Сталінська колективізація України. Голодомор 1932-1933 років

Додано: 4 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено

варіанти відповідей

1932 р.

1929 р.

1930 р.

Запитання 2

Що з указаного нижче розкриває суть політики колективізації сільського господарства України, здійснюваної в 1930-х роках? 

1.Збереження та державне стимулювання приватного селянського господарства.

2.Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту, худоби.

3.Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби виробництва.

варіанти відповідей

1, 3

2, 3

1, 2, 3

1, 2

Запитання 3

Постанову ЦВК і РНК СРСР, що ввійшла в історію як «закон про п’ять колосків», прийнято 

варіанти відповідей

1930 р.

1928 р.

1932 р.

1934 р.

Запитання 4

Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1930-х років? 

1.«Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих».

2.«Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім заяв про голод на селі та прохання про допомогу. Голодують нероби та ледарі, які виробляють по 30–40 трудоднів на рік».

варіанти відповідей

Не відображено в жодному з уривків.

Відображено в обох уривках.

Лише в першому.

Лише в другому.

Запитання 5

Оберіть причини запровадження радянською владою суцільної колективізації:

(3 причини)

варіанти відповідей

настійливі клопотання українських селян про створення колгоспів

прагнення покращити життєвий рівень населення

необхідність подолання наслідків голодомору 1933 р.

потреба держави в додаткових коштах для продовження індустріалізації

дотримання ідеології комунізму, що визнавала усуспільнення засобів виробництва

намагання взяти під повний контроль держави ситуацію в аграрній сфері

Запитання 6

Занесення на «чорну дош­ку» сіл, що саботували хлібозаготівлю

варіанти відповідей

лютий 1935 р.

грудень 1932 р.

грудень 1930 р.

Запитання 7

Першу в СРСР МТС створено ............ в Україні у радгоспі ім. Т. Шевченка Березівського району на Одещині.

варіанти відповідей

в 1927 р.

в 1928 р.

в 1929 р.

Запитання 8

Хто очолював хлібозаготівельну комісію в Україні?

варіанти відповідей

Л. Каганович

В. Молотов

С. Косіор

Й. Сталін

Запитання 9

 Якими були причини голодомору?

варіанти відповідей

природне стихійне лихо

надмірне вилучення хліба державою

прискорена суцільна колективізація

продаж великої кількості зерна за кордон

Запитання 10

Трудодні це - ...  

варіанти відповідей

грошова оплата праці колгоспників

безгрошова оплата праці колгоспників

податок

оплата праці робітників

Запитання 11

Який термін відповідає визначенню:

“Перетворення дрібних індивідуальних господарств на колективні підприємства (колгоспи) для встановлення цілковитого контролю держави за сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів та потенціалу для модернізації всього господарства.”

варіанти відповідей

Автономізація

Культурна революція

Індустріалізація

Колективізація

Запитання 12

Укажіть наслідки суцільної колектиивізації в УСРР на кінець першої п`ятирічки (дві правильні відповіді)...

варіанти відповідей

збалансування розвитку промисловості й сільського господарства

зростання прошарку заможних селян

зростання врожаїв і збільшення поголів`я худоби

утвердження командно-адміністративної системи управління сільським господарством

усуспільнення майже 70% селянських господарств, понад 80% посівних площ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест