Розв'язування компетентнісних задач. П.10.1

Додано: 20 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Компетéнтність - це

варіанти відповідей

досвід, обізнаність та знання

проінформованість, обізнаність, авторитетність

система, обов‘язковими компонентами якої є опис технологічної ситуації

Запитання 2

Компетентнісні задачі з інформатики - це

варіанти відповідей

проблемні завдання з різних галузей людської діяльності, які розв'язують засобами ІКТ.

коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.


набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.


Запитання 3

Буктрейлер - це

варіанти відповідей

шлях до інтернет ресурсу

небажана пошта переважно рекламного характеру

текстова адреса комп'ютера в Інтернеті

короткий відеоролик за мотивами книжки, кліп до книжки, метою яких є спонукання до прочитання книжки.

Запитання 4

Результати розв’язування задачі можуть бути подані в таких формах 

варіанти відповідей

описова

якісна

повна

графічна

Запитання 5

Учень, у якого сформована інформаційна компетентність, уміє

варіанти відповідей

Ефективно використовувати ІКТ для навчання

Швидко вводити текст з клавіатури

 Ефективно ремонтувати обладнання комп’ютера

 Перемагати у різних Інтернет-конкурсах

Запитання 6

Результати розв'язання задачі можуть бути отримані в різних формах

варіанти відповідей

кількісній, описовій, графічній та ін.

тільки в описовій

тільки в кількісній

тільки в графічній

Запитання 7

На етапі пошуку інформаційних матеріалів використовуємо. ..

варіанти відповідей

Пошукові системи

Бібліотеки

Добірки посилань

Середовище програмування

Запитання 8

На етапі побудови інформаційної моделі задачі використовуємо. ..

варіанти відповідей

Текстовий процесор

Графічний редактор

Пошукові системи

Редактор презентацій

Карти знань

Редактор опрацювання мультимедіа

Запитання 9

На етапі вибору та опрацювання даних використовуємо. ..

варіанти відповідей

Текстовий процесор

Графічний редактор

Пошукові системи

Редактор презентацій

Добірки посилань

Редактор опрацювання мультимедіа

Запитання 10


Позначте етапи розв’язування компетентнісної задачі.

варіанти відповідей

 постановка задачі 

 вибір методу розв’язування задачі 

 пошук інформації 

побудова інформаційної моделі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест