом

Запитання 107

У яких твердженнях ідеться про досягнення Гетьманату в національно-культурній політиці

варіанти відповідей

1) створення мобільних засобів політичної агітації -агітпоїздів, агітмайданчиків, агітпароплавів

2) відкриття нових українських університетів у Києві і Кам'янці-Подільському

3) створення у Київському,Харківському, Одеському університетах кафедр української мови,літератури,історії та права

4) реорганізація всіх типів шкіл у єдину загальноосвітню трудову семирічну школу

5) знесення пам'ятників,споруджених царям та їхнім слугам

6) ухвалення закону про обов'язкове вивчення української мови і літератури, історії та географії України

ліквідація неписьменності серед усіх верств населення.

Запитання 108

Укажіть явище, відображене в цитованому джерелі, та добу в історії України, коли це явище відбувалося.

«...Тут не йдеться про тих дрібних отаманчиків, що організували повстанські загони і керували ними... Часто на чолі цих повстанських загонів стояли кадрові старшини, що перед революцією... були на фронті... Деякі повстанці навіть виступали під українськими прапорами і заявляли, що вони борються за Українську Народну Республіку» 

варіанти відповідей

«Самостійники», Українська Центральна Рада

«отаманщина», Директорія УНР

«більшовизм», Директорія УНР

«народництво», УРСР

Запитання 109

Хто очолив Директорію?


варіанти відповідей

  В. Чехівський

  В. Винниченко

  С. Петлюра

 М. Грушевський

Запитання 110

Офіційна назва України за часів Директорії:

 

варіанти відповідей

 Українська Соціалістична Республіка

  Українська Народна Республіка

  Українська Демократична Республіка

 Українська Держава

Запитання 111

Яка країна окупувала Північну Буковину в листопаді 1918 р.

  

  

варіанти відповідей

Чехословаччина

Угорщина

Польща

Румунія

Запитання 112

"Трикутник смерті"-  історичний термін, яким характеризують ситуацію українських національних сил у 1919 році, коли Українська Народна Республіка опинилася в оточенні

варіанти відповідей

більшовицьких, білогвардійських та румунських військ

більшовицьких, білогвардійських та німецьких військ

румунських, білогвардійських та польських військ

більшовицьких, білогвардійських та польських військ

Запитання 113

Яку назву отримав уряд ЗУНР?


 

варіанти відповідей

 Рада Міністрів

  Народний секретаріат

  Державний секретаріат

 Генеральний секретаріат

Запитання 114

Оберіть фото Президента ЗУНР

варіанти відповідей
Запитання 115

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання

«Під сильним напором польських сил, за браком амуніції та інших матеріалів Галицька армія буде змушена перейти річку Збруч та шукати опору |підтримку| на широких ланах Великої України. Із цих причин командування Галицької армії звертається з проханням до головного Отамана - призначити район виключно для Галицької армії, - де армія змогла б відпочити та впорядкуватися...»

До кого з діячів, зображених на фото, зверталося командування Галицької армії?

варіанти відповідей
Запитання 116

Рада послів Антанти підтвердила право Польщі на володіння Галичиною за умови надання автономії і забезпечення прав національних меншин.

варіанти відповідей

1923 року

1919 року

1918 року

1917 року

Запитання 117

Українські землі, окреслені на картосхемі жирною лінією, увійшли до складу УНР в результаті

варіанти відповідей

проголошення Акту Злуки.

проведення «Чортківської офензиви»

проголошення ІІІ Універсалу УЦР

Польсько-української війни

Запитання 118

Яку умову виставила Антанта Директорії в 1919 році під час її прохання про допомогу?

варіанти відповідей

помиритися з Росією

приєднатися до Польщі

відійти від соціалістичних принципів

сприяти розвитку товарно - грошових відносин

Запитання 119

Встановіть послідовність подій.

А) Державний переворот і прихід до влади Павла Скоропадського.

Б) Берестейський мир між УНР і державами Четверного союзу.

В) Утворення Директорії.

Г) Утворення Української Академії наук.

варіанти відповідей

А, В, Б, Г

Б, А, В, Г

В, Г, Б, А

Г, Б, А, В

Запитання 120

Визначте зміст Ризького мирного договору:

варіанти відповідей

Територія Української Народної Республіки обмежувалася Східною Галичиною

Польща виплачує п'ять відсотків боргів Російської імперії

Польща визнавала існування Української Соціалістичної Радянської Республіки

Громадяни польської національності депортувалися на територію Польщі

Запитання 121

Визначте одну з причин польсько-радянської війни:

варіанти відповідей

Прагнення лідерів білого руху відновити «єдину і неподільну» Росію

Прагнення лідерів Української Народної Республіки увійти до складу Польщі

Прагнення лідерів Польщі відновити українську державу в етнографічних межах

Прагнення лідерів радянської Росії «розпалити пожежу» світової революції

Запитання 122

«Взагалі мусимо дивитися на Варшавський договір як на тимчасовий вихід з тяжкої ситуації. Треба нам якось зміцнити свої сили для того, щоб продовжувати боротьбу з нашим головним ворогом — Московщиною», — так пояснював свої дії:

варіанти відповідей

М. Грушевський 

С. Петлюра

Є. Петрушевич 

В. Винниченко

Запитання 123

Політика "воєнного комунізму" передбачала:

варіанти відповідей

Відмову від примусових мобілізацій,створення концесій, легалізацію підприємницької діяльності

Матеріальне стимулювання праці, розподіл продовольства за картками, націоналізацію банків

Повернення поміщицького землеволодіння, запровадження ринкової економіки, введення нових грошей - червінців

Продовольчу розкладку, заборону приватної торгівлі,націоналізацію всіх підприємств

Запитання 124

Рейд військових з’єднань Армії УНР тилами радянських і білогвардійських військ у грудні 1919 – травні 1920 рр. увійшов в історію під назвою:

варіанти відповідей

Перший Зимовий похід армії УНР

Другий Зимовий похід армії УНР

«Чортківська офензива»

«Київська катастрофа»

Запитання 125

Із якого приводу Ф. Швець виголосив таку промову: «Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська України — в одну Велику Україну... Віднині Український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу»?

варіанти відповідей

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

Підписання Акта злуки ЗУНР і УНР

Оприлюднення «федеративної грамоти» гетьманом П. Скоропадським

Оприлюднення ІV Універсалу УЦР

Запитання 126

Яка подія увійшла в історію під назвою «Листопадовий зрив»?

варіанти відповідей

Повстання українських підрозділів у Львові, встановлення української влади в місті

Наступ військ ЗУНР у листопаді 1918 р. на Перемишль

Повстання проти гетьмана П. Скоропадського, очолюване Директорією

Виступ П. Скоропадського проти Української Центральної Ради

Запитання 127

Наступальна операція Української галицької армії в ході українсько-польської війни 1918-1919 рр.:

варіанти відповідей

Вовчухівська операція

Чортківська офензива

Брусиловський прорив

Битва під Мотовилівкою

Запитання 128

Вкажіть, як називалися регулярні війська ЗУНР?

варіанти відповідей

Українські Січові Стрільці

Військовий клуб ім. Полуботка

Полк ім. Б. Хмельницького

Українська галицька армія

Запитання 129

Коли була утворена Директорія?

варіанти відповідей

13 листопада 1918 року

14 листопада 1918 року

21 листопада 1918 року

14 грудня 1918 року

Запитання 130

Коли був проголошений "Акт Злуки УНР і ЗУНР"?

варіанти відповідей

21 січня 1918 року

9 лютого 1918 року

22 січня 1919 року

21 квітня 1920 року

Запитання 131

Впізнайте історичну особу за описом.

"Український політичний і військовий діяч, командувач Революційної повстанської армії України, керівник селянського повстанського руху 1918–1921 років, відомий анархіст і тактик ведення партизанської війни".  

варіанти відповідей

Нестор Маxно

М.Омелянович-Павленко

Борис Мартос

Євген Петрушевич

Запитання 132

Якого договору стосується цитований нижче документ?«Строго секретно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів... мир з Україною мусить бути підписаний якнайскоріше. На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можна задовольнити... За це Україна зобов’язується до якнайскорішого постачання хліба». 

варіанти відповідей

Варшавського договору Директорії УНР та Польської Республіки

Договору між Українською Державою та Всевеликим Військом Донським

Ризького договору між Польщею та РСФРР та УСРР

Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками

Запитання 133

У якому році відбулись події, описані в уривку з історичного джерела?

«Село піднялося за землю проти пана, що нею володіє, проти гетьмана як влади, що підтримує пана, проти німця як оборонця пана й відбирана хліба».

варіанти відповідей

1917 р.

1918 р.

1919 р.

1920 р.

Запитання 134

Відкриття українських гімназій, державних університетів у Києві та Кам’янці-Подільському, Української академії наук були складовими національно-культурної політики:

варіанти відповідей

Української Держави П. Скоропадського

Західноукраїнської Народної Республіки

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Української Народної Республіки

Запитання 135

Позначте назву держави гетьмана П. Скоропадського:

варіанти відповідей

Україна

Українська Держава

Українська Народна Республіка 

УСРР

Запитання 136

Коли відбувся гетьманський переворот?  

варіанти відповідей

29 серпня 1918 року

29 березня 1918 року

04 березня 1917 року

29 квітня 1918 року

Запитання 137

Міністр освіти М. Василенко в уряді гетьмана П. Скоропадського стверджував: «Якщо є прагнення створити українську народну інтелігенцію, український університет, ...повинна бути наука українською мовою. Я повністю погоджуюся з М. Грушевським, який стверджує, що тільки тоді українство як нація отримає вагу у світі, коли зможе створити серйозну українську науку». Як була реалізована проголошена ідея?

варіанти відповідей

 у всіх великих містах були відкриті українські університети

було створено Українську академію наук

центр діяльності Наукового товариства ім. Т. Шевченка було перенесено зі Львова до Києва


 

система середньої і вищої освіти була повністю українізована

Запитання 138

З даного переліку осіб вкажіть П.Скоропадського

варіанти відповідей
Запитання 139

Верства населення на яку орієнтувався гетьман

варіанти відповідей

Великі землевласники

Дрібні підприємці

Не заможні селяни

Висококваліфіковані робітники

Запитання 140

З якою країною, на початку свого правління, П. Скоропадський мав відношення для подальшого розвитку Української держави?

варіанти відповідей

Польща

Німеччина

Країни Антанти

Франція

Запитання 141

Яка мова стає урядовою за гетьманату ?

варіанти відповідей

польська

українська

німецька

російська

Запитання 142

Економічна політика гетьмана П. Скоропадського

варіанти відповідей

сприяла відновленню економіки України як складової частини Російської імперії.


відновила рівноправність економічних відносин із країнами Четверного союзу.

захищала інтереси промисловців і великих землевласників.

забезпечила вільний розвиток селянського господарства.

Запитання 143

Укажіть дату проголошення Акту злуки ЗУНР та УНР

варіанти відповідей

13 листопада 1919 р.

14 листопада 1918 р.

12 грудня 1919 р.

22 січня 1919 р.

Запитання 144

Сутність поняття «червоний терор»:


варіанти відповідей

акції повстанських загонів під керівництвом отаманів.

політика масових репресій, яку проводили більшовики проти класових ворогів і мирного населення.

політика Директорії УНР проти тих, хто не визнавав її повноважень.

політика масового знищення всіх прихильників радянської влади, яку проводили білогвардійці.

Запитання 145

Установіть послідовність існування державних утворень на Українських землях у 1918-1920 рр:

1. Українська Народна Республіка періоду Української Центральної Ради

2. Українська Соціалістична Радянська Республіка

3. Українська Народна Республіка періоду Директорії

4. Українська Держава гетьмана П.Скоропадського

варіанти відповідей

1,2,3,4

1,3,4,2

1,4,3,2

 4,2,3,1

Запитання 146

Державний переворот, що зумовив перехід влади до П.Скоропадського , датується

варіанти відповідей

 29 квітня 1918 р.

30 квітня 1918 р.

28 квітня 1918 р.

Запитання 147

Час правління гетьмана П. Скоропадського Україну переіменовано як

варіанти відповідей

Соборну Українську Народну Республіку

Українську Державу

Українську Народну Республіку

Запитання 148

Коли була заснована Українська академія наук

варіанти відповідей

1920 p.

1919 p.

 1918 p.


Запитання 149

Першим президентом Української академії наук був

варіанти відповідей

О. Богомолець

В. Вернадський

М. Грушевський

Запитання 150

Українська Держава Павла Скоропадського існувала протягом

варіанти відповідей

травня 1918 р. – вересня 1919 р.


 квітня–грудня 1918 р.

квітня–грудня 1919 р.

Запитання 151

У жовтні 1918 р. за Скоропадського було створено два українські державні університети в

варіанти відповідей

Харків, Кам’янець-Подільський

Кам’янець-Подільській, Київ

Київ, Львів

Запитання 152

Що з указаного НЕ СТОСУЄТЬСЯ падіння Української Держави П. Скоропадського?

варіанти відповідей

 Вузька соціальна база гетьманату, підкорення його економічної політики інтересам окупаційної влади

 Відсутність дієздатної регулярної національної армії


Відновлення бойових дій радянської Росії проти України.

 Залежність стабільності режиму від німецьких та австрійських збройних формувань.


Запитання 153

Якими були результати зовнішньої політики гетьмана П. Скоропадського?

варіанти відповідей

визнання країнами Антанти (Англією та Францією) Української Держави

підписання федеративного союзу з небільшовицькою Росією

укладання "воєнно-політичного союзу" з радянською Росією

встановлення політичних та економічних відносин з Кримом та Кубанню

Запитання 154

Які з тверджень характеризують становище України за гетьмана П. Скоропадського?

варіанти відповідей

посилення дисципліни на виробництві, скасування 8-годинного робочого дня

співпраця з усіма політичними партіями та організаціями

нав′язування селянам принципів артільно-комуністичного ведення господарства

масові селянські повстання; страйкова боротьба робітників

шовіністичний, антиукраїнський розгул

Запитання 155

Доповніть твердження.

Внутрішня політика гетьмана П. Скоропадського вирізнялася...

варіанти відповідей

незалежністю від австро-німецьких військових формувань

відмовою від ідеї створення і розбудови збройних сил Української Держави

залучення представників соціалістичних партій до роботи в уряді

концентрацією усієї повноти влади в Українській Державі

Запитання 156

Завершіть речення.

Головною соціальною опорою гетьманського режиму були ...

варіанти відповідей

партії національно-соціалістичного спрямування

сільська біднота і робітники великих підприємств

поміщики, буржуазія, селяни-власники

українізовані частини армії

Запитання 157

На якому представницькому зібранні П. Скоропадського проголошено правителем України?

варіанти відповідей

Третій Всеукраїнський військовий з′їзд

останнє засідання Української Центральної Ради

Всеукраїнський хліборобський конгрес

Всеукраїнський трудовий конгрес

Запитання 158

Що зумовило зміну політики Німеччини та її союзників щодо Центральної Ради?

варіанти відповідей

поразка Німеччини та її союзників у Першій світовій війні

неспроможність УЦР навести лад у країні та виконати умови договору

прагнення Антанти надати фінансову й військову допомогу УЦР

збройний контрнаступ Червоної армії та пробільшовицькі настрої населення

Запитання 159

Укажіть явище, відображене в цитованому джерелі, та добу в історії України, коли це явище відбувалося.

«...Тут не йдеться про тих дрібних отаманчиків, що організували повстанські загони і керували ними... Часто на чолі цих повстанських загонів стояли кадрові старшини, що перед революцією... були на фронті... Деякі повстанці навіть виступали під українськими прапорами і заявляли, що вони борються за Українську Народну Республіку» 

варіанти відповідей

«Самостійники», Українська Центральна Рада

«отаманщина», Директорія УНР

«більшовизм», Директорія УНР

«народництво», УРСР

Запитання 160

Оберіть риси політики більшовиків в Україні т. зв. "воєнний комунізм" (чотири правильні відповіді)

варіанти відповідей

Націоналізація всіх підприємств

Запровадження загальної трудової повинності

Дозвіл приватної торгівлі

Продовольча розкладка

Демілітаризація праці

Карткова система постачання міського населення

Запитання 161

Чортківська наступальна операція (офензива) УГА була спрямована 

  

варіанти відповідей

проти польських військ

проти російських військ

проти частин Червоної армії

проти румунських військ

Запитання 162

Події другої війни радянської Росії з УНР збіглися в часі з (три відповіді)

варіанти відповідей

1 проголошенням Акта злуки УНР і ЗУНР;

2 укладенням Брестського миру УНР з Центральними державами;

3 окупацією військами Антанти півдня України;

4 проголошенням незалежності УНР;

5 переїздом Директорії з Винниці до Проскурова, згодом на терени ЗУНР;

6 укладенням політичного та військового союзу УНР та Польщі.

Запитання 163

Сутність поняття «червоний терор»:  

варіанти відповідей

акції повстанських загонів під керівництвом отаманів.

політика Директорії УНР проти тих, хто не визнавав її повноважень.

політика масових репресій, яку проводили більшовики проти класових ворогів і мирного населення.

політика масового знищення всіх прихильників радянської влади, яку проводили білогвардійці.

Запитання 164

Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії — це

варіанти відповідей

Український Національний союз

Всеукраїнські Установчі збори

Трудовий конгрес України

Головна Українська Рада

Запитання 165

Назвіть повстанських отаманів часів Директорії (три варіанти): 

  

варіанти відповідей

Симон Петлюра

Никифор Григор'єв

Нестор Махно

Євген Коновалець

Зелений (Данило Терпило)

Григорій Котовський

Запитання 166

За Бессарабським протоколом укладеним 28 жовтня 1920р.

    

     

варіанти відповідей

Галичину передавали Польщі

Бессарабію передавали Румунії

Закарпаття передавали Чехословаччині

Буковину передавали більшовикам

Запитання 167

Чортківська офензива — це наступальна операція …

     

    

варіанти відповідей

польської армії, внаслідок якої УГА вимушена була переправитися на лівий берег р. Збруч, де згодом об’єдналася з Армією УНР

польської армії, внаслідок якої вона окупувала Покуття разом із Коломиєю і Снятином

УГА, внаслідок якої Львів було визволено від поляків, які утримували його ще з осені минулого року

УГА, внаслідок якої вона потіснила поляків по всій лінії фронту, але згодом змушена була відступити за р. Збруч.

Запитання 168

Яка інституція в січні 1919 р. легітимізувала владу Директорії УНР?

варіанти відповідей

Трудовий конгрес

Хліборобський конгрес

Національний конгрес


Світовий конгрес українців

Запитання 169

Директорія здобула владу за підтримки


варіанти відповідей

з’єднань Добровольчої армії.

селянських повстанських загонів.

окупаційних військ держав Антанти.

підрозділів Робітничо-Селянської Червоної Армії.

Запитання 170

Увідповідніть подію періоду боротьби за відновлення державності України (1918–1921 рр.) з її наслідком


Скликання Трудового конгресу України

варіанти відповідей

проголошення П. Скоропадського гетьманом України

визнання Директорії вищою владою в Україні

відновлення влади Української Центральної Ради

початок антигетьманського повстання на чолі з Директорією

Запитання 171

Коли була утворена Директорія?

 

 

варіанти відповідей

 21 листопада 1918 року

 14 грудня 1918 року

 18 листопада 1918 року

 13 листопада 1918 року

Запитання 172

Офіційна назва України за часів Директорії:

 

варіанти відповідей

 Українська Соціалістична Республіка

  Українська Народна Республіка

  Українська Демократична Республіка

 Українська Держава

Запитання 173

Центром антигетьманського повстання стало місто:

варіанти відповідей

  Тернопіль

  Черкаси

  Біла Церква

 Київ

Запитання 174

Політична сила, яка організувала успішне повстання проти гетьмана П. Скоропадського:


  

  

варіанти відповідей

  Український національний союз

Комуністична партія (більшовиків) України

есери-боротьбисти

 анархо-комуністи (махновці)

Запитання 175

За якого політичного режиму періоду національно-визвольних змагань початку XX ст. уведено в обіг грошову купюру, зображену на фото?

варіанти відповідей

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Української Центральної Ради

Гетьманату П. Скоропадського

Директорії УНР

Запитання 176

Про яке державне утворення йдеться в уривку з історичного джерела: "Характер державної системи... складно визначити.., найправдоподібніше це мала бути конституційна монархія, відмінна від традиційної самодержавної системи в Росії... її характер визначався... українською історичною традицією..."?


варіанти відповідей

Українську Державу гетьмана П. Скоропадського

Українську Народну Республіку доби Центральної Ради

Українську Народну Республіку доби Директорії

Західноукраїнську Народну Республіку

Запитання 177

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання

«Союзні місії ставили мені умови, які зводилися до вимог федерації з Росією. Я дуже добре розумів небезпеку, що виникала з подібного політичного домагання, але змагаючись, перш за все, за вищу мету – утримання ладу в державі, яку я збудував, я мусив усупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і проголосити федерацію з Росією».

Укажіть фото політичного діяча, який так пояснював своє рішення.

варіанти відповідей
Запитання 178

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання

«Союзні місії ставили мені умови, які зводилися до вимог федерації з Росією. Я дуже добре розумів небезпеку, що виникала з подібного політичного домагання, але змагаючись, перш за все, за вищу мету – утримання ладу в державі, яку я збудував, я мусив усупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і проголосити федерацію з Росією».

Вимоги «федерації з Росією» висували представники

варіанти відповідей

Директорії Української Народної Республіки.

дипломатичних місій Четверного союзу.

Раднаркому Російської СФРР.

держав Антанти.

Запитання 179

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання

«Союзні місії ставили мені умови, які зводилися до вимог федерації з Росією. Я дуже добре розумів небезпеку, що виникала з подібного політичного домагання, але змагаючись, перш за все, за вищу мету – утримання ладу в державі, яку я збудував, я мусив усупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і проголосити федерацію з Росією».

Що стало наслідком подій, про які йдеться в уривку з історичного документа?

варіанти відповідей

ухвалення Акта Злуки УНР і ЗУНР

проголошення незалежності УНР

вибух антиурядового повстання

підписання Брестського миру

Запитання 180

Із якою метою Директорія УНР ініціювала заходи, описані в уривку з історичного джерела: «Ми, уповноважена волею трудящих України... Директорія, поваливши ненависний гетьманський режим, найближчим часом скличемо Конгрес усього трудового люду України. Делегатів обиратимуть на чесних і соціально справедливих засадах: від селянської курії – 71,4 %, від робітничої – 22,2 %, від трудової інтелігенції – 6,4 %...»?

варіанти відповідей

узаконення повної націоналізації промислових підприємств і поміщицьких господарств

санкціонування утворення Української автокефальної православної церкви

встановлення радянської влади на Україні

розв’язання проблем організації влади та визначення форми державного устрою

Запитання 181

«Німці вважали моє становище поганим і запропонували мені полетіти на аероплані до Одеси (де ще зберігалася моя влада), тому що шляхи всі були відрізані остаточно... Я відхилив цю пропозицію, бо вважав, що повинен досидіти до кінця отут, де уряд і військо, незважаючи на їхнє ставлення до мене», - так оповідає про останні дні свого перебування в Києві

варіанти відповідей

М. Грушевський.

В. Винниченко

П. Скоропадський.

С. Петлюра.

Запитання 182

У якому році для скріплення державних документів використовували печатку, відбиток якої зображено на фото?

варіанти відповідей

1917

1918

1916

1919

Запитання 183

Коли війська Директорії вступили до Києва?


  

  

варіанти відповідей

19 грудня 1918 року

1 листопада 1918 року

  11 листопада 1918 року

 14 грудня 1918 року

Запитання 184

Коли гетьман Павло Скоропадський зрікся влади

варіанти відповідей

19 грудня 1918 року

14 грудня 1918 року

18 листопада 1918 року

13 лиспопада 1914 року

Запитання 185

Коли Директорією було проголошено відновлення УНР

варіанти відповідей

26 грудня 1918 року

14 грудня 1918 року

13 листопада 1918 року

18 листопада 1918 року

Запитання 186

На виборах до Трудового конгресу виборчі права не надавалися (оберіть всі правильні варіанти відповіді)


варіанти відповідей

промисловцям,

поміщикам

комерсантам

частині інтелігенції (міська)

духівництву

"трудовим верствам"

Запитання 187

«Взагалі мусимо дивитися на Варшавський договір як на тимчасовий вихід з тяжкої ситуації. Треба нам якось зміцнити свої сили для того, щоб продовжувати боротьбу з нашим головним ворогом — Московщиною», — так виправдовував свої дії:

варіанти відповідей

В. Винниченко

П. Скоропадський

С. Петлюра

М. Грушевський

Запитання 188

У якому твердженні йдеться про Євгена Петрушевича?

варіанти відповідей

Лідер УСДРП, заступник голови Центральної Ради, перший голова Генерального секретаріату.

Очолював делегацію УНР у переговорах з Німеччиною та її союзниками в Брест-Литовському.

Після захоплення поляками майже всієї Східної Галичини призначений диктатором ЗУНР.

Як голова Українського Національного Союзу відігравав провідну роль в організації проти гетьманського повстання

Ставчленом Директорії УНР згідно з ухвалою Трудового конгресу України в Києві.

Голова Української Національної Ради, яка проголосила створення на українських землях Австро-Угорщини української держави.

Запитання 189

Яка подія сприяла проголошенню декларації Директорії УНР?

«Уповноважена силою і волею трудящих класів України верховна влада Української Народної Республіки, Директорія, цими заходами довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Слідуючим етапом нашої революції є творення нових, справедливих, здорових і відповідних до реального відношення сил у державі, соціальних і політичних форм».

варіанти відповідей

оголошення Директорією УНР війни Радянській Росії

початок роботи Трудового конгресу

повалення гетьманської влади і вступ Директорії до Києва

початок антигетьманського повстання

Запитання 190

Коли тривала друга війна радянської Росії з УНР?

варіанти відповідей

листопад 1918 р. - січень 1919 р.

січень 1919 р. - червень 1919 р.

грудень 1918 р. - червень 1919 р.

листопад 1918 р. - квітень 1919 р.

Запитання 191

Для характеристики яких фактів (подій,явищ,процесів) використаємо наведену інформацію?

Військовий десант, французький корабель "Мірабо", дві французькі дивізії, англійські, грецькі, румунські й польські частини...

варіанти відповідей

встановлення денікінського режиму в Україні

боротьба Армії УНР та УГА з Червоною армією

друга війна радянської Росії з УНР

окупація військами Антанти півдя України

Запитання 192

Яку дату слід уписати на місці пропуску в уривку з джерела?

«На початку листопада ____ повстанці згрупувалися в лісах на півдні від Сарн. Головний відділ під командуванням Ю.Тютюнника рушив на Коростень... після жорстокого бою займає його... Після цього бою червоне командування розпочало концентрацію військ для оточення генерала Тютюнника... Його починає атакувати дивізія Г. Котовського... Не доходячи до Києва 40 км, група Тютюнника була повністю оточена й примушена пробиватися на захід, до польського кордону. Біля с. Міньки відбувся останній бій. Лише невеликій частині, очоленій генералом Тютюнником, вдалося вирватися з оточення. 359 вояків потрапили у полон... У Базарі на Волині відбувся військовий суд, де всіх засудили до розстрілу...»


варіанти відповідей

березень 1921р

квітень 1920р

листопад 1921р.

червень 1920р.

Запитання 193

Що спричинило події, про які йдеться у фрагменті джерела?

«Спроба голови колишньої Директорії С. Петлюри при допомозі Польщі відновити українську державність не відповідає інтересам українського трудового населення, призведе до контрреволюції польської і російської, порушує соборність українських земель, а тому можливий її успіх буде тимчасовим і приведе Українську державу до нової, ще страшнішої катастрофи і руїни... Акти, укладені С. Петлюрою у Варшаві, є цілком незаконними і ні для кого з громадян Української Республіки не обов’язковими як акти, укладені без вияву організованої волі трудового народу України і такі, що розділяють українську територію та порушують єдність її трудових мас».


варіанти відповідей

    встановлення денікінського окупаційного режиму

окупація українських земель польською армією

окупація українських земель більшовиками, політика "воєнного комунізму"

масштабний повстанський рух, отаманщина

Запитання 194

Про яку подію йдеться?

«... Перед від’їздом за кордон С. Петлюра призначив командувачем Армією УНР генерала Михайла Омеляновича-Павленка. На чолі з ним армія вирушила в п’ятимісячний похід. Близько 10 тисяч бійців Армії УНР, долаючи спротив білих військ, прорвали фронт та вирушили до столиці. Білогвардійці, які теж потерпали від тифу й виснажилися в боях із червоними, не чинили спротиву. З лютого 1920 р. почалися бої з червоними, що на той час уже витіснили білогвардійців. Похід Армії УНР, хоч не і мав практичних наслідків, проте сприяв продовженню національно-визвольної боротьби, підтримував віру українців у перемогу». 


варіанти відповідей

Чортківська офензива

Перший Зимовий похід

Другий Зимовий похід

радянсько-польська війна

Запитання 195

Коли відбулися події, про які згадує російський генерал Антон Денікін?

«… За кілька днів до захоплення влади Скоропадський приїхав до одного відомого київського генерала й запропонував йому долучитися до справи створення нового уряду, «який повинен замінити Центральну Раду й виступити посередником між німецьким командуванням й українським народом». Зауважив, що в цій справі зацікавлені німці... Коли співрозмовник відповів йому відмовою, мотивуючи «неприйнятністю для себе роботи з німцями й на них», Скоропадський заперечив, що «німці тут ні до чого, що він буде вести цілком самостійну політику», — і закінчив навіть наївною заявою, що сподівається обійти німців і змусити їх працювати на користь України...» 


варіанти відповідей

у першій половині 1917р.

у другій половині 1918р.


у першій половині 1918р.

на початку 1919р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест