Розв’язування лінійних нерівностей

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 8 разів
17 запитань
Запитання 1

Відомо, що а > 3. Яке твердження є правильним?

варіанти відповідей

3а - 9 > 0;             

9 - 3a > 0; 

9 + 3a < 0; 

3a - 9 ≥ 0

Запитання 2

Знайдіть помилку. Якщо а > с, то: 

варіанти відповідей

а + 7 > с + 7;       

с - 5 < а - 5; 

2с + 5 < 2a + 5; 

- а > - с.

Запитання 3

Для якої із нерівностей 9 – найменший цілий розв’язок?

варіанти відповідей

6х < 54; 

6х > 54; 

- 6х ≤ - 54

6х ≤ 54

Запитання 4

Розв’язком нерівності 4х + 5 > - 7 є проміжок:

варіанти відповідей

(−∞;−3)

(−∞;−3]

(−3;+∞)

[−3;+∞)

[−3;+∞]

[−∞;−3]

Запитання 5

Скільки цілих розв’язків має нерівність?

- 5 < 3х - 4 ≤ 8

варіанти відповідей

2

3

4

5

7

більше 7

Запитання 6

Яке із чисел 2; -0,5; 1; 3; -3; 10; -10 є розв’язком нерівності?

2х + 8 < 12

варіанти відповідей

2

- 0,5

1

3

- 3

10

- 10

Запитання 7

Розв’яжіть нерівність

0 ⋅ х < 0

варіанти відповідей

х ∈ (−∞;+∞)

х ∈ (0;+∞)

х = 0

х ∈ ∅

Запитання 8

На якому проміжку зображено множину чисел, що задовільняє нерівність

х - 5 > 0?

варіанти відповідей
Запитання 9

Розв’яжіть нерівність

0,5х - 3 < 0,2х

варіанти відповідей

х < 0,1

х < 1

х < 10

х < 100

Запитання 10

При яких значеннях х вираз 4(х - 1) - 6 набуває додатніх значень

варіанти відповідей

(1,25; +∞)

(2,5; +∞)

(1,75; +∞)

(0,5; +∞)

Запитання 11

Знайдіть область визначення функції

варіанти відповідей

(0; +∞)

[5; +∞)

[-3; +∞)

(- ∞;-5)

Запитання 12

Розв’яжіть нерівність

10с - 7(с + 3) - 1 > 6с + 5

варіанти відповідей

( -9; +∞)

( -∞; 9)

( -∞; -9)

( 9; +∞)

Запитання 13

Знайдіть проміжок, який є роз’язком нерівності

7 ≤ 5х - 8 < 10

варіанти відповідей

(3; 3,6)

[3; 3,6]

[3; 3,6)

(3; 3,6]

Запитання 14

Знайдіть цілі розв’язки нерівності

варіанти відповідей

{4; 5; 6}

{-4; -5; -6}

{ -5; -6}

{5; 6}

інша відповідь

Запитання 15

Розв’яжіть нерівність

3(5 + х) < 11 + 8(х - 2)

варіанти відповідей

(-∞; 4)

(-∞; -4)

( -4; -∞)

(4; +∞)

Запитання 16

Розв’яжіть нерівність

варіанти відповідей

(7; +∞)

[7; +∞)

[-7; +∞)

( -∞; 7]

Запитання 17

Роз’яжіть задачу.

Сторона трикутника дорівнює 12см. Якою може бути висота трикутника, проведена до цієї сторони, якщо його площа менше від площі прямокутника зі сторонами 7см і 9см?

варіанти відповідей

більша, ніж 11см

менша, ніж 10,5см

не менша, ніж 9см

не більша, ніж 10см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест