Розв'язання оптимізаційних задач

Додано: 2 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Модель, яка описує інформаційні процеси або містить опис об'єкта, у якому вказано лише суттєві властивості, важливі для розв'язування конкретної задачі

варіанти відповідей

моделювання

матеріальна модель

предметна галузь

інформаційна модель

Запитання 2

Спрощене подання реального об'єкта, явища чи процеси

варіанти відповідей

модель

комп’ютерна модель

інформаційна модель

математична модель

Запитання 3

Медіана (статистична характеристика) - це ....

варіанти відповідей

елемент вибірки, що зустрічається найчастіше

різниця між найбільшим і найменшим значеннями варіант

число, що є серединою варіаційного ряду

Запитання 4

Що таке тенденція?

варіанти відповідей

напрям розвитку, схильність, спрямованість 

масова вибірка

процес поширення інформації

репрезентативна вибірка

Запитання 5

Що називають вибіркою ?

варіанти відповідей

множина об'єктів або подій, вибраних за допомогою визначеноі процедури з підмножини для участі в дослідженні.

множина об'єктів або подій, вибраних для дослідження.

підмножина величин, вибраних за допомогою визначеноі діі з множини для участі в дослідженні.

підмножина об'єктів або подій, вибраних за допомогою визначеноі процедури з множени для участі в дослідженні.

Запитання 6

Значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше.

варіанти відповідей

середнє арифметичне

стандартне відхилення

мода

медіана

Запитання 7

Психологи твердять, що людина значно краще сприймає відомості, якщо вони подані з використанням:

варіанти відповідей

 текстових даних


тексту, чисел


графічних зображень

Запитання 8

Графічне подання відомостей, даних різних видів називають


варіанти відповідей

інфографікою

трендом

медіаною

модою

Запитання 9

Функція "Min" знаходить:

варіанти відповідей

середнє арифметичне

мінімальне

медіану

моду

Запитання 10

Що називають комп’ютерним моделюванням?

варіанти відповідей

Комп’ютерна програма, призначена для створення й редагування об’єктів досліджень

Метод дослідження і демонстрації об’єктів, функцій, процесів або явищ

Розділ інформатики, у якому вивчаються методи дослідження й демонстрації моделей об’єктів, функцій, процесів або явищ

Процес створення інформаційних моделей комп’ютерними засобами

Запитання 11

У якому програмному засобі присутні функції обчислення основних статистичних характеристик вибірки?

варіанти відповідей

Графічний редактор

Текстовий редактор

Табличний редактор

Операційна система

Запитання 12

Вкажіть на табличний процесор в переліку:

варіанти відповідей

Word

Power Point


Paint

Excel

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест